Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 21 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

Kerkradio/websitedienst voor zondag 21 juni,10 uur
Tweede zondag na Trinitatis
Inleiding
Geachte kerkradioluisteraars,  welkom  …  Vandaag is de eerste zondag van de zomer. 
………………………………
 
Deze dienst kan direct na afloop al bekeken worden op de website.
De website is wichmond.protestantsekerk.net
Ik herhaal: wichmond.protestantsekerk.net
Ook zal de dienst vanmiddag beluisterd kunnen worden. Op de eerste pagina van de website staat links een groen blok met een lijst van opties. We plaatsen de optie beluisteren kerkdiensten onderaan.
 
Deze dienst begint met gebed:
Laten wij bidden…
Goede God,
……………………….
Amen. 
En nu luisteraars, kijkers van de livestream, een lied – lied 214 uit het nieuwe liedboek, alle acht verzen
 
https://www.youtube.com/watch?v=fMpBrszkPvc
 

1.  Het licht dat weer opnieuw begon,
     de dag, de pas ontwaakte zon,
     verhogen Hem die boven is  
     en die alleen te loven is.  
   
2   Heft op uw hart en uw gelaat
  gelijk het licht dat opengaat,
  weest als de engelen bereid,
  wijdt God uw ganse levenstijd!
 
3   Laat uw geweten zuiver zijn,
  helder als dag en zonneschijn,
  want God ziet alles van omhoog
  klaar als de dag met helder oog.
 
4   En laat uw licht als hemellicht
  schijnen voor ieders aangezicht,
  zodat het ieder helder is
  dat God uw licht, uw helper is.
 
5   De hemel immers is nabij!
  Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
  en door de stralen van uw gloed
  wordt alles wat er leeft gevoed.
 
6   Dit is uw dag want Gij zijt daar,
  dit is een dag als duizend jaar.
  Verdrijf mijn zonde als de dauw,
  o God wien ik mij toevertrouw!
 
7   Nu dan het licht verrezen is,
  looft Hem die 't eeuwig wezen is
  en houdt u voor de dag bereid
  dat Hij verschijnt in heerlijkheid.
 
8   Lof zij de Vader, eeuwig licht,
  de Zoon, zijn enig aangezicht,
  lof zij de Geest, der liefde vuur,
  looft God vandaag van uur tot uur!
 
 
 
   
   
   
 
Gedicht
En nu, luisteraars, een gedicht … 
 
Ik nodig u uit mee te luisteren naar het prachtige lied Eens komt de grote zomer lied 747:1,2,4+5
 
https://www.youtube.com/watch?v=80-lQl14ojY
 
In aansluiting op dit lied lees ik nu uit het Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 10:16-33
 
Overdenking
 
 
Nu volgt het lied           Laten we nu zingen, beste mensen, een lied gekozen door een voormalige inwoner van Wichmond, thans woonachtig in Hengelo:
Een prachtig lied:  Mijn Jezus ik houd van U, uit e bundel van J. de Heer lied 995:1,2+4, met begeleiding vanuit de Oude kerk in Delft
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_seFl-03w4
 
(1) Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu


(2) Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

 
(3) Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

 
 
Laten wij danken en bidden
Dank zij U Heer…
……………………………………………………….
….God hoor nu onze gebeden in de stilte.
 
Laten we nu zingen het lied Heer, ik hoor van rijke zegen uit de bundel van J. de Heer, lied 132:1,3+5
https://www.youtube.com/watch?v=e7aOjvWb6CI
 
 Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.
 
Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.
 
Liefde Gods zo rein en krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig,
o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.
 
Onze Vader…
 
Een paar mededelingen: ………….
 
Beste mensen: ons slotlied is: Evangelische Liedbundel 235 ­ Neem, Heer, mijn beide handen
https://www.youtube.com/watch?v=vJEHj50-ZMY
 
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

O doe genade ervaren aan 't bevend hart
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

 
 
Zegen
 
 
 

terug
 
 
 

Zangdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10.00 uur
Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Jo Wiersum

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.