Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats (?)

Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats (?)
Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats    (?)
 
Er zijn op onze algemene begraafplaats graven die niet meer worden onderhouden door nabestaanden en waar niet meer voor wordt betaald. Soms gaan het om graven van mensen van wie geen directe nabestaanden meer in leven zijn. De gemeente Bronckhorst had het voornemen om de grafmonumenten van deze graven te verwijderen.
 
De stenen die op de nominatie stonden om binnenkort te worden weggehaald, zijn gemarkeerd met een opvallen-sticker van de gemeente Bronckhorst. Naar aanleiding van diverse vragen en opmerkingen van gemeenteleden hierover, hebben de voorzitter en de scriba eind januari namens de kerkenraad op het gemeentehuis een goed gesprek met mensen van de gemeente gevoerd.
 
Er wordt in opdracht van de gemeente Bronckhorst nu een inventarisatie gemaakt van verschillende begraaf-plaatsen in de gemeente, waaronder die van Wichmond.
Daarbij wordt de cultuurhistorische waarde van de totale begraafplaats bepaald en worden alle grafmonumenten daarop beoordeeld. Medio maart heeft de rapporteur van het Monumenten Advies Bureau in Nijmegen samen met een kerkrentmeester de begraafplaats bekeken.
 
Er wordt een rapport opgesteld dat zal worden meege- wogen in de besluitvorming over hoe men, nu en in de toekomst, om zal gaan met grafmonumenten op graven waarvoor niet meer wordt betaald. Hangende het onder-zoek worden er geen grafstenen meer van graven ver-
wijderd en van het schudden of ruimen van graven is vooralsnog géén sprake.
 
Zodra men klaar is met het uitwerken van het rapport, zal ook onze Protestantse gemeente daarover worden geïnformeerd en er wordt in de tussentijd om onze hulp bij het verzamelen van informatie gevraagd wanneer men dat nodig acht. Wij houden u zoveel mogelijk op
de hoogte van alle ontwikkelingen. De gemeente heeft toegezegd de plaatselijke gemeenschap hierover ook te informeren via Contact en de Vereniging Dorpsbelang.
 
Wordt vervolgd….
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.