Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Gezinsdienst, 1 november

Gezinsdienst, 1 november
Op zondag 1 november hadden we een leuke gezinsdienst, samen met Steenderen.We hadden de banken van de kerk in een kring opgesteld, en in het midden een boom neergezet (twee forse takken uit de pastorietuin).  Aan de boom hingen bladeren (van papier), ieder blad met een enkel woord erop.  De vraag was, welke bladeren mochten van de kinderen van de boom af waaien en welke moesten blijven (sommige bomen zijn groenblijvend en houden hun bladeren, deze was dus een hybridische!).  Het blad Drugs moest van de boom af, Roken, Ruzie, Vloeken, Stelen ook… en Snoep?  Nee, Snoep moest blijven, riep een kind, dus die bleef. God mocht ook blijven, net als Medicijnen, Sport, Muziek, Vakantie… en School? Der af natuurlijk! (heeft de dominee van Wichmond tegengehouden.) Renske Ruiterkamp en haar moeder Zwennie vertelden over hun komende reis naar de Dominicaanse Republiek, waar ze een kinderproject steunen. Er werd voor gecollecteerd.  Al met al een fijne dienst, waar drie moeders aan meewerkten (Bianca Schuurman, Anja den Bakker en Renske Ruiterkamp).  Ook Steenderen deed actief mee – de schriftlezingen en voorbeden werden onder de kinderen van de beide gemeenten verdeeld.  Na de dienst, bij de koffie, vonden sommigen het toch wel jammer dat dit voorlopig de laatste gezamenlijke dienst was voor onze beide gemeenten.  Dat heeft de volgende reden. Beide  gemeenten hebben vrij recent gelukkig hun vacante predikantsplaatsen weer kunnen vullen en zijn dus voorlopig niet genoodzaakt om samen te kerken. Om door te gaan met één van de twee kerken op vier zondagen in het jaar te sluiten voor gezamenlijke diensten vonden beide kerkenraden jammer. Het is een feit dat samen kerken minder mensen in kerk brengt.  1+1 is in dit geval niet 2, eerder 1,5. De landelijke kerk kampt met ledenverlies en samengaan van  gemeenten is in deze tijd zeker niet de oplossing.  De kerk dichtbij de plaatselijke  gemeenschap versterkt de betrokkenheid. Het mooiste zou zijn wanneer er op iedere dorp en in iedere wijk weer een opbloei van het kerkelijk leven plaatsvond. Dit is niet ondenkbaar. We leven in een tijd van grote eenzaamheid en anonimiteit voor velen. In de moderne samenleving is het leven geïndividualiseerd.  Mensen zitten thuis voor hun televisie, terwijl ze vroeger samen naar een activiteit gingen. De kerk kan deze leegte vullen door sociale contacten te faciliteren – bijvoorbeeld door de kerkdienst te koppelen aan een moment van samenzijn bij koffie of thee na de dienst. Toch is het verlangen naar een voortzetting van af en toe een gezamenlijke dienst met Steenderen wel gehoord.  Er zal gekeken worden hoe we dat in de toekomst in kunnen vullen.  (Tim Wiersum)
 
 

 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.