Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Over ons Over ons

 Protestantse Kerk Wichmond

Protestantse gemeente te Wichmond

Kerk en gebouw Withmundi: Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond

* Eredienst gewoonlijk iedere zondag, aanvang 10.00 uur

* 1 keer per maand gezinsdienst, zie hiervoor "Kerkdiensten"

* Ringleiding, hellingbaan en toilet voor mindervalide bezoekers aanwezig

* Digitale geluidsopname en directe uitzending via kerkradio 153,3125 Mhz (Alleen

lokaal te beluisteren via een speciale ontvanger, inlichtingen via Diaconie)

De PKN gemeente van Wichmond

De gemeente is klein en open van karakter. Kenmerkend is de grote groep van jonge en

oude(re) vrijwilligers die zich, ieder op hun manier, actief inzetten voor het werk in en

rond de kerk. Een groot deel van de gemeenteleden woont in het buitengebied rond

Wichmond (Vierakker, Leesten, Zutphen; Hackfort, Delden; Hengelo en Baak).

De  kerkenraad is momenteel (april 2020) vrijwel voltallig. Er is nog een vacature voor Jeugdouderling.

Contactgegevens

Postadres Kerkenraad; College van kerkrentmeesters; College van diakenen:

Dorpsstraat 16, 7234 SN WICHMOND ; E-mail:

* Predikant: Ds.T. Wiersum Dorpsstraat 18 7234 SN Wichmond tel. 0575-441376

* Voorzitter kerkenraad / Diaconie: Mevr. Tineke ten Dijk

* Scriba: Dhr. Gerrit Huurnink  06-47127235

* Kerkrentmeesters: Dhr. Ep Heuvelink 0575-470735

* Kosters: dhr. en mevr. Gerard en Gerrie Schepers (0575-441420)
 

Bankrekening gemeente/college van kerkrentmeesters:
NL15RABO0366406906
t.n.v. Protestantse gemeente te Wichmond

Bankrekening diaconie/college van diakenen:
NL69RABO0366401181
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Wichmond

--

Kerkdorp Wichmond: een oeroude, jonge Christelijke geloofsgemeenschap

De Protestantse gemeente te Wichmond is de voortzetting van de eerste kerkgemeente die Sint Ludger aan de IJssel in Wichmond begon. Het werd zijn uitgangspunt voor het Christelijk zendingswerk in deze regio. De vroegst bekende vermelding - Withmundi - stamt al uit 794. Daarmee is dit het oudste kerkdorp in de Graafschap. De oorspronkelijke nederzetting verdween met het godshuis van Ludger tijdens de 80-jarige Oorlog. Daarna ging men gewoonlijk naar de dichtstbijzijnde kerk in de buurdorpen. De tegenwoordige kerk en pastorie werden net na het midden van de 19e eeuw gebouwd voor de Nederlands Hervormde gemeente, die toen door de bewoners in de omtrek werd gesticht. Daaromheen groeide het huidige kerkdorp Wichmond. Achter de kerk bevindt zich gebouw Withmundi dat voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten wordt gebruikt, van jeugdwerk en dagelijkse, professionele kinderopvang tot zangvereniging en de oecumenische vrouwengroep, maar bijvoorbeeld ook bij uitvaarten. Kerk en pastorie zijn samen een gemeentelijk monument (Gemeente Bronckhorst). Het Knipscheerorgel (1867) is rijksmonument. Onze kerkgemeente behoort al vanaf het begin tot de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 7 maart 2011 blijkt dat ook uit de nieuwe naam: Protestantse gemeente te Wichmond.

terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.