Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Welkom

Welkom

Welkom op de site van de protestantse gemeente te Wichmond.


 

 
Diensten Bekijken Diensten Bekijken

    Uitzending Live bekijken   >  

    Uitzending  terugkijken   >    

 
 
Brief Oekraïne vanuit PKN Brief Oekraïne vanuit PKN


Zusters en broeders,

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Het Moderamen roept alle protestantse gemeenten op tot solidariteit en gebed voor Oekraïne.

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraïne te stoppen. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie. “Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld." 

Ook wordt door de Wereldraad van Kerken opgeroepen tot wereldwijd gebed op Aswoensdag, 2 maart. Kerken kunnen ook bij dit moment aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne. Via Kerk in Actie wordt hulp geboden, waar uw gemeente aan bij kan dragen middels een collecte. Lees meer op de website.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
Iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners,
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus' naam,

Amen

Namens het Moderamen,

Ds. Marco Batenburg
Preses Synode Protestantse Kerk in Nederland

Ds. René de Reuver
Scriba Synode Protestantse Kerk in Nederland

 
 
PKN kerk Wichmond

PKN kerk Wichmond
Tijdens de kerkdienst is er iedere zondag (behalve in de zomervakantie) voor kinderen een activiteit in Withmundi (zaal achter in het gebouw):  een Bijbelverhaal met verwerking (tekening inkleuren, knutselactiviteit, puzzel enz.).  Kinderen maken het begin van de kerkdienst mee (aanvangstijd 10 uur) en gaan dan met hun lantaarn onder begeleiding van een van onze leidsters naar Withmundi.  Kinderen komen met de leidster voor de Zegen aan het eind van de dienst (tegen 11 uur) terug in de kerk.  Na de dienst is er koffie drinken en limonade en een koekje voor de kinderen.  Ouders hoeven niet lid te zijn van de kerk.  Iedereen is welkom.  Probeer het een keer om te zien of je het leuk vindt! We beginnen weer op 5 september.  Voor meer informatie – bel ds Tim Wiersum 441376.  Of kijk op de website:  wichmond.protestantsekerk.net
 
 
Historie kerkelijke gemeente in Wichmond Historie kerkelijke gemeente in Wichmond

De Protestantse gemeente te Wichmond is de voortzetting van de eerste kerkgemeente die Sint Ludger aan de IJssel in Wichmond begon. Het werd zijn uitgangspunt voor het Christelijk zendingswerk in deze regio. De vroegst bekende vermelding - Withmundi - stamt al uit 794. Daarmee is dit het oudste kerkdorp in de Graafschap. De oorspronkelijke nederzetting verdween met het godshuis van Ludger tijdens de 80-jarige Oorlog. Daarna ging men gewoonlijk naar de dichtstbijzijnde kerk in de buurdorpen. De tegenwoordige kerk en pastorie werden net na het midden van de 19e eeuw gebouwd voor de Nederlands Hervormde gemeente, die toen door de bewoners in de omtrek werd gesticht. Daaromheen groeide het huidige kerkdorp Wichmond. Achter de kerk bevindt zich gebouw Withmundi dat voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten wordt gebruikt, van jeugdwerk en dagelijkse, professionele kinderopvang tot zangvereniging en de oecumenische vrouwengroep, maar bijvoorbeeld ook bij uitvaarten. Kerk en pastorie zijn samen een gemeentelijk monument (Gemeente Bronckhorst). Het Knipscheerorgel (1867) is rijksmonument. Onze kerkgemeente behoort al vanaf het begin tot de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 7 maart 2011 blijkt dat ook uit de nieuwe naam: Protestantse gemeente te Wichmond.

 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10.00 uur
Kinderactiviteit: Renske Ellenkamp
meer details

Koffie drinken
datum en tijdstip 07-06-2022 om 10.00 uur
meer details

Koffie drinken
datum en tijdstip 21-06-2022 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.