Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Zondagblog… zondag 20 december 2020 Zondagblog… zondag 20 december 2020
Zondagblog… zondag 20 december 2020
“Heb jij hier ergens een stopcontact waar ik bij kan?”  We waren aan het bladharken.  Ieder jaar, op een zaterdagochtend in december, komt er een ploeg van zo’n tien mannen uit de kerk die de pastorietuin schoon harkt.   Het is een klus van een morgen en daarna eten we samen erwtensoep.  Dit keer met afstandhouding.  “Ja, die heb ik wel.”  Ik naar binnen, raam van mijn werkkamer open, kabel erdoorheen, stekker in het stopcontact waar mijn laptop meestal aan verbonden zit, en huppekee! De blazer springt tot leven en maakt een stuk grond schoon.  Zomaar energie vanuit een paar gaten! Stel je voor: een man uit de zeventiende eeuw die even op bezoek is in de eenentwintigste en die ziet wat hier gebeurt.  Een kabel, een stekker, een stopcontact  - en leven!  Actie!  Een tuin verschoond. Een waar wonder!

Is dit nou niet wat we ook zien in het verhaal van vandaag?  Het wonder van de bevruchting van Maria, op een voor ons onbegrijpelijke manier, van verwekking tot leven. Waar komt hier dat leven vandaan? Wat is hier de energiebron? Zo verborgen als de elektriciteit.  En net zo makkelijk!  Net zo direct!  Een woord, een actie, en de blazer kwam tot leven. De engel hoeft het woord maar uit te spreken, de heilige Geest  doet iets en er komt iets tot leven in Maria: de Redder, de Reiniger die de wereld zal verschonen.

Bronnen van energie.  De schepping zit er vol van. Wind, zon, het tij, zwaartekracht, stromend water…  En een schepper die de ultieme bron van energie is.  Terwijl we de pastorietuin aan het harken waren kwamen de knoppen van de krokussen al tevoorschijn. We liepen en harkten er grof overheen,. Maar ze zijn sterk., Ze zullen het overleven, en ze zullen weer bloeien in het voorjaar. 

Die energie geeft ons hoop.  Die energie is er tot onze beschikking, om problemen op te lossen, om Corona weg te weken, om de aarde van plastic op te ruimen, om het klimaat van CO2 op te schonen.  Gods energie is oneindig.  Is verborgen, en kan uit onverwachte hoeken en bronnen komen, uit gaten die wij nog niet voor ogen hebben.  Het is er om ons te redden.  Goddelijke woorden brengen met Kerst de Redder van de wereld. 
Lucas 1: 26-38
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Hert meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei:

Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’

Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar:

Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel:

Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’

De engel antwoordde:

De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’

Maria zei:

De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren, wat u hebt gezegd.’

Daarna liet de engel haar weer alleen.  

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.