Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Preek 31 december 2020 Preek 31 december 2020
Oudjaar 2020

Jesaja 54:11-17 (Statenvertaling)

Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten.
12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen.
13 En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.
14 Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken.
15 Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen.
16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.
17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Over deze schriftlezing wil ik drie dingen zeggen.
  • Erkenning van ons verdriet, van ons verlies aan vrede en blijdschap
  • Ten tweede: het woord van God voor ons vandaag in deze situatie, wat een woord van belofte is, een glanzend woord
  • en ten derde: de oproep om vertrouwen te hebben en in gerustheid te leven in deze tijd, innerlijk buiten verdrukking. 
Ten eerste,  Erkenning van ons verdriet. De Heer spreekt ons aan in onze situatie  met woorden vol begrip. Hij noemt ons Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene.  We zijn inderdaad verdrukt: we zitten in een lockdown; en we zijn ook in een soort storm beland en we worden voortgedreven: we zijn overgeleverd aan een storm die we uit moeten zitten, waar we geen grip op hebben, het is een angstig kijken, een  heen en weer geschud worden door de cijfers aan het eind van iedere dag, hopende dat die wind een keer gaat liggen. In vers 11 staat: gij ongetrooste! Dit is precies onze situatie. We zijn niet getroost. Gisteren hoorden we de heer Gommers zeggen dat, als dit zo doorgaat, er eind januari keuzes zullen moeten worden gemaakt van wie wel en wie niet behandeld gaat worden. Dat is een vreselijke situatie voor iedereen. Dit is de situatie waarin we zijn beland.  En de Heer  ziet de mens in die situatie.  De schriftlezing die al sinds het begin van 2020 voor vandaag op het rooster staat, spreekt tot de mens in die situatie.  Het is natuurlijk niet de eerste keer in de geschiedenis, en andere landen zijn meer vertrouwd met deze situatie dan wij.  Ik denk bijvoorbeeld aan Jemen, waar hongersnood is en waar de bommen vallen. Het kan veel erger zijn dan in Nederland, maar dat neemt niet weg dat wij in de verdrukking zitten, dat het een moeilijke tijd is, met op dit moment weinig uitzicht op verlossing. Ja, het vaccin komt eraan, maar de cijfers stellen niet gerust en hoelang duurt het nog totdat we weer vrij zijn?  Uit de verdrukking?
En dan komt, midden in onze situatie, dit woord van God:  Ik zal uw stenen gansch sierlijk leggen. Het is een woord oorspronkelijk gericht aan het verpletterde Jerusalem dat in de zesde voor Christus verwoest werd maar 70 jaar later weer herbouwd zou worden, met een nieuwe tempel.  Daar gaan die woorden oorspronkelijk over.  Maar je kunt de woorden  ook lezen als een belofte van herstel in een algemenere zin.  Die woorden kunnen ook tot ons spreken. De Bijbel wil zich altijd tot de huidige situatie richten en aan die een boodschap brengen. De bedoeling zou dan voor ons kunnen zijn:  jullie economie zal weer in glans en glorie prijken, het sociale leven zal weer gaan bloeien, ook het kerkelijk leven zal weer gaan schitteren.  Herbouw van wat voor ons belangrijk is, alleen dat allemaal nog mooier dan voorheen, zonder overlast, zonder vervuiling.   Ik zal u op saffieren grondvesten, en uwe glasvensters zal ik kristallijnen maken, herstel, maar dan nog mooier dan wat we hiervoor hadden. Dit is het woord van God aan ons gericht in onze huidige verdrukking.  Herstel van het mooie, en dat zelfs nog mooier.  Het geschenk aan ons ook van gerechtigheid, gerechtigheid niet uit ons, maar uit God. Dit is wat er staat:  “Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, en later, in vers 17:  hun gerechtigheid is uit mij. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?  Er staat ook, in vers 13: uwe kinderen zullen van den Heere geleerd zijn.  Er is zoiets als een leer dat van God komt, een hemelse leer, een gerechtigheid die ons door God wordt aangeleerd, die we kunnen volgen. Is dat niet een leven in balans met de schepping?  Het leven zoals het oorspronkelijk was bedoeld, zonder scheve verhoudingen die uit de zonde voortkomen?  Deze Bijbelse verzen hebben iets van het Jeruzalem van Openbaring, het hemelse Jeruzalem het herstelde paradijs.  Gaan we, uit de lockdown komend, een betere tijd tegemoet?  Een schonere tijd?
Ik kom nu tot mijn derde punt.  Gelovig leven is reageren op die oproep van God, is die oproep horen en daar op ingaan. Wees verre van verdrukking zegt de tekst. Ik denk, niet in de zin van: trek je niets van de lockdownregels aan - zeker niet, nee, meer in geestelijke zin: heb vertrouwen en leef met vertrouwen en in een vrije ruimte die god je schenkt en waar je gerust adem kunt halen, om vervolgens in gerechtigheid te leven.  Wees verre van verschrikking want zij zal tot u niet naken.  Er is hier een belofte, maar ook een oproep, een aanmoediging: Ga het nieuwe jaar in met vertrouwen in de God die handelt, die ons ziet in onze situatie en die ons een goed jaar belooft en die van ons vraagt om zonder vrees de toekomst tegemoet te gaan, wandelend langs de weg die hij uitstippelt en die Hij in Zijn Zoon ons is voorgegaan. Ja, er zijn boze geesten op de loer, er is een virus. Die nare dingen, zij zullen zich zekerlijk vergaderen - doch niet uit Mij, zegt de Heer. Er staat ook: Ik heb de verderver geschapen om te vernielen.  Wat we met die woorden moeten, weet ik niet zo gauw.  Verklaren is soms moeilijk voor de mens.  Maar wat schiet je ermee op?  Veel praktischer is een houding gericht naar de toekomst,  de juiste houding in deze situatie, en laat die een houding van vertrouwen zijn. Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken – dat geeft vertrouwen! Laten we de weg van Gods gerechtigheid bewandelen, innerlijk ver van verdrukking, in de vrijheid van het vertrouwen op een goede God. Amen. 


 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.