Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van
13 april en 11 mei 2015
 
Op 13 april heeft een ingelaste kerkenraadsvergadering plaatsgevonden met als enig agendapunt het splitsingsbesluit van de gemeente Bronckhorst. Burgemeester en wethouders hebben besloten, tegen het advies van hun eigen hoorcommissie in, om kerkgebouw en Withmundi te splitsen (nu gezamenlijk Dorpsstraat 16, in het splitsingsbesluit wordt Withmundi Dorpsstraat 16A). De kerkenraad is het hiermee oneens en ziet kerkgebouw en Withmundi nadrukkelijk niet als zelfstandige entiteiten in het economisch verkeer (belangrijke basis onder het splitsingsbesluit). De consequentie is onder meer dat we in principe belastingplichtig (WOZ, waterschapslasten, energiebelasting etc.) zijn geworden voor wat betreft Withmundi, waarschijnlijk allerlei nieuwe vergunningen moeten gaan aanvragen en zelf moeten gaan zorgen voor onze afvalverwijdering. Dit blijft zo als de beslissing van de gemeente niet ongedaan gemaakt wordt. Kerkgebouwen, momenteel alles dat valt onder huisnummer 16, zijn hiervan geheel of grotendeels vrijgesteld.  Na uitgebreide adviesinwinning heeft de kerkenraad besloten tegen dit splitsingsbesluit beroep in te stellen bij de bestuursrechter.
Het zou fijn zijn als ons kerkgebouw als plek van rust in een drukke samenleving, vaker open zou kunnen zijn dan alleen dat ene uur op de zondagmorgen. Velen van ons hebben vast wel eens meegemaakt hoe bijzonder het kan zijn op vakantie zomaar ergens een kerk binnen te lopen en daar misschien iets te ervaren van Gods aanwezigheid. De kerkrentmeesters is gevraagd deze ‘openstelling’ zo mogelijk nader uit te werken. Iedereen begrijpt dat er allerlei aspecten aan vastzitten zoals: hoe zit het met de verzekering, veiligheid, diefstal ?
De kerkenraad heeft besloten nieuwe antependia te laten maken. Zie voor meer informatie hierover het vorige Wichmonds Kerkleven (maart 2015). De kosten hiervan zullen uiteindelijk via geldwervingsacties bijeen moeten worden gebracht. U kunt hierbij denken aan het organiseren van een bazaar, maar er zijn vast ook ander creatieve manieren van geldwerving tbv nieuwe antependia. Wilt u hieraan meewerken en/of kent u iemand waarvan u denkt dat diegene hieraan mee zou willen werken? Graag doorgeven aan Ep Heuvelink (tel. en e-mail staan achterop Wichmonds Kerkleven).
Toen zowel de predikantsplaats in onze gemeente als die in Steenderen-Bronkhorst vacant was, hebben de beide kerkenraden afgesproken een aantal keren per jaar een gezamenlijke dienst te houden in Steenderen of in Wichmond. Dat waren goede samenkomsten, maar in beide gemeenten wordt gevoeld dat het niet goed is het eigen kerkgebouw op zondag te sluiten. Nu beide gemeenten weer een predikant hebben wordt de noodzaak voor samen kerken ook minder gevoeld.  Er is met Steenderen afgesproken dat we de gezamenlijke diensten op de zondagmorgen om genoemde redenen vanaf 2016 niet verder voortzetten. Uiteraard gaat de afgesproken gezamenlijke dienst op 1 november dit jaar in onze kerk gewoon door. Verder is afgesproken dat jaarlijks de beide moderamina elkaar zullen ontmoeten voor uitwisseling van ideeen en wederwaardigheden zoals dat al voor de eerste maal is gebeurd op 7 mei j.l.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.