Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Zondagblog… 29 november 2020, eerste zondag van Advent Zondagblog… 29 november 2020, eerste zondag van Advent
Zondagblog…  29 november 2020, eerste zondag van Advent  – over Markus 13:24-37
 “Wees waakzaam!” Nou, dat was ik vannacht zeker: waakzaam!  Vanaf 4 uur, geloof ik.  In ieder geval, lang voor “het eerste hanengekraai” op het dorp.  Ik lag maar te draaien en te woelen en te piekeren, te paniekeren, eruit te gaan, er weer in te gaan, te bidden en te denken, over dit en over dat en over WAT ik allemaal moet doen, over Pim en over Coen, en hoe vervelend die soms zijn, in de klas, ja want orde houden kan ik niet en was ik maar eens met pensioen!
 
Waken.  De helft van de nacht niet slapen. Het overkomt me wel vaker. En eigenlijk is het ook niet zo’n ramp. Nee, want het heeft vaak ook positieve kanten.  Ten eerste: je hebt dan de tijd om eens ongestoord goed en lang over iets na te denken.  Iets dat je misschien uitgesteld hebt maar dat wel de aandacht verdient. En dat krijgt het dan op dat moment, in de stilte van de nacht. Dat kan best productief zijn.  Ten tweede waak je mee met anderen – met hen die niet kunnen slapen omdat ze veel grotere zorgen hebben.  Je denkt aan ze, en je hebt de tijd om voor ze te bidden, om God te vragen om ontferming.  Wanneer kom je anders daaraan toe? Het leven raast maar door, overdag. ’s Nachts heb je tijd.  Ten derde kan je de nacht goed gebruiken door met jezelf bezig te zijn, te beseffen hoe kwetsbaar je bent, hoe onvolmaakt, hoe schijnheilig, hoe laf en hoe bangig vaak, hoe ver afgedwaald van authenticiteit en integriteit.  Wanneer hebben we daar de tijd voor?  Overdag zijn we te druk, te veel afgeleid, te reactief, weinig reflectief.  Ik zie wat ik ben, hoe ik ben, in de nacht, en dan weet ik: er is een Heer die waakt, tot Wie ik kan roepen om vergeving en om hulp om het beter te doen, in de nieuwe dag.
 
De nieuwe dag.  Blij als die er is!  Zelfs al heb ik weinig geslapen, toch ben ik dan bijna altijd opgewekt.  Een nieuwe dag!   En dan denk ik in dit nieuwe seizoen van Advent en aan die prachtige woorden uit de Romeinenbrief:  “De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.  Laten we ons dan ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht”  - het Christuslicht dat de duisternis niet in zijn macht kon krijgen.  Het zegeviert op aarde.  Dus aan de slag! Jawel!  Die nieuwe dag in!
Maar in die dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uitende van de hemel. 
 
Leer van de vijgenboom deze les:  zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
 
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.  Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’ s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen:  wees waakzaam!”
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.