Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Nieuwe ambtsdragers

Nieuwe ambtsdragers
In de dienst van zondag 8 januari hebben we drie nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen – Gerrie Hiddink als diaken en Ep Heuvelijk en Philip Vaartjes als ouderling-kerkrentmeester.  Ouderling Ben Hiddink, jeugdouderling Annet Heuvelink en ouderling-kerkrentmeester Henk Loman namen afscheid van de kerkenraad. Woorden van waardering voor het verrichte werk van de aftredende ambtsdragers werden uitgesproken door onze jeugdouderling Caroline ter Linden. Dini Baauw had al in december afscheid genomen van de kerkenraad.  Omdat zij niet aanwezig was in de dienst gisteren willen wij haar via deze kerkbode hartelijk danken voor haar trouwe werk gedurende acht jaar als ouderling voor de wijk Delden, Lankhorsterstraat en Hackforterweg. Velen hebben Dini’s bezoeken en haar steun in tijden van nood zeer gewaardeerd.  Dini: heel hartelijk dank voor al je inzet als ouderling.

Voor wat betreft het pastoraat gaan we nu verder met twee wijkouderlingen die tevens lid zijn van de kerkenraad (Truus Dimmendaal en Ria Klein Kranenbarg) en twee ouderlingen die niet lid zijn van de kerkenraad (Zwennie Langwerden en Ben Hiddink). We hebben de gemeente als volgt opgedeeld:

Wijk 1: Dorp – Truus Dimmendaal
Wijk 2: Delden en Lankhorsterstraat – Ben Hiddink
Wijk 3: Vierakker – Ria Klein Kranenberg
Wijk 4: Hengelo-Baak – Ben Hiddink
Hackforterweg tot aan hoek Baron van der  Heijdenlaan – Truus Dimmendaal
Hackforterweg vanaf hoek Baron van der Heijdenlaan – Ria Klein Kranenberg
Wijk 5: verzorgingshuizen- Zwennie Langwerden.

Verder hebben we als kerkenraadsleden:

drie ouderling-kerkrentmeesters:  Han Pieterse, Ep Heuvelink en Philip Vaartjes
een jeugdouderling: Caroline ter Linden
twee diakenen:  Ina van der Stroom en Gerrie Hiddink
een predikant: Tim Wiersum

Indeling van het moderamen( dagelijks bestuur) is als volgt:

Caroline ter Linden – voorzitter
Ep Heuvelink- assessor( 2e voorzitter)
Ina van der Stroom – scriba.

lezer, bid voor ons!

Tim Wiersum. 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.