Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Zondagblog… zondag 21 maart 2021 Zondagblog… zondag 21 maart 2021
Zondagblog… zondag 21 maart 2021
Gisteren was de feestdag van de heilige Cuthbertus (ca. 634-687). Wat een inspirerend mens! Ik ken hem sinds een jaar of 40.  Zijn beenderen liggen in de kathedraal van Durham, achter het hoogaltaar, maar zijn geest waait nog rond langs de noordoostkust van Engeland.

Cuthbertus. Hij had zijn hoofd in de hemel en tegelijkertijd was hij praktisch ingesteld.  Hij had iets van een engel, en toch was hij niet wereldvreemd. Hij observeerde de vogels en de dieren. Zo zou ik ook willen leven. Kennis hebben van de hemel, maar met dat praktische, dat scherpe observeren van aardse dingen en daarvan leren. Dat laatste schiet er bij mij wel eens in.

Afgelopen week een geweldige observatie over de wereld gelezen.  Van een bioloog, EO Wilson. “We have paleolithic brains, we have medieval  institutions and space-age technologies.”  Precies goed! Nu begrijp ik de wereld beter. Nu begrijp ik wat het betekent als mensen de hele dag op hun smartphone met de sociale media bezig zijn terwijl de wereld vergaat. We gaan terug naar het paleolithische tijdperk. We worden dommer. En middeleeuwse instituten? Ja!  We hebben een Europees parlement maar het heeft geen gezag want we zitten nog vast in het tijdperk van de late middeleeuwen waarin ieder Europees land  soeverein wil zijn.  We houden landelijke verkiezingen, maar hoe gaan  we op die manier nee zeggen tegen corrupte supermachten?  Hadden we een sterke EU, een echte federatie, zoals Amerika, met een capabele president, dan  konden we wat in de moderne tijd. Maar we zitten vast in het kleine middeleeuwse nationale.  Maar dan: de technologie! Die is onvoorstelbaar intelligent!  Robots die medische operaties uit kunnen voeren!! Ieder jaar brengt nieuwe wonderen!  Enorme voortuitgangen in korte tijd! Maar met die prachtige mogelijkheden, oh, wat is de mens dom geworden! We maken de wereld zomaar kapot. Kijk naar klimaatopwarming! Paleolithische breinen, middeleeuwse instituten en de technologie van het ruimtevaarttijdperk. Hoe zorgen we ervoor dat ons brein een inhaalslag maakt – weer wordt als dat van een Cuthbertus – scherp en geestelijk goed in balans? Hoe scheppen we moderne instituten waar we iets mee kunnen in de huidige tijd? Waar we de grote problemen mee op kunnen lossen? Als ik de Bijbel opensla, dan lees ik: “Gij hebt de mens een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met ere en heerlijkheid gekroond.” (Psalm 8). Was het maar waar! Wie herstelt die door God gewenste  majesteit van de mens? 

“De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven,” zegt Jezus vandaag. De tijd is gekomen? Nou, dat is dan wel op het nippertje.
Johannes 12:20-28

Nu was eer ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij  volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen?  Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.