Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats (?)

Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats (?)
Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats    (?)
 
Er zijn op onze algemene begraafplaats graven die niet meer worden onderhouden door nabestaanden en waar niet meer voor wordt betaald. Soms gaan het om graven van mensen van wie geen directe nabestaanden meer in leven zijn. De gemeente Bronckhorst had het voornemen om de grafmonumenten van deze graven te verwijderen.
 
De stenen die op de nominatie stonden om binnenkort te worden weggehaald, zijn gemarkeerd met een opvallen-sticker van de gemeente Bronckhorst. Naar aanleiding van diverse vragen en opmerkingen van gemeenteleden hierover, hebben de voorzitter en de scriba eind januari namens de kerkenraad op het gemeentehuis een goed gesprek met mensen van de gemeente gevoerd.
 
Er wordt in opdracht van de gemeente Bronckhorst nu een inventarisatie gemaakt van verschillende begraaf-plaatsen in de gemeente, waaronder die van Wichmond.
Daarbij wordt de cultuurhistorische waarde van de totale begraafplaats bepaald en worden alle grafmonumenten daarop beoordeeld. Medio maart heeft de rapporteur van het Monumenten Advies Bureau in Nijmegen samen met een kerkrentmeester de begraafplaats bekeken.
 
Er wordt een rapport opgesteld dat zal worden meege- wogen in de besluitvorming over hoe men, nu en in de toekomst, om zal gaan met grafmonumenten op graven waarvoor niet meer wordt betaald. Hangende het onder-zoek worden er geen grafstenen meer van graven ver-
wijderd en van het schudden of ruimen van graven is vooralsnog géén sprake.
 
Zodra men klaar is met het uitwerken van het rapport, zal ook onze Protestantse gemeente daarover worden geïnformeerd en er wordt in de tussentijd om onze hulp bij het verzamelen van informatie gevraagd wanneer men dat nodig acht. Wij houden u zoveel mogelijk op
de hoogte van alle ontwikkelingen. De gemeente heeft toegezegd de plaatselijke gemeenschap hierover ook te informeren via Contact en de Vereniging Dorpsbelang.
 
Wordt vervolgd….
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.