Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
uit het verhaal van de wonderbare spijziging, Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6) uit het verhaal van de wonderbare spijziging, Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6)
‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen.’ Hij antwoordde hun: ‘Jullie moeten hun te eten geven…’  (uit het verhaal van de wonderbare spijziging, Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6)


Het wonder vindt plaats op een recreatieplek! Jezus en zijn discipelen hebben zich even teruggetrokken van de mensen.  Even time-out. In het rondtrekken door Galilea wordt er constant veel van hen gevraagd.  Mensen komen om genezing, om onderricht in de leer van het koninkrijk, om advies…  Jezus heeft gezien dat zijn ploeg aan een korte vakantie toe is, en Hijzelf natuurlijk ook.  Dus stappen ze met z’n dertienen in een bootje en varen weg, weg naar een rustige plaats. Maar daar zal weinig van terecht komen.  Een menigte heeft gezien waar Jezus naartoe vaart en is Hem over land vooruit gegaan. Hoe reageer je als je batterijen leeg zijn, als je alles gegeven hebt en geen kracht meer over hebt om de ander te helpen?  Als je aan rust toe bent?

Jezus neemt de menigte in een ogenschouw op en wordt bewogen door liefde.  “Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren.”  De ogen spelen hier een belangrijke rol. Het beeld komt via de ogen binnen en raakt het hart. Hij ziet en wordt bewogen.  Vervolgens gaat Hij aan de slag.  Mensen willen onderricht, en Hij komt ze tegemoet:  “Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.”  God geeft de kracht.
 
Onderricht
Het is moeilijk voor ons te begrijpen dat onderricht zo veel voor mensen kan betekenen.  Dat mensen Hem willen horen en iets van Hem willen leren.  Dat een leer, een toespraak meer waard kan zijn dan wat dan ook en dat je alles aan de kant zet om dat te ontvangen. Toch is het ook bij ons niet helemaal onbekend. Als de Dalai Lama naar Nederland komt gaan er ook velen luisteren en zijn ze bereid om heel wat moeite te doen  om daarvoor op de juiste plek te komen.  Blijkbaar zijn er nog steeds wijzen, profeten, die de menigten kunnen trekken.  De doorsnee dominee presteert dat niet. Waar ligt het verschil?  Is het charisma?   Is het welbespraaktheid?  Is het de inhoud van de leer - het onthullen van geheime kennis?  Misschien een combinatie van alle drie. We lezen in de Bijbel dat Jezus met gezag sprak en  dat Hij door zijn uitstraling zich onderscheidde van andere leraren: “Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht. Want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden” (slot van het verslag van de Bergrede.)  En zeker: Hij kon mooi vertellen.  Hij illustreerde zijn leer met prachtige gelijkenissen – denk aan het boeiende verhaal van de barmhartige Samaritaan:  dat  schudde Hij blijkbaar zo maar uit de mouw, toen een wetgeleerde Hem vroeg:  “Wie is mijn naaste?” Maar ook de inhoud van zijn leer spreekt velen nog steeds aan – dat God, die je niet ziet, er echt is, dat je op Hem kunt vertrouwen, dat je er mag zijn als mens, dat God je waardeert zoals je bent, dat je daardoor ook de ander kunt aanvaarden...  Jezus bracht in zijn leer het geheim van het koninkrijk van de hemel tevoorschijn - het geheim van een hemels leven op aarde. Daar kwamen mensen op af. Zijn woorden waren een schat voor ze.  

De schat in de akker
Een korte gelijkenis van Jezus gaat ook over een schat.  Hij vertelt over een man die een schat vindt in een akker, die vervolgens weer verbergt in 
de grond, en dan alles wat hij bezit verkoopt om die akker te kopen. Hij moet die schat hebben!   Kunt u zich dat voorstellen? Dat u uw auto, uw huis, uw bedrijf, alles wat u bezit verkoopt en al het geld wat u op de spaarrekening heeft, uitgeeft voor die akker?  In die akker zit die schat. Maar wat voor een schat is dat dan precies?  Het is niet goud.  Het is niet geld.  Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in de akker.  Maar daarmee zeg je nog niet wat het is.  Het zegt dat het koninkrijk van de hemel zo mooi is dat het bij de mens dit soort gedrag oproept. Heel radicaal, uitzonderlijk gedrag:  je laat alles achter en gaat daarmee verder. Het moet iets zijn dat je heel blij maakt, iets dat alle honger stilt, iets dat diepe voldoening geeft. En zo maakt Jezus ons nieuwsgierig. We willen meer weten over dit koninkrijk, over God, over de hemel, de hemel op aarde – “ Uw koninkrijk kome,” gaan we bidden, “op aarde zoals in de hemel...”

Brood en vis
Grote blijdschap onder de menigte vanwege de het onderricht dat Jezus gaf. Maar de mens heeft ook een lichaam en die moet gevoed worden, en dus als het donker begint te worden en de discipelen erop aandringen dat Hij de menigte naar huis stuurt - kunnen zij uiteindelijk aan hun vakantie beginnen - dan zegt Hij: Geef jullie ze te eten. Ze zijn moe en ze hebben weinig in voorraad.  En dan gebeurt het wonder.  Ze doen wat Hij zegt met vijf broden en twee vissen en het wonder van de wonderbare vermenigvuldiging vindt plaats. Het koninkrijk is niet alleen een leer, niet alleen woorden.  Het is ook daden.  En wonderen.  God doet wonderen.

Vluchtelingen
Als ik dit verhaal lees in de huidige tijd, dan zie ik voor me al die vluchtelingen die aankomen op de kusten van de EU. Hoe zou Jezus reageren als Hij het zag?  De beelden komen bij ons binnen door de ogen, net als bij Hem, toen. We zien het op onze beeldschermen.  We zien de gezichten. Wat doet het met ons hart?  We zijn van oudsher een 
christelijk continent.  Christus is bij ons aanwezig, overal zijn kerken gebouwd in zijn naam: in Griekenland de Orthodoxe kerk, in Italië de Rooms katholieke, in onze gemeente de Protestantse.  Allemaal aanbidden we Hem die bewogen werd door barmhartigheid toen Hij de menigte zag – “omdat ze als schapen zonder herder waren.”  Hoe reageren wij?  Als we zeggen dat wij niet genoeg huizen of werk voor die mensen hebben, dan moeten we denken aan het wonder van de vermenigvuldiging van de broden dat zich toen voltrok.  Dat kan zich toch weer herhalen?  Deze gedachte komt bij mij op in deze tijd, bij het lezen van het verhaal van Jezus in de context van het nieuws. Ik vind mijn gedachte wel wat schijnheilig.  Want ben ik wel bereid Jezus’ leer serieus te nemen en het zelf ook toe te passen in het jaar 2015?  Zijn wij bereid?  Of blijft alles maar bij mooie gedachten?
 
Tim Wiersum
 

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.