Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Geef een mening! De Tweede Kamer wil dat de gemeente niet aan de kerk vertelt dat je verhuisd bent!? Geef een mening! De Tweede Kamer wil dat de gemeente niet aan de kerk vertelt dat je verhuisd bent!?
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil afschaffen dat SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) van de burgerlijke gemeentes verhuisgegevens, aangifte van huwelijk, overlijden en geboorte doorgegeven krijgt.

Reden: 'het is niet meer van deze tijd' dat de Staat deze informatie onder strikte voorwaarden deelt met kerken, zoals dat altijd het geval was.

Dat betekent dat ook onze plaatselijke kerk binnenkort niet meer automatisch op de hoogte gesteld zal worden van dergelijke zaken.

Voor ons wordt het op den duur heel moeilijk of zelfs onmogelijk om nog een deugdelijk ledenbestand bij te houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor iedereen de mogelijkheid geopend om hierover zijn of haar mening te geven.

Dat kan via de volgende internetpagina: https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren/1

Als deze link bij u/jou niet werkt, kopieer en plak of typ de tekst dan in de adresbalk bovenaan het scherm. Zo kom je er ook en daar vindt je tevens
links naar nadere gegevens en reacties van anderen. (Het lezen waard!)

Het geheel staat onder de kop 'Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.', maar het gaat ons om het onderdeel van de wijziging Besluit Basisregistratie Personen (BRP) met betrekking tot het stopzetten van doorgegeven van informatie aan SILA (en dat heeft in feite helemaal niets met de inschrijftermijn van vreemdelingen te maken)!

De Minister wil graag weten wat wij ervan denken.
Iedere mening telt, dus geef 'm!

(Maar doe het wel vóór 3 februari, want dan sluit de internetconsultatie.)
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.