Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Wat mij opvalt… zondag 8 november 2020 Wat mij opvalt… zondag 8 november 2020
Wat mij opvalt… zondag 8 november 2020
Gisteren overleed opperrabbijn Lord Jonathan Sacks.   72 jaar oud.  Ik hoorde het op de radio.  En schrok. Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van de verenigde Hebreeuwse gemeenschappen van het Gemenebest.  Hoe vaak heb ik niet naar hem geluisterd?   Op de BBC, zender 4 (Langegolf frequentie kHz 198), hebben ze iedere ochtend rond kwart voor acht Engelse tijd een Thought for the day – een Overweging voor de dag. Ze hebben verschillende geestelijken die regelmatig aan de beurt komen. Drie minuten voor een overweging over iets in het nieuws, en dat dan belicht vanuit een spirituele hoek. Sommigen hoor ik liever dan anderen. Naar Jonathan Sacks luisterde ik altijd graag.  Wat hij zei zou ik niet zo kunnen zeggen, het was meer zijn algemene menselijkheid die mij aansprak. Hij had liefde voor de schepping, voor de verhalen van de Bijbel, voor een barmhartige God, en vooral had hij liefde voor de medemens op aarde.  En nu is hij er niet meer. Ineens weg. 72 jaar.  Een maand ziek geweest -kanker.  Weg. Zo snel kan het gaan. 
 
En dan lees ik de gelijkenis die op het rooster van de PKN staat voor deze zondag.  Wat mij daar opvalt is het woordje “Meteen.”  Die eerste ging “meteen” aan de slag!  Nee, niet aarzelen, deze heer is te vertrouwen, meteen aan de slag! Meteen!  Ja, geweldig vind ik dat. Ja, want nu ben ik gezond, nu kan het nog, nu heb ik nog de tijd.  Of ik die morgen zal hebben, of volgend jaar, of over tien jaar?  Jonathan Sacks.  Hij was er.  Hij sprak. Hij schreef. Hij leefde. Hij had geen idee, tot voor een maand terug, dat hij nu geroepen zou worden door zijn heer. Dat die heer voor hem terug zou komen. Moge hij horen: “Voortreffelijk, Jonathan…”   
Mattheüs 25:14-30
 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.  Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.  Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”  Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei:  “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?  Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er  tien heeft.  Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.