Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Nieuwe ambtsdragers

Nieuwe ambtsdragers
In de dienst van zondag 8 januari hebben we drie nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen – Gerrie Hiddink als diaken en Ep Heuvelijk en Philip Vaartjes als ouderling-kerkrentmeester.  Ouderling Ben Hiddink, jeugdouderling Annet Heuvelink en ouderling-kerkrentmeester Henk Loman namen afscheid van de kerkenraad. Woorden van waardering voor het verrichte werk van de aftredende ambtsdragers werden uitgesproken door onze jeugdouderling Caroline ter Linden. Dini Baauw had al in december afscheid genomen van de kerkenraad.  Omdat zij niet aanwezig was in de dienst gisteren willen wij haar via deze kerkbode hartelijk danken voor haar trouwe werk gedurende acht jaar als ouderling voor de wijk Delden, Lankhorsterstraat en Hackforterweg. Velen hebben Dini’s bezoeken en haar steun in tijden van nood zeer gewaardeerd.  Dini: heel hartelijk dank voor al je inzet als ouderling.

Voor wat betreft het pastoraat gaan we nu verder met twee wijkouderlingen die tevens lid zijn van de kerkenraad (Truus Dimmendaal en Ria Klein Kranenbarg) en twee ouderlingen die niet lid zijn van de kerkenraad (Zwennie Langwerden en Ben Hiddink). We hebben de gemeente als volgt opgedeeld:

Wijk 1: Dorp – Truus Dimmendaal
Wijk 2: Delden en Lankhorsterstraat – Ben Hiddink
Wijk 3: Vierakker – Ria Klein Kranenberg
Wijk 4: Hengelo-Baak – Ben Hiddink
Hackforterweg tot aan hoek Baron van der  Heijdenlaan – Truus Dimmendaal
Hackforterweg vanaf hoek Baron van der Heijdenlaan – Ria Klein Kranenberg
Wijk 5: verzorgingshuizen- Zwennie Langwerden.

Verder hebben we als kerkenraadsleden:

drie ouderling-kerkrentmeesters:  Han Pieterse, Ep Heuvelink en Philip Vaartjes
een jeugdouderling: Caroline ter Linden
twee diakenen:  Ina van der Stroom en Gerrie Hiddink
een predikant: Tim Wiersum

Indeling van het moderamen( dagelijks bestuur) is als volgt:

Caroline ter Linden – voorzitter
Ep Heuvelink- assessor( 2e voorzitter)
Ina van der Stroom – scriba.

lezer, bid voor ons!

Tim Wiersum. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.