Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Rouwverwerkingsgroep Rouwverwerkingsgroep
De PKN  Gemeentes  van  Vorden [Hervormde wijkgemeente] en Wichmond  organiseren   vier bijeenkomsten  rondom  rouwverwerking in een groep.  Personen van  andere gezindten zijn van harte welkom. Een groep kan bestaan uit 6 á 7 personen.
Voorafgaand aan de groepsbijeenkomst zal een  leider van de gespreksgroep individueel  met de deelnemers een kennismakingsgesprek voeren. 
De  groepsbijeenkomsten  zullen in januari /februari  van het  komende seizoen plaatsvinden.
Samen met anderen willen we op deze  bijeenkomsten  praten over rouw en de verwerking van rouw.
Thema’s
Onder het genot van een kop koffie of thee beginnen we  met een korte opening en inleiding over het thema van die  bijeenkomst.
De thema’s  voor deze bijeenkomsten  kunnen zijn:
1.Kennismaking en het verhaal van je verdriet delen.
2.Rouw en uw omgeving.
3.Moeilijke dagen.
4.Loslaten en vasthouden.
De thema’s zijn laagdrempelig.  Ze  kunnen nog wisselen, afhankelijk van wat u zelf in het kennismakingsgesprek aandraagt. Vanzelfsprekend  is er  tijdens de bijeenkomsten ruimschoots  tijd  voor vragen en ervaringen.
Riek Klein Bramel  en Zwennie Langwerden  leiden  deze bijeenkomsten.
Zij zijn geschoold via de PKN-Nederland.
Mocht U meer informatie willen hebben over deze bijeenkomsten, of wilt u zich opgeven voor een groep  belt  of mailt  U dan gerust  naar een van onderstaande  personen
ds. Jan Kool               tel: 0575 - 553576     
ds. Tim Wiersum        tel: 0575 - 441376     
Zwennie Langwerden   tel: 0575 - 470430     
Riek Klein Bramel       tel: 0575 - 552405     
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.