Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
Collecten
Op 1 november was er in onze kerk een gezinsdienst samen met de Prostantse Gemeente Steenderen-Bronkhorst. Renske Ruiterkamp en Zwennie Langwerden vertelden over de Dominicaanse Republiek. Zij zetten zich al vele jaren in voor arme kinderen in dit land. Renske en Zwennie gingen kort na de dienst bij dit project op bezoek. De uitgangscollecte was bestemd voor deze kinderen  (Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek) bracht 507,02 euro op en de diakonie heeft dit verdubbeld tot 1015 euro.
 
 Op 4 november, Dankdag voor gewas en arbeid, was de opbrengst van de uitgangscollecte bestemd voor de Voedselbank in Zutphen. De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedsel-schenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken. De collecte heeft 235,20 euro opgebracht en er is 471 euro overgemaakt naar de Voedselbank.
Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/

Collecte-opbrengsten Diaconie
Augustus        118,55 euo
September    182,43 euro
October          98,71 euro
Uitgangscollecten
  2 augustus      49,03 euro
18 augustus      45,50 euro
  6 september  119,50 euro
20 september    22,75 euro  (HA)
18 oktober        43,90 euro

Koffiebusje in de pastorie:  18,10 euro (september)
                                             31 euro (oktober)
Alle gevers heel hartelijk dank!                                                     
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.