Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Welkom

Welkom

Welkom op de site van de protestantse gemeente te Wichmond.


 

 
Voorlopig geen fysieke kerkdiensten maar online kerkdiensten en wel COLLECTEREN!

Voorlopig geen fysieke kerkdiensten maar online kerkdiensten en wel COLLECTEREN!

Zoals het er nu naar uitziet zullen er tot 1 april 2021 geen fysieke kerkdiensten zijn.
De komst van nieuwe varianten van het Coronavirus en het traag opstarten van het vaccineren zijn de redenen dat de kerkenraad het onverantwoord vindt om op korte termijn weer met fysieke diensten te beginnen.
Een aantal gemeenteleden is zeer actief bezig  met het opzetten van online (via de computer) kerkdiensten en wordt daar elke week beter in waarvoor onze hartelijke dank.
Onder de kopjes kerkdiensten en livestream kerkdiensten kunt u de diensten vinden.
De diensten zijn op elk tijdstip te bekijken.

We willen ook weer gaan collecteren want de kosten voor de kerk, denk daarbij ook aan het opzetten van de livestream, gaan gewoon door. Ook de Diaconie heeft projecten die ze wil blijven ondersteunen. De opbrengst van de collecte is, net als bij de fysieke kerkdiensten die we in deze coronatijd gehouden hebben, voor de helft voor de kerk en voor de helft voor de Diaconie.

U kunt een bijdrage aan de collecte doen door een geldbedrag over te maken naar onze bankrekening NL15 RABO 0366 4069 06 ten name van de Protestantse gemeente te Wichmond o.v.v. ‘Collecte’
Wij zorgen dan voor de verdeling over kerk en Diaconie.
Elke week een collectebijdrage doen is niet nodig. Een groter bedrag in één keer is voor ons administratief gezien wel zo prettig.
Wij zien uw collectebijdrage graag en met dankbaarheid tegemoet.

Wij gaan deze website meer gebruiken om actueel nieuws, zoals in deze versie het weer starten met collecteren, te verspreiden onder de leden.
Wilt u op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken houdt dan s.v.p. deze website in de gaten.

Met vriendelijke groet
De kerkenraad

 
 
Historie kerkelijke gemeente in Wichmond Historie kerkelijke gemeente in Wichmond

De Protestantse gemeente te Wichmond is de voortzetting van de eerste kerkgemeente die Sint Ludger aan de IJssel in Wichmond begon. Het werd zijn uitgangspunt voor het Christelijk zendingswerk in deze regio. De vroegst bekende vermelding - Withmundi - stamt al uit 794. Daarmee is dit het oudste kerkdorp in de Graafschap. De oorspronkelijke nederzetting verdween met het godshuis van Ludger tijdens de 80-jarige Oorlog. Daarna ging men gewoonlijk naar de dichtstbijzijnde kerk in de buurdorpen. De tegenwoordige kerk en pastorie werden net na het midden van de 19e eeuw gebouwd voor de Nederlands Hervormde gemeente, die toen door de bewoners in de omtrek werd gesticht. Daaromheen groeide het huidige kerkdorp Wichmond. Achter de kerk bevindt zich gebouw Withmundi dat voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten wordt gebruikt, van jeugdwerk en dagelijkse, professionele kinderopvang tot zangvereniging en de oecumenische vrouwengroep, maar bijvoorbeeld ook bij uitvaarten. Kerk en pastorie zijn samen een gemeentelijk monument (Gemeente Bronckhorst). Het Knipscheerorgel (1867) is rijksmonument. Onze kerkgemeente behoort al vanaf het begin tot de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 7 maart 2011 blijkt dat ook uit de nieuwe naam: Protestantse gemeente te Wichmond.

 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.