Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De huiskamerbijeenkomsten De huiskamerbijeenkomsten
In de maanden oktober en november werden er huiskamerbijeenkomsten gehouden. Ze vonden plaats op vier avonden in het diaconiegedeelte van de pastorie, in de huiskamers “Tinus” en “Kaatje” (de huiskamers zijn vernoemd naar Tinus en Kaatje Memelink.)  De gemiddelde opkomst was rond de vijftien personen.
De inhoud van de avonden bedroeg koffie/thee, gevolgd door twee korte filmpjes, met ertussen, en erop volgend, gesprek, eerst in twee groepen, tot slot in de grote groep.  We sloten af met schriftlezing, zingen, en een kort gebed.
  De twee filmpjes waren van de KNVB en droegen de titel: Back to Basics.  In beide filmpjes wordt de vereniging onder de loep genomen. Eerst kregen we een kort overzicht te zien van hoe het vroeger ging op de vereniging en hoe dat verschilt met hoe het nu gaat. Daarbij werd het verband met een kerkelijke gemeente al gauw duidelijk. Vroeger ging iedereen die lid was van de vereniging ook naar de vereniging. Je oefende, je speelde, je draaide mee in het vrijwilligerswerk en bij de algemene ledenvergadering was het altijd volle bak. Vandaag is dat heel anders.  Er is vandaag de dag voor mensen een groot aanbod aan activiteiten. Velen zijn druk en moeten keuzes maken. Dit heeft zijn impact op het verenigingsleven: het is vaak een probleem om de volledige F2 voor een wedstrijd op het veld te krijgen, bestuurlijke vacatures worden moeizaam gevuld, de vereniging steunt op een handjevol vrijwilligers, en op de algemene ledenvergadering zijn de meeste stoelen leeg. Als kerkelijke gemeente herkennen we deze verschijnselen. De zondagse diensten worden slecht bezocht, en werden vroeger de kerkenraadsfuncties snel gevuld omdat mensen het een eer vonden, dan is dat vandaag vaak niet meer het geval.
Back to Basics wil zeggen: terug naar de essentie.  Na de sombere diagnose kwam de essentie van de vereniging weer eens in het licht.  Het gaat er bij een vereniging om dat mensen zich verenigen.  Hoe zorg je ervoor dat mensen graag bijeen komen?  Dan moet je vooral kijken naar de cultuur van een vereniging. In een verenigingscultuur waar aandacht en waardering voor iedereen de prioriteit hebben, komen mensen graag bijeen en zullen ze ook bereid zijn iets te doen. Dit telt net zo goed voor de kerkelijke gemeente als voor de voetbalclub.  De vraag is dus: hoe richten we ons op elkaar?  Door de persoonlijke banden met elkaar te onderhouden en elkaar het gevoel te geven dat de gemeente van ons allemaal is, kunnen we de kerk gezond houden. Iedereen moet het gevoel hebben dat zij of hij erbij hoort.  En er moet ook ruimte zijn voor de inbreng van iedereen.
In het gesprek hebben we geprobeerd te inventariseren wat goed gaat in onze gemeente. Daar werd heel wat genoemd.  De vrouwenvereniging, het koffiedrinken na de diensten, de bloemenbezorging, het vrijwilligerswerk gaat goed – om maar enkele dingen te noemen.  De gemeente moet blijven, was het gevoel.  We zijn een hechte gemeenschap.  Laten we blijven omzien naar elkaar, laten we luisteren naar elkaar, en laten we waardering tonen voor elkaar. (Tim Wiersum)
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.