Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Over ons Over ons

Protestantse gemeente te Wichmond

- Kerk en gebouw Withmundi: Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond
- Eredienst gewoonlijk iedere zondag, aanvang 10.00 uur
- Tijdens de dienst is er een activiteit is voor de kinderen in zaal Withmundi (achter de kerk)
- kerkdiensten zijn te volgen via deze site of via www.kerkdienstgemist.nl 
  of   https://kerkdienstgemist.nl/stations/2408-Protestantse-gemeente-te-Wichmond
- Achter de kerk bevindt zich gebouw Withmundi dat voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten     wordt gebruikt. +Onze gemeente is open van karakter. Iedereen is welkom. 
+Onze gemeente is met 330 leden vrij klein.
+Onze gemeente heeft een grote groep betrokken vrijwilligers die het mogelijk maken
dat wij als kleine gemeente kunnen bestaan.
+Een groot deel van onze gemeenteleden woont rondom Wichmond in Vierakker, Baak,
Delden, Hengelo, Vorden en Zutphen

Contactgegevens
Kerkenraad, College van kerkrentmeesters en College van diakenen hebben allemaal
Postadres: Dorpsstraat 16, 7234 SN WICHMOND ; E-mail: pknwichmond@gmail.com 
* Predikant: Vacant
* Voorzitter kerkenraad  Mevr. Tineke ten Dijk telnr. 0575-441282
* Scriba: Dhr. Gerrit Huurnink  06-57142201
* College van Kerkrentmeesters: Dhr. Philip Vaartjes 0575-441651
* College van Diakenen: Dhr. Jan Klein Lenderink 0575-441960
* Kosters: dhr. en mevr. Gerard en Gerrie Schepers (0575-441420)
-Vertrouwenspersoon Hannie van Zoomeren tel 06-18288684 email vertrouwenspersoonpknwichmond@gmail.com

Bankrekening gemeente/college van kerkrentmeesters:
NL15RABO0366406906
t.n.v. Protestantse gemeente te Wichmond

Bankrekening diaconie/college van diakenen:
NL69RABO0366401181
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Wichmond

Geschiedenis van het kerkdorp Wichmond 
De tegenwoordige kerk en pastorie werden in 1855 gebouwd voor de Nederlands Hervormde gemeente die toen door de bewoners in de omtrek van onze kerk werd gesticht. 
Daaromheen groeide en groeit nog steeds het huidige kerkdorp Wichmond.
De Protestantse gemeente te Wichmond is de voortzetting van de eerste kerkgemeente die Sint Ludger aan de IJssel in Wichmond begon. 
Het werd zijn uitgangspunt voor het Christelijk zendingswerk in deze regio. De vroegst bekende vermelding - Withmundi - stamt al uit 794. Daarmee is dit het oudste kerkdorp in de Graafschap.
De oorspronkelijke nederzetting verdween met het godshuis van Ludger tijdens de 80-jarige Oorlog. Daarna ging men gewoonlijk naar de dichtstbijzijnde kerk in de buurdorpen. 
De kerk met daarin het Knipscheerorgel uit 1867 is een rijksmonument. De pastorie is een gemeentelijk monument.

Sinds 7 maart 2011 is ook onze naam aangepast: 
Protestantse gemeente te Wichmond.

 
 
Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen in onze gemeente

Veel verenigingen, zoals bijvoorbeeld Sociï, hebben een vertrouwenspersoon. Ook wij als kerkelijke gemeente moeten één of meerdere vertrouwenspersonen hebben.
Graag willen we dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente.
Daarom hebben wij samen met onze buurgemeenten een groep van vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen zijn door u te benaderen wanneer u binnen onze gemeente te maken krijgt met ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en adviseren en ondersteunen de melder bij de te nemen stappen. Ze zijn onafhankelijk en staan naast de melder. Ze behandelen de klachten vertrouwelijk en hebben zwijgplicht.
Om belangenverstrengeling te voorkomen komen onze vertrouwenspersonen niet uit Wichmond maar uit één van onze buurgemeentes. Voor onze gemeente zijn de volgende vertrouwenspersonen beschikbaar:

Hannie van Zoomeren, 61 jaar, wonende in Toldijk. Ze heeft de opleiding vertrouwenspersoon afgerond en ook in haar werk bij een accountantskantoor in de Achterhoek is ze werkzaam in deze functie.

Arnold Hebbink, 64 jaar, wonende in Zelhem, hij is werkzaam als zorgdecaan bij het Graafschap College in Doetinchem en heeft vanuit die functie te maken met vertrouwelijk aangelegenheden en daardoor ervaring.

U kunt ze benaderen via het volgende mailadres: vertrouwenspersoonpknwichmond@gmail.com
of via telefoonnummer 06-18288684. Mocht u ze nodig hebben dan neemt één van hen zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht u voorkeur hebben voor een man of vrouw dan kunt u dit aangeven en houden ze hier rekening mee.
We hopen voor hen beide op een rustige taak, niet omdat mensen niet durven aankloppen maar omdat we een veilige gemeente zijn!

De kerkenraad
 
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10.00 uur
Heilig Avondmaal

Kinderactiviteit: Renske Ellenkamp
meer details

 
koffieochtenden
1e en 3e dinsdag van de maand om 10.00 uur koffiedrinken in de pastorie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.