Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 maart en 9 mei 2016

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 maart en 9 mei 2016
De kerkenraad gaat aan de slag met het actualiseren van het beleidsplan. Het huidige beleidsplan kunt u vinden op onze website (wichmond.protestantsekerk.net).
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg bevestigde (veelal gezien als beginpunt van de Reformatie) en het is tevens 1275 jaar geleden dat Ludger werd geboren. We willen proberen om samen met de RK geloofsgemeenschap in Vierakker hieraan aandacht te besteden, misschien in de vorm van een musical?
Door misverstanden bij het opstellen van het rooster gaat ds. Wiersum in 2016 maar ongeveer 1x per maand voor. In de kerkenraad is afgesproken dat jaarlijks besloten zal worden over het aantal keren dat ds. Wiersum voorgaat. Voor 2017 is besloten dat dit ongeveer de helft van het aantal diensten zal zijn.
U hebt al eerder kunnen lezen over de wens van de kerkenraad om te komen tot een stichting “Vrienden van de Dorpskerk” ” (exacte naam wordt nog over nagedacht). In diverse buurtgemeenten is zo’n stichting al actief. Mensen hebben misschien niet zoveel met de kerk maar willen wel graag dat de kerk en de pastorie als dorpsgezicht behouden blijven. Via zo’n stichting wordt het mogelijk om bij te dragen aan de instandhouding van deze gebouwen zonder rechtstreeks aan de kerk te betalen. De bedoeling is tevens dat zo’n stichting op allerlei creatieve manieren geld probeert bijeen te brengen voor onderhoud van kerk en pastorie. De volgende personen zijn bereid gevonden aan zo’n stichting verder vorm te willen geven: Hennie Heuvelink, Ben Hiddink, Erik Klein Haneveld, Josefine Meijer, Gitte Radema en Erna Roeterdink.
In het voorjaar hebben de kerkbanken zo’n 6 weken in een kring gestaan. Het was eigenlijk de bedoeling dat het alleen voor de gezinsdienst (vorm van Ark) zo was en tevens voor de Garvedienst maar om werk te sparen zijn de banken tussentijds niet teruggezet. Deze opzet (kring) heeft als positieve aspecten dat je elkaar ziet (symboliseert meer ‘de gemeenschap die we zijn’) maar als nadelen dat het geluid op bepaalde plekken slecht is en dat een aantal mensen met de rug naar het liturgisch centrum zit. Ook is het lastig voor de schoonmaakploeg en is het minder brandveilig (vluchtroutes). Kerkenraad heeft besloten dat de banken in de normale opstelling blijven staan, maar dat waar dat toepasselijk is (bijv. gezinsdienst) ca. 4x per jaar de banken anders gezet kunnen worden. 
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen over 2015 van zowel de Kerkrentmeesters als de Diakonie goedgekeurd. U vindt de cijfers elders in dit blad
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.