Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Liturgisch bloemstuk Pasen 2016

Liturgisch bloemstuk Pasen 2016
Het liturgische bloemstuk stelt een paastuin voor. In de tuin staat het open graf centraal samen met de weggerolde steen.
Wij hebben gekozen voor het beeld van de tuin omdat de evangelist Johannes de Verschijning van Jezus aan Maria Magdalena in een tuin laat plaatsvinden. Het kruis is op deze paasmorgen in bloei gekomen, een levensbloem.
Er zijn voorjaarsbloemen en takken gebruikt als beeld van het nieuwe leven. Narcissen dragen door hun vorm en bloeitijd de volksnaam paaslelies of paastrompetten; primula's worden wel paasroosjes genoemd. De kleine viooltjes geven nederigheid aan en de tulpen gebed, de bloembladen staan open naar de hemel.
Zonder het water, de bron van leven kunnen we er niet zijn. Zo hebben we ook licht nodig. We vinden dat terug in het licht van de paaskaars en in de andere lichtjes.
De kleur van Pasen is wit, vreugde, feest, waarheid, reinheid. Het geel vertelt van licht, luister en glorie.
 
Pasen
 
De tijd had even stilgestaan,
een diepe eenzaamheid begonnen.
Het licht was even uitgegaan.
“Had 't duister overwonnen?”
De mensen waren weggelopen
want dood is voor hen eeuwig dood.
Vergaan verlangen en nog hopen.
Verslagenheid en diepe nood.
 
Maar op die morgen ongedacht
heeft God het licht doen rijzen.
Voorbij wereldse diepe nacht
Voorbij de zwarten en de grijzen.
Het licht kuste de bloemen wakker.
De bomen hieven armen blij omhoog.
Stralende morgen over graf en akker
toen een engel over de steen zich boog.
 
“Kom uit, mijn Heer, de morgen straalt
uw nieuwe leven juichend tegemoet.
Heel de natuur die 't licht vertaalt,
en U met kleur en glorie blij begroet.
O mensen kom niet aarzelend dichterbij.
Het graf is leeg, de Heer is opgestaan.
Geloof wat u hier ziet, wees blij!
Naar Jeruzalem is Hij u voorgegaan”
 
 
 
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.