Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker
Op het programma van onze vrouwengroep staat voor woensdag avond 17 maart 2021 dat pastoraal werkster Mia Tankink ons die avond beelden en verhalen zou laten zien en vertellen over : “OP WEG NAAR PASEN.”

Door alle maatregelen kan dit niet doorgaan, maar…….. wij hebben een alternatief kunnen vinden. Vanuit de PKN kerk in Wichmond gaat Mia haar presentatie opnemen met enkele deskundige mensen. Wij kunnen dan op de computer via live stream dit gaan bekijken. Het gaat als volgt:

Vanaf woensdag 17 maart 2021om 19.00 uur kun je deze presentatie bekijken, de link vindt je op de website van de PKN Wichmond: wichmond.protestantsekerk.net onder het kopje Nieuws, je kunt ook even googelen op PKN Wichmond.

Vanaf die tijd staat de link om de presentatie te bekijken  op de site.

Deze opname is zeker ook aan te bevelen voor anderen. Wij hopen zo toch iets te kunnen doen voor onze leden en voor vele anderen.
 
 
Kerklevenin februari 2021

Kerklevenin februari 2021
Voor het februarinummer 2021 van kerklevenin klik hieronder
Kerklevenin Februari 2021
 
Kerklevenin januari 2021

Kerklevenin januari 2021
Voor het januarinummer 2021 van kerklevenin klik hieronder
Kerklevenin Januari 2021
 
Kerkdienst 3 januari livestream

Kerkdienst 3 januari livestream
Met de uitzending van de kerkdienst van zondag 3 januari ging er even iets mis, we werden eruit gegooid door youtube.
De stream is daarna wel weer gestart maar we missen een klein deel van een lied en het begin van preek
Het tweede deel van de dienst is dus wel te bekijken.
Om deze twee delen te bekijken ga naar "Livestream Kerkdiensten"in het groene blok links op deze pagina
 
livestream kerkdiensten livestream kerkdiensten
Vanaf zondag 3 januari zenden wij weer livestream kerkdiensten uit om 10.00 uur
Zie verder "Livevestream Kerkdiensten" in het groene blok links op uw scherm
 
 
Kerklevenin december 2020

Kerklevenin december 2020
Kerklevenindecember 2020 klik hieronder
https://portal.dezaligezalm.nl/read/592/5651
 
Live-stream Live-stream
Zondag 5 juli bestaat de stream in tegenstelling tot voorheen uit geluid, dat via de kerkradio naar de stream gaat, zodat mensen die voorheen naar de stream keken en niet naar de fysieke dienst durven of willen en geen kerkradio hebben toch iets van de dienst mee kunnen maken. Zo hebben de kerkrentmeesters nu afgesproken n.a.v. de berichten die ons bereikt hebben van teleurgestelde mensen en mensen die zich actief hebben opgesteld om toch kerkluisteraars in elk geval iets te bieden totdat de kerkeraad een definitief oordeel heeft uitgesproken over het voortzetten van de stream.
Een hartelijke groet, Philip
 
Kerklevenin juni 2020

Kerklevenin juni 2020
Kerklevenin juni 2020klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2631/592/5734
 
Kerklevenin mei 2020

Kerklevenin mei 2020
Kerklevenin mei 2020 klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2706/592/5841
 
Kinderactiviteit gaat door!

Kinderactiviteit gaat door!
Wij gaan ’s zondags meestal naar de kerk. Vooral het kleuren en knutselen vinden we heel fijn. Door de coronamaatregelen kan dat nu niet meer maar.... ds. Tim zorgt dat we het zondagse bijbelverhaal en kleurplaat voor de kinderactiviteit elke week in de brievenbus krijgen. En ook Marieke heeft het knutselen dat gepland stond voor het 2de deel van de 40-dagentijd gewoon bij ons afgegeven. De potten met potgrond die we op de eerste zondag van de veertigdagentijd kregen zijn beplakt met 40 nummers (6 voor elke volle week want zondag doet niet mee) en staan vol met mooie planten. Die zijn in die 40 dagen uit de bolletjes en zaadjes gegroeid. Kijk maar op de foto, dan zie je ook de mooie kuikentjes die we gemaakt hebben met het materiaal en volgens het voorbeeld van Marieke. 
Bedankt iedereen die zich zo inzet om de kinderactiviteit op de zondagmorgen toch door te laten gaan.

Derk, Jan Willem en Hendrik


 
 
Dodenherdenking 4 mei 2020 Dodenherdenking 4 mei 2020
Jan Schieven blaast om 19:58 uur  The Last Post  vanaf de stoep van onze kerk in Wichmond
 
Kerklevenin april 2020

Kerklevenin april 2020
Kerklevenin april 2020klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2557/592/5242
 
Klokkenluiden op woensdagavond Klokkenluiden op woensdagavond
Ook in de maand april zullen we in Wichmond op woensdagavond om 19.00 uur de klokken luiden “als teken van bemoediging, troost en hoop”. We luiden telkens een kwartier lang de grootste klok - Kyrie Eleison/Heer ontferm U (over ons) - en de kleinste klok - Magnificat/ Mijn ziel maakt groot de Heer (het eerste woord uit de Lofzang van Maria, in Lucas 1:46-55) - gezamenlijk, om zo onze boodschap van bemoediging, troost, hoop en solidariteit plaatselijk een stem te geven tijdens deze moeilijke periode.
 
Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker
In verband met de maatregelen rondom de corona virus hebben wij als oecumenische vrouwengroep alle geplande avonden/middag moeten af lassen: 22 april  avond Jan Huttinga, 6 mei het  reisje, 27 mei de slotavond en 4 juni het bezoek aan de rozenkwekerij in de Hoven. Zoals het er nu uitziet beginnen wij in september weer bijeen te komen. Het programma boekje voor het seizoen 2020-2021 zal bij de leden bezorgd worden.
 
 
 
Palmzondag Bevestiging 3 nieuwe ambtsdragers in Besloten dienst

Palmzondag Bevestiging 3 nieuwe ambtsdragers in Besloten dienst
Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
 
Klokluiden woensdagavond

Klokluiden woensdagavond
Ook in Wichmond zijn de klokken woendagavond 25 maart 2020 van 19.00 uur tot 19.15 uur geluid als teken van bemoediging, troost en hoop. Deze keer onder het motto: Grote man luidt Grote klok en Kleine man luidt Kleine klok of misschien jong geleerd is oud gedaan
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten
Kerkdiensten
We proberen om voor de kerkradioluisteraars, zolang we geen kerkdiensten kunnen houden vanwege de coronamaatregelen, op zondag om 10 uur toch een korte dienst uit te zenden.
Voor wie geen kerkradio heeft: Op zondagochtend wordt er ook op de landelijke TV een kerkdienst uitgezonden.
Houdt u zo mogelijk onze website in de gaten (wichmond.protestantsekerk.net), daar vindt u telkens het meest recente nieuws omtrent o.a. al of niet een kerkdienst.
Daarnaast wordt de dienst voor de kerkradioluisteraars opgenomen en is deze vanaf zondagmiddag via de website te beluisteren (groene blok met opties links, en dan onderaan beluisteren kerdiensten) voor iedereen.

 
 
Palmpasenoptocht AFGELAST

Palmpasenoptocht AFGELAST
 Palmpasen
Helaas kan vanwege de coronamaatregelen (scholen gesloten tot en met 6 april) de traditie van het versieren van Palmpasenstokken door de kinderen en een optocht door het dorp op 5 april a.s. geen doorgang vinden. Of er op Palmzondag 5 april wel een kerkdienst is, is nu nog niet bekend.
 
 
Vrolijk Paasontbijt

Vrolijk Paasontbijt
In navolging op een zeer geslaagd Paasontbijt op 1e Paasdag 2019, gaan we ook dit jaar voor jong en oud, kerkleden en niet-kerkleden een Paasontbijt organiseren, met we hopen hetzelfde mooie weer.
Een kleine 50 mensen liet zich toen het ontbijt voortreffelijk smaken op het terras en in de tuin achter het Withmundi.
We beginnen ook dit jaar om 9.00 uur. De deuren gaan om 8.45 uur open. Iedereen is van harte welkom!
U kunt zich opgeven voor vrijdag 3 april bij Gerrie Hiddink tel. 0575-441154, maar ook via de intekenlijsten in de kerk, in de pastorie en bij Bakkerij Besselink.
Aan deelname van het Paasontbijt zijn geen kosten verbonden,
een vrije gift is natuurlijk altijd welkom.
Wij hopen u allemaal op Paasochtend te mogen begroeten!

-De Paasontbijtcommissie
 
 
Palmzondag

Palmzondag
Palmzondag, dit jaar op 5 april, vieren we samen met de kinderen van de Willibrorduskerk en school De Garve.
Vanaf 9.30 uur zijn alle kinderen die zich hebben aangemeld welkom in de school, waar we onze stokken zullen optuigen.
Tegen half elf gaan we in optocht naar de katholieke kerk en waarschijnlijk zal er een ezel voorop lopen.
In de dienst aldaar zal er aandacht voor de kinderen zijn en lopen we een rondje door de kerk, waarna we onze optocht vervolgen naar de protestantse kerk.
Hier krijgen de kinderen het haantje op hun stok en zullen we aan de uitgang een erehaag maken voor alle mensen, bij het verlaten van de kerk.
 
 
Kerklevenin maart2020

Kerklevenin maart2020
Kerklevenin maart 2020klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2440/592/5139
 
Kerklevenin februari 2020

Kerklevenin februari 2020
Kerklevenin februari 2020klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2358/592/5041
 
Kerklevenin januari 2020

Kerklevenin januari 2020
Kerklevenin december 2019 klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2289/592/4724
 
Knutselen in de adventstijd

Knutselen in de adventstijd
Na het knutselen van een adventskaars, een kerstklok en een kerstboom hebben we de adventsweken afgesloten met een mooie raamhanger.
Het waren gezellige zondagen met enthousiaste jongens.
Marieke bedankt voor al het voorbereidende werk.
 
Kerstattentie Oecumenische vrouwengroep 2019 Kerstattentie Oecumenische vrouwengroep 2019
Al vele jaren brengen de leden van de Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker een kleine kerstattentie naar 80 jarigen en langdurig zieken.
Deze kerstattentie wordt gemaakt bij Puur Natuur in Hengelo Gld, een afdeling van Philadelphia.
Om het oecumenische karakter uit te dragen brengen de leden dit jaar ook een attentie naar 80 jarigen en langdurige zieke parochieleden van de RK parochie in Vierakker. Al met al worden er meer dan 70 mensen verrast met een bezoekje en een kleine attentie. 
Een prachtig kerstgebaar.
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born.”(Fred Jay)

De geboorte van een kind is alsde heldere vroege ochtend;de aarde fris, de hemel vertoont haar glorend licht. Er is weer hoop:“Licht dat ons aanstoot in de morgen, licht overdek mij vuur mij aan.”Alles is schoon en nog onbezoedeld door de dingen van de latere dag. Alles is brand-new-spiksplinternieuw, vertoont noch kras noch deuken. Zo is de aarde aan het begin van de dag. Een geschenk.  Ofaan het begin van een nieuw jaar.  En met kerst, vanwege de geboorte van het Kind dat alles nieuw maakt. Nieuwe hoop. 
 
lees meer »
 
Dienst op zondag 15 december 2019 Dienst op zondag 15 december 2019
Op zondag 15 december 2019 is er een speciale kerkdienst die begint om 11.00 uur.  Voor deze dienst  nodigt de kerkenraad mensen uit die  aan huis gebonden zijn en de mensen die in een verzorgingshuis wonen, maar lid zijn bij ons.
In deze dienst gaat ds Tim Wiersum voor en medewerking wordt verleend door het koor Reborn
De genodigden wordt na afloop koffie en thee met wat lekkers aangeboden, en om ongeveer 12.30 uur serveren wij dan een kop soep met enkele broodjes.
 
Natuurlijk is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Opgave graag bij de ouderlingen voor 8 december 2019.
 
 
lees meer »
 
Kerklevenin december 2019

Kerklevenin december 2019
Kerklevenin december 2019 klik hieronder
https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2209/592/4622
 
Kerklevenin november 2019

Kerklevenin november 2019
Kerklevenin november 2019 klik hieronder
 https://portal.kerkmagazin.nl/digital/2135/592/4515
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanuit de pastorie

Does anybody know what we are living for?  - Weet iemand de reden van ons bestaan?

Een tijdje terug zag ik in de bioscoop Bohemian Rhapsody, de met vier Oscars bekroonde film over de Britse rockband Queen. Daarin zingt Freddy Mercury, tegen het eind: Does anybody know what we are living for? - Weet
lees meer »
 
Kerstconcert peuter-kleuter en open muziekles

Kerstconcert peuter-kleuter en open muziekles
Open kerstconcert voor peuter-kleuter
A.s. donderdag 20 december is. Er een peuter-kleuter kerstconcert in de kerk tegenover de school.
Groep 1 en 2 gaat zingen twee geoefende liedjes. Het wordt op verschillende instrumenten gespeeld: trompet, saxfoon, klarinet, piano, octpus, ook rupsje dit jaar, en nog meer.😁 Ook, lekker meezingen!
Ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit concert bij te wonen. Het begint om 10.00 uur.🎵🎶🎺🔔🎷🥁🎹🎤🐙🐛🎄
 
Open muziekles
Groep 5 en 6 is er a.s. donderdag, 20 december, om 11.15 uur een open les van muziek. Dit keer in de kerk tegenover de school. U bent van harte welkom om deze muziekles bij te wonen. Vooraf is er op school koffie.
 
 
Knutselen in de adventstijd

Knutselen in de adventstijd
Ook op zondag 16 december is er weer druk geknutsled door de kinderen in Wichmond.
Het resultaat kunt u zein op de pagina Jeugdwerk
 
Muzikale vertelling met muziek van de Beatles

Muzikale vertelling met muziek van de Beatles
Scrooge & the Beatles    

Op zondag 16 december a.s. zal er in de Protestantse Kerk te Wichmond een muzikale vertelling zijn met uitsluitend muziek van de Beatles. Bij de hertaalde teksten komt  de inhoud van de Beatlessongs nog steeds tot hun recht, maar richt zich tevens op deze eigentijdse versie van de Christmas Carol van Charles Dickens.
Tussen de prachtige liedjes door, waarbij zang en dwarsfluit (
o.a. Elsa Rietman en Merel Keppels) centraal staan, zal het
lees meer »
 
Vanuit de Pastorie

Vanuit de Pastorie
Bezoek aan de kerk of de moskee onder protestanten als moslims niet afgenomen
Sinds 2012 is er geen daling in kerkbezoek geweest bij de protestanten en de moslims in ons land, zo meldt het CBS. Maar, lezer, dat is natuurlijk niet de statistiek die de media eind oktober onder uw aandacht bracht.  Alleen schokkend nieuws is nieuws!  En dus was het hoofdpunt deze:  Meer dan de helft Nederlanders niet religieus.  Of, wat uitgebreider:Voor het eerst rekent een
lees meer »
 
kerstknutselen

kerstknutselen
Zondag 2 december 1ste advent zijn we weer fanatiek aan het knutselen geweest.Aan het einde van de dienst hebben we in de kerk laten zien wat we gemaakt hebben
 
Bloemstuk Laatste zondag kerkelijk jaar

Bloemstuk Laatste zondag kerkelijk jaar
Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan:
In deze schikking zien we verbeeld hoe de profeet Elisa bij Elia blijft tijdens diens tocht op weg naar zijn levenseinde.
Als laatste stap gaan de profeten door het water van de Jordaan.
Water dat geen dreiging vormt, maar waar een weg komt om te gaan.
Belofte van nieuw leven.
In de schaal zien we water waarop twee samen gebonden bundels gras staan, zij verbeelden Elia en Elisa, mensen die elkaar vasthouden, sterken, omgeven door de Geest van God.
Tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten.
Elisa houdt vast wat van waarde is, mag ervaren dat er ook voor hem een weg komt door het water.
Hij kan verder gaan door de herinneringen vast te
lees meer »
 
Opruimcoach bij Oecomenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker

Opruimcoach bij Oecomenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker.
Op woensdag 14 november 2018 komt de  oecumenische vrouwengroep weer bijeen.  Deze avond zal Jaquelien  Koopman die binnenhuis architect is en opruim
lees meer »
 
Wichmond's got talent

Zondag 4 november 10.00 uur
Wichmond's got talent
ZWO-dienst (Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) Zondag 4 november, 10.00 uur.

Deze dienst zal een gezinsdienst zijn.
We hopen er een “Wichmond’s got talent-dienst” van te maken
lees meer »
 
Oecumenische oogstdankviering.

Oecumenische oogstdankviering.
De traditionele Oogstdankviering, bij de veldkapel tussen Baak en Wichmond,
is dit jaar op Zaterdag 18 Augustus, en begint om 19.30.
Deze vieringen worden sinds de jaren tachtig georganiseerd door LTO Noord.
De veldkapel is in 1942 is gebouwd als plek van gebed en bezinning.
De viering is in de openlucht, maar bij slecht weer wordt uitgeweken naar de
Martinuskerk in Baak.
 
Verheugend kerkenraadsnieuws Verheugend kerkenraadsnieuws
De kerkenraad is heel blij u te kunnen melden dat mevrouw Betsy l'Istelle-Strokreef invulling wil geven aan een van de vacatures binnen het team van wijkouderlingen. Wij zoeken naar een geschikte datum om Betsy in haar ambt van ouderling in de kerkenraad te bevestigen.
 
 
25 jarig jubileum kosters

25 jarig jubileum kosters
Op 1 mei 2018 waren we, Gerard en Gerrie Schepers, 25 jaar werkzaam als koster bij de Protestantse Gemeente Wichmond.
Op 13 mei was hier na de dienst in een informeel samenzijn aandacht voor.  
Hoewel we het vooral prettig vinden
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vanuit de Diaconie
De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en veraf bijzonder mensen  in nood. Dit hoeven dus niet perse mensen te zijn uit onze eigen gemeente. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat die persoon (financiële) steun van de diaconie nodig heeft laat het ons dan (vertrouwelijk) weten.
 
Collecte opbrengsten van april zijn 129,10 euro
Uitgangscollecte:
15 april  87,10 euro   Noord Oeganda
29 april 65,25 euro    Kitale project
6   mei  51,50 euro    Hospice
 
De uitgangscollecte van 27 mei  gaat niet naar een actie voor
mensen op het platteland in Bangladesh zoals in het vorige nummer vermeld is maar naar een actie voor mensen in Senegal.  Bennie Hartemink komt deze zondag uitleg geven
over zijn steun aan mensen in dit land. De andere collecte wordt verschoven naar 8 juli.
De uitgangscollecte van 3 juni gaat naar een project om jongeren in Guatemala een beroep te leren, dus een kans op een betere toekomst te geven.
 
De voorjaarswandeling van de ZWO heeft het mooie bedrag van 197 euro opgebracht.  Deze zal worden verdubbeld door de diaconie en gaat naar de voedselbank in Zutphen.
lees meer »
 
25 jaar kostersechtpaar

25 jaar kostersechtpaar
25 jaar kostersechtpaar
 
Op 1 mei zijn  Gerard en Gerrie Schepers 25 jaar betrokken als kosters
Bij de Protestantse Kerk te Wichmond, na de dienst op zondag 13 mei 2018 zullen wij met z’n allen aandacht aan dit 25 jarig jubileum schenken.
De familie Schepers en de kerkenraad nodigen u dan ook uit om dit na de dienst met hen te vieren, onder het genot van koffie met iets lekkers daarbij.
 
Namens de kerkenraad,
 
Caroline ter Linden,
Jeugdouderling/voorzitter
 
 
VoorjaarsWandelingWichmond

VoorjaarsWandelingWichmond

VoorjaarsWandelingWichmond

Op Zondag 8 april 2018 struinen op het platteland
 
Start van 12.00u. tot 13.30u. uur bij de kerk van Wichmond in de pastorie dorpsstraat 16
 
Slechts 3 Euro p.p.  (kind gratis) 5 tot 9 km dan pauze, terug of met Jan Plezier tot sportpark en dan nog 1 km lopen of 5 km lopen vanaf de rust.
 
Met medewerking van zanggroep: A Capella
 
Opbrengst voor  “De Voedselbank”
 
 
Pauze bij camping “Warnstee”
 
Ook sfeerproevers niet-wandelaars zijn van harte welkom
 
 
organisatie: ZWO-groep PKN Wichmond (zending/werelddiaconaat/ontwikkelingssamenwerking)
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en veraf bijzondermensen  in nood. Dit hoeven dus niet perse mensen te zijnuit onze eigen gemeente. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat die persoon (financiele) steun van de diaconie nodig heeftlaat het ons dan weten. Namen en telefoonnummers staan elders in dit blad vermeld
lees meer »
 
Filmavond "Adam's apples"

maandagavond 26 maart in Withmundi
Filmavond "Adam's apples"
Adam's apples
Absurde zwarte komedie uit Denemarken over de neonazi Adam. Hij moet de laatste maanden van zijn straf uitdienen in een afgelegen parochie onder de hoede van de ingoede pastoor Ivan. Die wil dat Adam zich een doel stelt. Adam zegt spottend dat hij een appeltaart wil bakken. Ivan vertelt dat hij al
lees meer »
 
28 maart Oecomenische Vrouwengroep

28 maart Oecomenische Vrouwengroep
Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker.
 
Op woensdag 28 maart 2018 komt mevr.Frida Meints ( directirice De Garve in Wichmond) ons vertellen over haar bijzondere pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Deze avond zijn gasten ( heren zowel als dames) zeker welkom gezien het interessante onderwerp juist in de 40 dagentijd voor Pasen. Wij beginnen die avond om 19.45 uur, de zaal Withmundi aan de Dorpsstraat in Wichmond ( achter de PKN kerk) zal om 19.15 uur open zijn. Wij hopen dat het een inspirerende avond zal worden, dus komt allen!!!!!.
 
Veertig-dagen-tijd met de kinderen. Veertig-dagen-tijd met de kinderen.
Veertig-dagen-tijd met de kinderen.
 
Aanstaande zondag 18 februarie is het in de kerk de eerste zondag van de veertig-dagen-tijd, waarin we gaan aftellen naar het Paasfeest.
Dit jaar willen we dat doen met een aftel-kalender, die in de kerk komt te hangen en waarop elke zondag
lees meer »
 
DOOR DE WEEKSE DIENSTEN IN DE 40-DAGENTIJD DOOR DE WEEKSE DIENSTEN IN DE 40-DAGENTIJD
DOOR DE WEEKSE DIENSTEN IN DE 40-DAGENTIJD
  Vrijdag 16 februari, 20 uur: Vesperdienst
  Vrijdag 23 februari, 20 uur: Vesperdienst
  Vrijdag 2 maart, 20 uur: Wereldgebedsdagdienst
  Vrijdag 9 maart,      20 uur:  Vesperdienst
   Woensdag 14 maart, 20 uur:  Biddagdienst
   Vrijdag 23 maart,      20 uur:  Vesperdienst
   Witte donderdag 29 maart, 20 uur: Avondmaal
   Goede Vrijdag 30 maart, 20 uur:  Dienst
 
Geslaagde gemeente-avond Geslaagde gemeente-avond
Op vrijdag 19 januari was er een goed bezochte gemeente-avond in Withmundi, geleid door onze voorzitter mw. Caroline ter Linden. Ds. Tim Wiersum opende de avond met enkele bijbelverzen. De avond stond in het teken van informatie uitwisselen en vooral ook horen wat gemeenteleden bezighoudt. Eerst gaf dhr. Philip Vaartjes uitleg over
lees meer »
 
Prachtig kerstconcert in Wichmond Prachtig kerstconcert in Wichmond
Alweer voor het derde jaar op rij vond er donderdagochtend 21 december voor de allerjongsten van Vierakker-en Wichmond een geweldig kerstconcert plaats in de Protestantse kerk te Wichmond. De organisatie was in handen van Mariko Heuvelink-Yoshikawa en haar vriendin de Japanse pianiste Kanako Inoue in samenwerking met het Integraal Kind Centrum (IKC) De Garve en
lees meer »
 
Een kerkblad na Kerkleven in Oost-Gelderland Een kerkblad na Kerkleven in Oost-Gelderland
Nu Kerkleven in Oost-Gelderland helaas ophoudt te bestaan, wil de kerkenraad de lezers van dit blad graag vergelijkbare informatie gaan bieden door 11 keer per jaar uit te komen met een eigen kerkblad, waarin ons huidige kerkblad Wichmonds Kerkleven (WK) wordt opgenomen. Daarover konden onze gemeenteleden al lezen in het Kerstnummer van WK. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Steenderen & Bronkhorst er voor kiest om helemaal zelfstandig te voorzien in een kerkblad. Wichmond zal gaan samenwerken met Hummelo en Drempt & Oldenkeppel. Zoals het er nu
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanuit de pastorie.
Trouwe lezer, dit is de laatste keer dat ik u vanuit de pastorie schrijf via het kerkblad Kerkleven Oost-Gelderland.  Ik dank u voor uw trouw! 
Voor dit laatste nummer heb ik voor u een quiz bedacht.  De eerste letters van de antwoorden kunnen op een volgorde worden gezet zodat er drie woorden ontstaan. We beginnen bij de Doper. Die horen we immers in de aanloop naar het kerstfeest.
1. Wie was de vader van de Doper? 
2. Hoe heette de aartsengel die de geboorte van Jezus bij Maria aankondigde?  We kennen drie aartsengelen:  Michael, Raphael en?
3. In de stad van welke koning werd Jezus geboren?
4. Hoe heette die arme man ook weer die direct in de schoot van Abraham kwam toen hij overleed? 
6. Een aartsvader, en zoon van Abraham
7. De derde evangelist
8. De echtgenoot van Eva
9. De echtgenote van 1.
10. De eerste evangelist
11. De profeet die door de raven werd gevoed
12. De vader van de gebroeders Johannes en Jacobus, twee leerlingen van de Heer.
Als u het antwoord weet, lezer, dan weet u mij voortaan te vinden!
 
Optreden Brook Duo weer succesvol Optreden Brook Duo weer succesvol
Op donderdagavond 7 december deed de 'Kerkentour' van het Brook Duo uit Markelo, bestaande uit Gertjan Oplaat – alias 'de Weuste' – en Henny Tijink – ook bekend als 'de Badmutse'  – onze gemeente in Wichmond weer aan. Ditmaal met de voorstelling 'De Kas-klokken Zwiegt'. Voor een afgeladen kerkzaal werd het verhaal van Gertjan Oplaat over Markelose en Zeeuwse mensen, die door het lot met elkaar verbonden werden rondom de Watersnoodramp van 1953, over het voetlicht gebracht.
lees meer »
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
Graag willen we u uitnodigen voor een gemeenteavond op vrijdag 19 januari 2018 om met u in gesprek te gaan en u informeren over de volgende onderwerpen:
*Binnen de landelijke kerk [Kerk 2025: waar een woord is,  is een weg] zijn er ontwikkelingen gaande. Wij willen u hierover informeren en daarvan de gevolgen voor onze gemeente bespreken.
*Zoals u in recente uitgaven van Wichmonds Kerkleven heeft kunnen lezen zijn er diverse vacatures [o.a. 3 wijkouderlingen] in de kerkenraad die niet ingevuld kunnen worden. We vernemen graag van u wat volgens u oorzaken zijn waarom gemeenteleden geen zitting in de kerkraad nemen [dit mag ook schriftelijk]
*Ook komt het verdwijnen van Kerkleven Oost-Gelderland en wat daarvoor in de plaats komt aan de orde.
*Verder willen we genoeg tijd vrij maken om te horen over het wel en wee van u als gemeentelid.
 
Wij hopen van harte u op 19 januari 2018 te mogen begroeten, er volgt nog een officiële uitnodiging.
 
De kerkenraad
 
Huiskamerbijeenkomsten 2018 Huiskamerbijeenkomsten 2018
In het komende jaar staan huiskamerbijeenkomsten weer op het programma.
Voor u/jou is dit een mogelijkheid om in kleine kring andere gemeenteleden te ontmoeten. Dit jaar staan de ontmoetingen in het kader van het thema: “Kijk, de kerk!” Oftewel:  hoe moet de kerk communiceren?  
lees meer »
 
Erediensten Erediensten
Zondag 24 december, 10 uur: 4e Advent.  De ochtenddienst is om 10 uur.  We mediteren over de aankondiging van de geboorte van Jezus en de reactie van Maria.
 
Zondag 24 december, 20 uur: de Kerstavonddienst met medewerking van het A Capellakoor
lees meer »
 
Agenda Agenda
Vrijdag 8 december, 19.30 uur: ons projectkoortje oefent, onder leiding van ds Deddie van Alphen, in Withmundi. Het is altijd plezierig: samen een uurtje zingen en de liederen voor de komende dienst inoefenen. Iedereen welkom!
lees meer »
 
Vanuit de pastorie. Vanuit de pastorie.
Als u dit leest zijn we al een eind de decembermaand in. December, de laatste maand van het jaar.  Het is meestal een drukke maand, met veel gezellige samenkomsten en feesten.  Dat hebben we wel nodig, anders
lees meer »
 
Kerstconcert Mariko Heuvelink en Kanako Inoue

Kerstconcert Mariko Heuvelink en Kanako Inoue
Een kerstconcert op donderdag 21 december 2017 om 10.00 uur in de Protestantse Kerk in Wichmond.
Mariko Heuvelink en Kanako Inoue organiseren in samenwerking met het IKC de Garve en Avonturijn een kerstconcert.
Alle kinderen uit Vierakker en Wichmond zijn Welkom om
lees meer »
 
Kerstconcert in Wichmond

Kerstconcert in Wichmond

Kopergroep Com Cobre en het koor (a)Capella geven samen een concert op zaterdag 16 december in de Protestantse kerk te Wichmond.
lees meer »
 
Knutselen in adventstijd

Knutselen in adventstijd
Wij zijn weer enthousiast begonnen met de "adventsknutsels"
Dit is het resultaat van de 1ste advent.

Zondag 10 december is het 2de advent en zal er een nieuw knutselwerk worden gemaakt.
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en veraf bijzondermensen  in nood. Dit hoeven dus niet perse mensen te zijnuit onze eigen gemeente. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat die persoon (financiele) steun van de diaconie nodig heeftlaat het ons dan weten. Namen en telefoonnummers staan elders in dit blad vermeld
 
lees meer »
 
Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies

Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies
De PKN Gemeentes van Vorden en Wichmond organiseren opnieuw vier bijeenkomsten rondom rouwverwerking in een groep. Samen met anderen willen we op deze bijeenkomsten praten over rouw en de verwerking ervan.
De bijeenkomsten zijn ’s morgens gepland en wel op
24 januari, 14 februari, 28 februari en 14 maart 2018.
lees meer »
 
Brook Duo en "De Kas-Klokk'n Zwiegt" Brook Duo en "De Kas-Klokk'n Zwiegt"
In de vorige edities van Kerkleven heeft u al gelezen over het nieuwe kerstverhaal geschreven door schrijver Gert Jan Oplaat, tevens verteller van het verhaal en deeluitmakend van het Brook Duo. Dit verhaal neemt u mee naar 1953 waarin het leven van de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands en de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staat. En waarin dominee Risseeuw een belangrijke rol speelt, een "kwalijke" rol? Dit prachtige en spannende verhaal wordt afgewisseld met dialectliedjes en afgesloten met kerstliederen.
Voor deze voorstelling op  7 december om 20 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16 te Wichmond zijn de laatste kaarten (10 euro incl. consumptie) verkrijgbaar bij:
Henk Ellenkamp, 0575-441523 ('s avonds); Gerard Schepers 0575-441420; Pastorie kerk Dorpsstraat 18 Wichmond op 25 nov van 10.30 tot 12 uur.
De opbrengst komt ten goede van het Onderhoudsfonds van de Protestantse Kerk Wichmond.
 
 
Activiteit voor kinderen in Advent Activiteit voor kinderen in Advent
Gedurende de advent zondagdiensten is er voor de kinderen een knutselactiviteit in Withmundi onder leiding van Marieke Maandag. De kinderen maken het begin van de kerkdienst mee, steken een adventskaars aan, lezen een gedicht en zingen met de gemeente een lied.  Vervolgens gaan de kinderen naar Withmundi om te knutselen tijdens de rest van de dienst.
 
Eredienst Eredienst
Zondag 3 december:  Eerste zondag van Advent. Eredienst om 10 uur.
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vroeg opgestaan op deze zondag.  Ja, lezer, want ik was vergeten dat ik u weer eens een brief moest schrijven.  Totaal vergeten.  Ik had hem vrijdag op de digitale post moeten doen, richting de Lankhorsterstraat,  maar om een of andere reden stond het niet in mijn agenda en het ontschoot me.  Ik de afgelopen paar dagen ook niet-normaal druk met school: nakijken,  rapportcijfers inleveren - nee, je mag ze niet zomaar verzinnen - werk lezen, beoordelen,  niet te streng zijn, het zijn maar kinderen, ze doen hun best, geef ik hem een 5 of een 6?  Nou vooruit, een zesje - mijn vrouw zou zeggen, als je twijfelt, ga omhoog.  Dus een zes. Hij zal blij zijn. Heeft het niet echt verdiend, maar ik tenslotte ook niet, deze baan zeker niet, dus jij een zes.
lees meer »
 
Brook Duo komt met een nieuw kerstverhaal naar Wichmond Brook Duo komt met een nieuw kerstverhaal naar Wichmond
Schrijver Gert Jan Oplaat heeft een nieuw kerstverhaal geschreven met de titel "De Kas-Klokk'n Zwiegt".
Een prachtige streekroman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en waarden en de rol van de kerk.
Het verhaal neemt u mee naar 1953, waarin het leven van de molenaarsfamilie Roelands en de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staat.
lees meer »
 
Erediensten Erediensten
Zondag 12 november om 10 uur: Heilig Avondmaal
Zondag 19 november, 10 uur:  Een dienst geleid door de zangdienstcommissie
Zondag 26 november, 10 uur:  laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst willen we stilstaan bij degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  We noemen hun namen en steken kaarsen aan met het licht van de Paaskaars – de kaars die getuigt van Christus’ overwinning op de dood.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De Musical Ludger-Luther-Liefde is nu voorbij. Het werd een geslaagd evenement dankzij de grote inzet van velen.  Fijn dat we in Wichmond-Vierakker met elkaar - jong en oud, katholiek, protestants, niet-kerks – dit soort activiteiten  van de grond kunnen tillen. Het vergde wel veel energie, maar iedereen had het er voor over. En het resultaat was mooi. Nu gaan we verder met het kerkelijk jaar.  Er staat veel op het programma:  de vierde Avondmaalsviering van het jaar, een zangdienst, een huisavondmaal, de voleindingsdienst, Advent en Kerst, kooroefening, een Brook Duo avond...  De gemeente is actief!
 
25 jarig ambtsjubileum ds. Annemarie Hagoort 25 jarig ambtsjubileum ds. Annemarie Hagoort
Op zondag 5 november viert ds Annemarie Hagoort haar 25-jarig ambtsjubileum in de Andreaskerk, Vrijthof 22, Hilvarenbeek.  Ds. Hagoort is bevestigd op 1 november 1992 in Wichmond.  Na twaalf jaar ging zij naar de Hervormde Gemeente Sint Laurens en sinds drie jaar is zij predikant in de Protestantse Gemeente van Hilvarenbeek e.o.  De dienst op zondag 5 november zal een feestelijk tintje hebben. Na de dienst is er koffie en is er iets te eten.
Het adres van ds Hagoort is: ds.Annemarie Hagoort, Prins Hendriklaan 1 C, 5085 NJ Esbeek.
Leuk als u kunt gaan (er gaat ook een delegatie van de kerkenraad), maar anders ook leuk als u een kaart stuurt!  
 
Agenda Agenda
Zondag 29 oktober:  dienst om 10 uur.  We gaan Lutherliederen zingen!

Woensdag 1 november, 20 uur: Dankdienst. Tevens is het Allerheiligen. We zingen dus “Grote God wij loven u…  Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, Ongeziene, looft uw liefd’ en zingt ervan, alle englen die u dienen”, ja, en ook de heiligen, het voorgeslacht, en wij in de kerk, dankbaar voor de oogst dit jaar, en voor de schepping. 

Zondag 5 november: dienst om 10 uur met ds Ek uit Brummen
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Aan het eind van deze maand is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Op 31 oktober 1517, de vooravond van Allerheiligen (1 november), maakte Luther zijn 95 stellingen publiekelijk bekend, en dat bleek achteraf de aanstoot te zijn geweest tot de Reformatie, oftewel het Protestantisme - de grote kerkscheur in het westen.  Luther had het niet voorzien.  Hij dacht dat hij met zijn stellingen alleen maar een debat op gang zou brengen, binnen de katholieke kerk.  Maar het werkte als een bom en de kerk viel uit elkaar. Even hier in de tijd bij stil staan, lezer.  Het 500-jaarmoment is er nu even, en zalvoorbijgaan. Wie zal ooit hierna aan Luthernog denken?  Zal hij niet in vergetelheid raken? (Nou, ik hoor net vandaag dat er volgend jaar door mijn collega dsDeddievan Alphen een 6-daagse Lutherreis georganiseerd gaat worden, rondom Hemelvaart. Dus Luther houden we toch nog wel even bij ons in gedachte. Mooi!)
lees meer »
 
Een musical in Wichmond: Ludger-Luther-Liefde!

Een musical in Wichmond: Ludger-Luther-Liefde!
Een musical in Wichmond:
Ludger-Luther-Liefde!
 
Anno 2017:
1275e geboortejaar van Ludger
BRENGER VAN HET CHRISTELIJK GELOOF NAAR DE ACHTERHOEK
 
Anno 2017: 
500 JAAR REFORMATIE
 tweespalt TUSSEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN
 
DE WEG VAN HAAT NAAR
herstelde LIEFDE:
SAMEN IN WICHMOND EEN MUSICAL OPVOEREN MET ALS TITEL:
 
Ludger-Luther-Liefde!
lees meer »
 
Brook Duo komt met nieuw programma "De Kas-Klokken Zwiegt". Brook Duo komt met nieuw programma "De Kas-Klokken Zwiegt".
Het Brook Duo komt weer naar Wichmond.
Gert Jan Oplaat heeft voor de kerkentour 2017 een nieuw, boeiend verhaal geschreven "De Kas-Klokken Zwiegt".
Het is een verhaal over het lief en leed op het Maarkelse en Zeeuwse platteland. Over hoe men omging met tegenslagen, een verboden liefde, de rol van de kerk. Zullen de kerstklokken blijven zwijgen en loopt het goed af??
Een verhaal dat boeit van begin tot eind, wat u niet mag missen. Het wordt afgewisseld met liedjes. Alles in het dialect.
lees meer »
 
Musical Ludger-Luther-Liefde Musical Ludger-Luther-Liefde
De Wichmonds-Vierakkerse musical Ludger-Luther-Liefde:  vrijdag 27 oktober (20 uur), zaterdag 28 oktober (20 uur) en zondag 29 oktober om 14 uur. De generale repetitie is op donderdag 26 oktober, 20 uur. Kaartjes voor musical zijn 7.50 euro per volwassene en 3.50 euro per kind (tot 12 jaar) , verkrijgbaar bij Bakkerij Besselink, auto Langwerden en in het ludgerusgebouw, vanaf vrijdag 13 oktober.   
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De  komende weken preek ik weinig in Wichmond. Dat is maar goed ook, lezer, want ik heb het deze maand druk met de musical Ludger-Luther-Liefde.  Deze musical wordt opgevoerd, Deo volente, op vrijdagavond 27 oktober om 20 uur in het Ludgerusgebouw, en ook op zaterdag 28 oktober (zelfde tijd), en tot slot op zondag 29 oktober om 14.00 uur (dus in de middag). Een kaartje kost zeven euro vijftig (drie euro vijftig voor kinderen tot en met twaalf jaar).  De aanzet tot de musical was vorig jaar de voor-de-boeg staande 500-jarige herdenking van de Reformatie.  Op 31 oktober 1517 gaf  Maarten Luther daarvoor het startschot door zijn 95 stellingen te publiceren in Wittenberg (Duitsland).  Vandaar dat de musical in het laatste weekend van oktober in dit jaar 2017 (1517-2017: 500 jaar) wordt gepresenteerd. 
lees meer »
 
In het kader van het Luther jaar weer een “Aan tafel met Luther “bijeenkomst in Hengelo Gld In het kader van het Luther jaar weer een “Aan tafel met Luther “bijeenkomst in Hengelo Gld
Wegens groot succes in het vorige winterseizoen, organiseert de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerkenHengelo Gld. op 12 oktober a.s.  weer een “Met Luther aan tafel…..  Een kookavond waarin we met elkaar met gerechten maken die ook bij Luther aan tafel konden staan… Tijdens de avond gaan we samen koken, praten en eten!
lees meer »
 
De Wichmonds-Vierakkerse musical Ludger-Luther-Liefde: 27, 28 en 29 oktober De Wichmonds-Vierakkerse musical Ludger-Luther-Liefde: 27, 28 en 29 oktober
De musical komt goed op gang. We oefenen nu tweemaal in de week, soms drie.  De musical Ludger-Luther-Liefde gaat over zowel Ludger en Luther, maar eigenlijk grotendeels over katholiek en protestants Vierakker-Wichmond "past and present" (liefde!).  De reden waarom er aandacht aan Ludger wordt besteed is omdat het dit jaar 1275 jaar geleden is dat hij geboren werd.  En tevens is het 500 jaar na de daad van Luther die tot het Protestantisme leidde (zijn 95 stellingen). Dus we vieren beide mannen.  Tevens wil de musical de in de laatste jaren hervonden eenheid van christenen (en allen) benadrukken.  De musical is oecumenisch opgezet.  Er doen zo'n 30 mensen aan mee – uit onze protestantse gemeente, uit de katholieke parochie Vierakker, maar ook niet-kerks, volwassenen en kinderen….We gaan de musical opvoeren in het Ludgerusgebouw, en wel op vrijdag 27 oktober (20 uur), zaterdag 28 oktober (20 uur) en zondag 29 oktober om 14 uur.De generalerepetitie is op donderdag 26 oktober, 20 uur. Kaartjes voor musical zijn 7.50 euro per volwassene en 3.50 euro per kind (tot 12 jaar) ,verkrijgbaar bij Bakkerij Besselink, auto Langwerden en in het ludgerusgebouw, vanaf vrijdag 13 oktober.
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Voor afgelopen zondag stond het slot van het verhaal van Jona op het leesrooster van de landelijke kerk.  Mooi verhaal. Weet u het nog, lezer? Jona moest van God naar Nineve om de stad aan te klagen. De bevolking was zo slecht in haar gedrag dat God er een einde aan wilde maken. Jona weigert dit bericht over te brengen, probeert voor God te vluchten op een schip,  en komt in de buik van een grote vis terecht.  Die spuugt hem uit op droog land en Jona gaat alsnog naar Nineve.  Hij heeft zijn les geleerd – voor God vluchten werkt niet. Hij loopt door de stad en roept het oordeel Gods uit: “Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!”   Maar wat gebeurt er?  De bevolking schrikt wakker en verandert van gedrag. En God krijgt berouw van zijn vonnis en spaart de stad.
lees meer »
 
Knutselavonden ZWO Knutselavonden ZWO
Op onderstaande donderdag avonden gaan wij in de pastorie weer leuke kerstartikelen maken voor de verkoop tijdens de advent.
Donderdag  12, 19 en 26 oktober en op donderdag 2 november
We beginnen om 19.30 uur
 
Dementie?-En nu?- Ervaringen delen Dementie?-En nu?- Ervaringen delen
‘Ooit geweest,
 lang geleden.
 Toen een heldere geest,
 nu vertroebeld heden.’

Dit voorjaar hielden de gezamenlijke kerken van Vorden en Wichmond een bijeenkomst over dementie. De avond stond in het teken van voorlichting. Naar aanleiding van ontvangen suggesties hebben we een vervolgavond gepland op dinsdag 3 oktober van 19.00 uur tot plus minus 21.30  in de Dorpskerk te Vorden. De avond staat onder leiding van Marian Storteler, geestelijk verzorger van Sensire: Locaties Doetinchem-Gaanderen-Ruurlo-Vorden-Zeddam.
We hebben enkele Vordense ervaringsdeskundigen uitgenodigd, alsook een medewerker van de Alzheimerstichting Zutphen.
Het is de bedoeling dat ervaringen en vragen voldoende aan bod komen. Noteert u de datum alvast in uw agenda. De avond wordt gecoördineerd door medewerkers van de gezamenlijke kerken.
U kunt zich opgeven bij Riek Klein Bramel, voor zaterdag 29 september 2017
Email:mail.daxis.nl
Tel:..0575-552405......
 
 
Agenda Agenda
Zondag 17 september 2017.
10.00 uur dhr.R.Baauw.
 
Zondag 24 september 2017
10.00 uur: Garvedienst in de Willibrordkerk, Vierakker. Thema: Sint Ludger (1275e geboortejaar).
 
Vrijdag 29 september – Sint Michael en alle engelen.
14.30-16.30 uur:  Ontmoetingsmiddag. Thema:  Wie ben jij?
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“Zou ik dan zwijgen bij wat je doet,” vraagt de Here God in psalm 50.  “Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij?”  Mijn probleem is dat ik dat vaak wel denk.  Alsof God en ik altijd op een lijn zitten. Zelden vraag ik me af of wat ik doe wel goed is, of mijn gewoontes anderen niet in de weg staan en een negatieve werking hebben, of ik niet verkeerd bezig ben. Het zal wel een menselijk falen zijn.  Kreeg ik maar wat meer commentaar, tegengas! Maar we zijn terughoudend in kritiek. Je wilt een ander niet terechtwijzen of bekritiseren, omdat je hem of haar niet wilt kwetsen.  Hoe zal die reageren als je het wel probeert?  Hij meent het zo goed. En zal het wel helpen?   
lees meer »
 
Vacatures binnen de kerkenraad Vacatures binnen de kerkenraad
De wijkouderlingen willen graag versterking                                                      en doen daarom een beroep op u en jou.                                                           Kom erbij, maak wat tijd vrij, voor en met elkaar.                                               Onze taak is niet gering maar geeft zeker veel voldoening.                              Truus stopt begin 2018, na 8 jaar enthousiast wijkouderlingschap.                   Dat respecteren we uiteraard maar dat betekent wel weer een vacature. Zwennie en Ben zijn ouderlingen-met-een-bijzondere-opdracht en hun inzet en betrokkenheid is geweldig. Ze zijn echter geen kerkenraadslid.
Is uw/jouw belangstelling gewekt, de wijkouderlingen vertellen u graag meer en staan u/jou zo nodig met raad en daad terzijde !

Truus, Zwennie, Ben en Ria
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en veraf bijzonder mensen  in nood. Dit hoeven dus niet perse mensen te zijn uit onze eigen gemeente.   Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat die persoon (financiële) steun van de diaconie nodig heeft laat het ons dan weten.                                             Namen en telefoonnummers staan elders in dit blad
 
lees meer »
 
Mededeling van het college van Kerkrentmeesters Mededeling van het college van Kerkrentmeesters
Tussenstand opbrengst Kerkbalans 2017.
Tot 1 augustus toegezegde Kerkelijke bijdragen over 2017: € 43.301,54
Hiervan is ontvangen t/m 15 augustus 2017: € 32.305,10 nog te ontvangen: € 10.996,44 
 
 
Een musical in Wichmond: Ludger-Luther-Liefde! Een musical in Wichmond: Ludger-Luther-Liefde!

Een musical in Wichmond:
Ludger-Luther-Liefde!
 
Anno 2017:
1275e geboortejaar van Ludger
BRENGER VAN HET CHRISTELIJK GELOOF NAAR DE ACHTERHOEK
 
Anno 2017: 
500 JAAR REFORMATIE
 tweespalt TUSSEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN
 
DE WEG VAN HAAT NAAR
herstelde LIEFDE:
SAMEN IN WICHMOND EEN MUSICAL OPVOEREN MET ALS TITEL:
 
Ludger-Luther-Liefde!
 

 Waar? In het Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg, naast de RK kerk, Vierakker)
 Wanneer? RONDOM HERVORMINGSDAG natuurlijk!
(de dag waarop Luther met zijn 95 stellingen de Protestantse kerk in het leven riep)
 Door wie? mensen UIT WICHMOND-VIERAKKER en omgeving:
katholiek, protestants, niet kerks..
 
 
lees meer »
 
Boekenproject Tanzania Boekenproject Tanzania
In een eerder nummer van Wichmonds Kerkleven en ook in de dienst op eerste Pinksterdag heb ik al iets verteld over mijn werk en verblijf in Lindi Tanzania in 2015 en 2016. Het was een inspirerende en boeiende periode en met veel voldoening kijk ik daarop terug. Inmiddels ben ik weer volop aan het werk in Nederland maar Tanzania laat je niet los. Ik heb heel veel scholen bezocht en gezien hoe groot de noodzaak is voor onderwijsverbetering.  Het onderwijs is bedroevend en er zijn nauwelijks materialen en middelen. Weinig stoelen of banken, geen schriftjes, laat staan leesboeken. Kinderen lezen niet en zeker voor plezier.
lees meer »
 
Brook Duo Brook Duo
Op donderdag 7 december 2017 om 20.00 uur treedt het Brook Duo op in onze kerk met het nieuwe programma "De Kas-Klokken Zwiegt".
Vanaf eind september liggen er weer intekenlijsten voor toegangskaarten in de kerk en de pastorie.
Voor kaartverkoop en/of informatie kunt u vanaf eind september contact opnemen met:
- Gerard schepers   Email: g.schepers2@chello.nl
- Henk Ellenkamp    Email: henk-ellenkamp@hetnet.nl   
                                   
 
Wie oren heeft, die hore!

Wie oren heeft, die hore!
Ich habe nichts gemacht, ich habe das Wort handeln lassen.  Aldus Maarten Luther in zijn preek van maandag 10 maart anno 1522.  Het is een rumoerige tijd in Wittenberg. De Hervorming die Luther met zijn 95 stellingen op 31 oktober 1517 in beweging heeft gezet is inmiddels haar eigen leven gaan leiden. Beelden worden uit de kerken gehaald en vernietigd.   Men wil met dwang hervormingen doorvoeren. De mis mag niet meer in het Latijn als offer worden opgedragen. Het moet nu op zijn Protestants, in het Duits, en als een gedachtenis aan het ene offer van Christus van 1500 jaar terug.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Liedjes uit de moderne cultuur hebben vaak opmerkelijke raakvlakken met Bijbelse teksten.  Dit viel me weer op in de openluchtdienst aan het begin van de feestweek. We waren met een man of 60 bij elkaar op het terrein van de rooms-katholieke kerk in Vierakker.  In de oecumenische dienst, die geleid werd door diaken Theo ten Bruin en door mij, zong Bennie Helmink twee prachtige liedjes die niet direct iets met godsdienst te maken hadden.
lees meer »
 
Agenda Agenda
Zondag 20 augustus: Oecumenische Openluchtdienst aan het begin van de Feestweek bij de RK kerk Vierakker. Aanvang: 10.45 uur
Zondag 27 augustus: dienst om 10 uur met dhr H.Haan.
Zondag 3 september:  dienst om 10 uur
Zondag 10 september:  De start zondagdienst om 10 uur.
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op 20 augustus hebben we de oecumenische openluchtdienst.  Maar opgelet, lezer, deze begint dit jaar om 10.45 uur.  Dus niet om tien uur, maar om kwart voor elf. Dat heeft te maken met het feit dat de pastoor met zijn kleine ploeg assistenten in de twaalf- apostelenparochie maar liefst 14 dorpen moet bedienen. Diaken Theo ten Bruin moet dus eerst op die zondagochtend in Vorden voorgaan en daarna komt hij naar Vierakker. We beginnen stipt om kwart voor elf. De dienst zal worden gehouden op het terrein van de Willibrordkerk, in Vierakker.  Bij mooi weer hebben we daar buiten voor de kerk de ruimte. Bij slecht weer gaan we naar binnen.  Het wordt een dienst van 45 minuten.  Er zal een activiteit voor kinderen zijn (hetzij aan een tafel onder een boom op het terrein, hetzij in de sacristie).
lees meer »
 
Agenda Agenda

Zondag 23 juli:  dienst in Steenderen om 10 uur
Zondag 30 juli: dienst om 10 uur met mw Zwennie Langwerden
Zondag 6 augustus: dienst om 10 uur met mw Zwennie Langwerden
Zondag 13 augustus: dienst om 10 uur
Zondag 20 augustus: Oecumenische Openluchtdienst aan het begin van de Feestweek bij de RK kerk Vierakker. Aanvang: 10.45 uur
Zondag 27 augustus: dienst om 10 uur met dhr H.Haan.
Zondag 3 september:  dienst om 10 uur
Zondag 10 september:  De startzondagdienst om 10 uur.
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De komende weken zullen er bijzondere diensten plaatsvinden. Daar wil ik u in dit berichtje over schrijven.  De eerste is de gezamenlijke dienst met Steenderen, komende zondag. Dit keer gaan wij naar Steenderen. (Volgend jaar komt Steenderen bij ons.)  Het is goed dat we deze band met Steenderen hebben.   Twee gemeentes die elkaar als buren regelmatig (ieder jaar) bezoeken, kunnen elkaar bemoedigen.  Wij geven om hen en zij om ons.  Het zal mooi zijn als veel van onze leden komende zondag (23 juli) naar Steenderen toe gaan, zodat Wichmond daar ook echt duidelijk aanwezig is.
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en veraf bijzonder mensen  in nood. Dit hoeven dus niet perse mensen te zijn uit onze eigen gemeente. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat die persoon (financiele) steun van de diaconie nodig heeft laat het ons dan weten. Namen en telefoon nummers staan elders in dit blad.
lees meer »
 
Sindeye, thuis van Insa, Antje en de hele “elastieke” familie in Senegal Sindeye, thuis van Insa, Antje en de hele “elastieke” familie in Senegal
Onlangs heeft de Diakonie 500 euro geschonken aan een kleinschalig project waarbij ook Bennie Hartemink betrokken is. Hieronder leest u het verhaal geschreven door Antje ten Haaf.
 
Sindeye betekent thuis in het Diola (een veel gesproken taal in het zuiden van Senegal). Het Senegalese thuis van ons, broers, nichtjes, neefjes en mensen die een tijdje of lang bij ons wonen. En het thuis van vrienden en gasten die bij ons logeren.
Wat Sindeye zou worden wisten Insa en ik niet toen we er mee begonnen. Er was een stuk grond dat Insa van zijn vader had gekregen. Langzaam hebben we Sindeye opgebouwd. Het is niet groot of groots. Dat zal het ook nooit worden. Commercieel waarschijnlijk ook niet. De grootste delen van het jaar wonen en werken wij in Nederland. Met Sindeye willen we bijdragen aan de ontmoeting tussen hier en daar en aan het leven van mensen dichtbij ons.  Een mooie plek met beweging en hoop.
lees meer »
 
Mededeling van het college van Kerkrentmeesters Mededeling van het college van Kerkrentmeesters
Tussenstand opbrengst Kerkbalans 2017.
Tot 1 juni toegezegde Kerkelijke bijdragen over 2017: € 43.101,54
Hiervan is ontvangen t/m 31 mei 2017: € 27.326,09 nog te ontvangen: € 15.775,45
 
Toelichting bij de jaarrekening 2016 Toelichting bij de jaarrekening 2016
De kerkenraad heeft in de meivergadering de jaarrekening over 2016 van het College van Kerkrentmeesters, zoals hiernaast samengevat, goedgekeurd.  Opvallend is de grote afwijking ten opzichte van de begroting voor 2016, namelijk een positief resultaat van 25.881 euro, ten opzichte van een begroot tekort van 10.170 euro. Hiervoor zijn 2 verklaringen:
lees meer »
 
Het Brook Duo komt weer naar Wichmond

Het Brook Duo komt weer naar Wichmond
  Op donderdag 7 december 2017; verder informatie volgt
 
 
Musical Ludger-Luther-Liefde Musical Ludger-Luther-Liefde
Dit jaar is voor christenen een bijzonder jaar, want het is 1275 jaar geleden dat Ludger geboren is en 500 jaar geleden  was het begin van de Reformatie door Luther! Ludger is geboren in het jaar 742 in Zuilen, vlakbij Utrecht.  Hij heeft Bonifatius gekend.  Deze werd vermoord bij Dokkum in het jaar 754.  Ludger zou naar het noorden gaan om daar de kerk uit te breiden. Hij heeft belangrijk werk gedaan in het huidige Friesland en Groningen.  Later, rond het jaar 800,  kwam hij naar het oosten om de Saksen te bekeren.  Een van de legenden over Ludger is het verhaal van een ganzenplaag en hoe Ludger daar een antwoord op had.  Dit verhaal komt voor in de musical Ludger, Luther en Liefde waar momenteel hard aan gewerkt wordt.  Maar ook over Maarten Luther gaat de musical. De twee mannen ontmoetten elkaar weliswaar niet (Luther leefde 700 jaar later), maar ze hadden een vurig geloof gemeen. Eigenlijk gaat de musical over Wichmond-Vierakker in het jaar 1917, toen ook Ludger en Luther herdacht konden worden, maar toen door de twee geloofsgemeenschappen (katholiek en protestants) apart. Nu doen we alles samen organiseren, spelen, zingen..  Een musical zou geen musical zijn als er niet in gezongen werd!  De uitvoeringen van de Musical zijn op 27, 28 en 29 oktober in het Ludgerusgebouw. De repetities lopen goed.  De kaarten gaan € 7.50 kosten.  Kinderen onder de twaalf mogen voor  € 3.50 binnen. Het wordt een geweldig leuke beleving, dus hou alvast de datum vrij in uw agenda!
 
Trinitatis Trinitatis
 
De leer van de Drie-eenheid wordt niet meer vaak behandeld in een preek of een gesprek over geloof.  Deze leer zegt dat God tegelijk drie is en één.  Eén God in drie personen – Vader, Zoon, en Heilige Geest. Geen drie goden, maar één God. In mijn opleiding moest ik er een opstel over kunnen schrijven. Dat was niet makkelijk. De leer van de Drie-eenheid is een paradox en heeft een ingewikkelde geschiedenis. Ze kwam pas tot haar volledige uitwerking in de tijd van kerkvader Athanasius, in de vierde eeuw.  Ik herinner mij Athanasius’ standpunt:  “Alles wat over de Vader gezegd kan worden, kan ook over de Zoon en de Heilige Geest worden gezegd, behalve dat de Zoon de Zoon is en niet de Vader of de Heilige Geest, dat de Heilige Geest niet de Vader is of de Zoon, en dat alleen de
Zoon geboren wordt en alleen de Heilige Geest uitgaat.”  
lees meer »
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Ds Tim Wiersum is op vakantie van 19 juli tot 9 augustus 2017. U kunt als het nodig is in die periode altijd contact opnemen met de scriba van de kerkenraad mevr.I.v.d.Stroom of met de ouderling uit uw wijk.
 
Agenda Agenda
Zondag 9 juli:  De eredienst is om 10 uur.  We lezen uit Zacharia 9 – over die nederige koning die op een ezel rijdt, en uit Matteüs 11, over het zachte juk van die Heer met een nederig hart.
Vrijdag 14 juli, 20 uur (dit keer de tweede zondag van de maand): gebed in de kerk voor mensen in nood
Zondag 16 juli:  dienst om 10 uur met pr Rien Baauw
 
 
 
Viering zondag 16 juli Viering zondag 16 juli
Kerkelijk, de vierde zondag van de zomer of ook wel de zesde zondag na Pinksteren genoemd. Pinksteren het feest van inspiratie, beweging, veel kleurigheid en …van communicatie. Pinksteren laat ons iets zien van wie God is – God heeft, blijkt met Pinksteren, iets met beweging en dynamiek.
Deze zesde zondag na Pinksteren heb ik gekozen voor het thema “ Ik Ben…. “ naar de Ik Ben woorden genoemd in het Evangelie van Johannes. Hierin kunnen we herkennen: Wie Jezus is. Zijn hele leven heeft Hij dit laten zien en horen.
En de kleur van deze zondag is groen. Groen als symbool voor hoop, groei en toekomst. In deze viering mogen we ook luisteren naar zang van Alie Boiten – Oosterhof uit Zutphen - Pastor Rien Baauw is de voorganger.
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Na!  De enige die het goede antwoord van de quiz heeft (tot dusver), is iemand uit Drempt.  Ja, er is wel één gemeentelid van Wichmond die alle antwoorden op de vragen goed heeft maar die nog niet op de juiste oplossing van het anagram is gekomen. Nee, het is niet arbeider, nee.  Eergisteren werd ik opgebeld, vanuit Hoog Drempt.  Is het antwoord Braderie?  Ja, klopt! Is er een prijs? Natuurlijk!
lees meer »
 
De strijd om de Gouden Garde WiVi 2017

De strijd om de Gouden Garde WiVi 2017
Wie maakt de mooiste, lekkerste of origineelste taart/cake/koek/koekjes. Op 1 juli vindt de Wi-Vi bakwedstrijd plaats, daar laten de deelnemers hun baksels zien en proeven en beoordelen door een wedstrijdjury, bestaande uit een deskundige jury en een publieksjury. De wedstrijd wordt gehouden als onderdeel van het tuinfeest bij de Protestantse kerk Dorpsstraat 16 te Wichmond.
lees meer »
 
Braderie in Wichmond Braderie in Wichmond
Zaterdag 1 juli organiseert de protestantse kerk in Wichmond voor de tweede keer een braderie. Die vindt plaats van 11.00 – 16.00 uur aan de Dorpsstraat. U vindt er diverse kraampjes waar tal van zaken te koop worden aangeboden, zoals tweedehands boeken, bloemen, cadeau-artikelen, kaarten, sieraden, schilderijen en haak- en borduurartikelen. Bovendien is er en een leuke kleedjesmarkt waar kinderen hun oude speelgoed te koop aanbieden.
Ook kunt u een rondje meerijden met de Jan Plezier en een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. Voor de kinderen worden er die dag leuke activiteiten georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u luisteren naar de muziekoptredens van de kopergroep van Jubal of de koren Akapella en Reborn.

Opbrengst
De toegang tot de braderie is gratis. De uiteindelijke opbrengst van de dag is bestemd voor het onderhoud van de kerk en pastorie.
 
 
Erediensten Erediensten
Zondag 25 juni om 10 uur: De eredienst zal worden geleid door mevrouw J. Ruiterkamp uit Vorden. 
Zondag 2 juli, 10 uur: gezinsdienst!  Dienst voor jong en oud.  “Laat de kinderen tot mij komen, alle, alle kinderen!”
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Lezer, effe een quiz. Hoe heet de broer van Petrus, eerste Paus van Rome?  Weet u het antwoord?  Dan bent u goed op weg want het is een van de letters van een woord wat ik bij u onder de aandacht wil brengen. Niet moeilijk, de broer van Petrus, dat weet iedereen.  Als het u toch ontschoten is (en ik ben ook niet goed in namen) geen paniek: u pakt de Bijbel en leest het begin van Matteüs hoofdstuk 10, – stond in de schriftlezing van afgelopen zondag. Letter twee: wat is de plaats waar Jacob een altaar oprichtte nadat hij gedroomd had van die ladder naar de hemel?  Het Hebreeuws betekent huis van God.  Te makkelijk, zegt u?  Nou deze dan, voor letter drie:  Hoe heet de nicht van Maria?  Nu, lezer, heb ik u te pakken. Weet u niet, hè?  Een kloe?  Nou vooruit: Maria sprak daar haar Magnificat – Mijn ziel maakt groot de Heer….  Lucas hoofdstuk... nee ik zeg het niet, het moet een beetje spannend blijven. We gaan door, misschien komt u er toch nog wel uit. Voor letter 4: Wie was de vader van Esau?  Nooit van Esau gehoord? Jawèèèèl – die behaarde broer van Jacob. Die, ja. Begint met de letter? 
lees meer »
 
Erediensten Erediensten
Zondag 11 juni om 10 uur: Trinitatis: Zangdienst! Lof zij de Vader, lof zij de Zoon, lof zij de Heilige Geest – Lof zij onze Heer, Een God in Drie Personen.  Zing mee!
Zondag 18 juni om 10 uur: De eredienst is om 10 uur!
Zondag 25 juni om 10 uur: De eredienst zal worden geleid door mevrouw J. Ruiterkamp uit Vorden. 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag 4 juni was het Pinksteren en toen zijn we weer begonnen met de openstelling van onze kerk tijdens de zomermaanden. De kerk zal iedere dag toegankelijk zijn, tot eind september.  Wat is het nut hiervan?  In de eerste plaats om mensen de gelegenheid te geven om in het heilige gebouw van de kerk van Wichmond God te ontmoeten. Ja, want wat is er mooier in dit leven, lezer?  Als ik op vakantie ben, in Engeland of Frankrijk, of op een dorp in de provincie Groningen, in het hoge noorden, dan zijn de kerkgebouwen vaak toegankelijk overdag.
lees meer »
 
Kerkdienst Kerkdienst
PINKSTEREN! De dienst is om 10 uur.  In deze dienst zal de heer Jan Rensink komen vertellen over zijn aandeel in het ontwikkelingswerk in Tanzania.  Jan is recent terug uit Tanzania en heeft daar gewerkt voor VSO (Voluntary Service Overseas) in het onderwijs.  Onze diaconie verleende een financiële bijdrage aan het sturen van boeken naar Tanzania. Jan zal beelden van Tanzania laten zien en ons vertellen over het land en zijn tijd daar. Tevens zal het A Kapellakoor een muzikale bijdrage leveren aan de dienst.  Het beloofd een mooi Pinksterfeest te worden.  Een lied dat het A Capellakoor ons gaat leren in de dienst is het Afrikaanse lied Tuma Mina (betekent Stuur mij!  in het Zoeloe).
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters.”  Dit zegt Petrus in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief in de Bijbel. “Leef met elkaar mee.”  Het betekent, denk ik, dat we bezorgd moeten zijn om elkaar, ja, om ieder binnen de gemeenschap.  Hoe doen we dat, in praktische zin?  Wel, in de eerste plaats door te weten wie we zijn.  Wie is lid van onze gemeenschap? Kennen we elkaar? Kennen we elkaars namen?  Of leven we langs elkaar heen?  Je kunt in een gemeente knikken naar elkaar, elkaar wel eens de hand schudden, maar verder weinig van de ander weten en daar ook niet in geïnteresseerd zijn. Dat is denk ik niet de bedoeling in een gemeente van Jezus Christus. Die moet anders zijn dan de maatschappij. We leven in een maatschappij en een tijd waarin we veel op onszelf aangewezen zijn. 
lees meer »
 
Hemelvaart Hemelvaart
Donderdag 25 mei:  Hemelvaart. Dienst ter ere van onze opgevaren Heer, om 09.00 uur. We zullen Hem onze mooiste lofliederen toezingen!
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.”  Aldus Petrus, aan het begin van het tweede hoofdstuk van zijn eerste pastorale brief. Deze tekst is een onderdeel van de tweede schriftlezing die op het rooster staat voor 14 mei. “Ontdoe u dus van alles wat slecht is.” Het woordje “dus” verwijst terug naar wat er al gezegd is, in hoofdstuk 1. Daar staat een Bijbelvers dat door het hele Paasseizoen heen moet klinken:  “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus  uit de dood, waardoor wij leven in hoop.”  God heeft ons in zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden, zegt Petrus, en dat is gebeurd door de opstanding. De ervaring van de opstanding van Jezus heeft tot een nieuw begin geleid. Het is voor iedereen die dit ervaart net alsof het leven opnieuw begint.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In deze tijd van Pasen leest de kerk de eerste brief van de apostel Petrus.  De Paastijd telt 7 zondagen, Paaszondag meegeteld.  Daarna is het Pinksteren. Op de 6 zondagen die volgen op Paaszondag staat in het leesrooster telkens weer een deel van de eerste brief van Petrus aangeven, als tweede schriftlezing. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament (uit verschillende boeken gedurende de paastijd), de tweede is uit de eerste brief van Petrus, en de derde is een evangelielezing (in de paastijd telkens uit het vierde Evangelie – dat van Johannes).   Niet iedere prediker houdt zich aan het leesrooster van de kerk, en het is dus niet gegarandeerd dat u Petrus zult horen op een dezer zondagen als u ter kerke gaat. Ik hou me meestal wel aan het rooster, omdat ik me betrokken voel bij de wereldkerk. 
lees meer »
 
Oecumenische Vrouwengroep. Oecumenische Vrouwengroep.
Oecumenische Vrouwengroep.
Op woensdag 19 april 2017 komt in het Withmundi gebouw de oecumenische vrouwengroep bijeen. Deze avond zal dhr Egbert Hermsen ons komen vertellen over de Nederlandse Transplantatie Stichting en hoe het is om te leven met een donor orgaan. De avond begint om 19.45 uur met koffie/thee. Belangstellenden zijn van harte welkom.
 
 
Vanuit de pastorie: Vanuit de pastorie:
Vanuit de pastorie:
“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien,” schrijft Matteüs
lees meer »
 
De diensten rondom Pasen De diensten rondom Pasen
Op Witte Donderdag (13 april) zal het heilig avondmaal gevierd worden om 20 uur.  In deze dienst gedenken we de laatste maaltijd van onze Heer – Zijn woorden en gebaren tijdens die laatste avond van zijn aardse leven.  Het is altijd een bijzondere meditatieve dient – beslist het bezoeken waard.
 
Op Goede Vrijdag is de dienst eveneens om 20 uur.  De dienst zal geleid worden door pastor Rien Baauw.
 
Paaszondag 16 april:  De Paasdienst op zondag 16 april zal beginnen om 10 uur.
Op zondag 16 april zal ons A Capellakoor onze paasdienst opluisteren met de volgende liedjes: I believe, Tussen waken tussen dromen (eigen 2-stemmige versie), Als ooit een morgen (eigen 2-stemmige versie), Thuma mina en Als een zee van liefde. Het belooft een hele mooie dienst te worden. We hopen op een goede opkomst!
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanavond, 24 maart, voor de vesperdienst waren we in de St. Willibrorduskerk, in Vierakker. We vierden daar de vigilie (vooravond) van de Maria Boodschap. Met delen in Latijn, gezongen door het  oecumenisch koor  - heel mooi! De Maria Boodschap kun je ook als Protestant vieren. Het vindt plaats op 25 maart, 9 maanden voor Kerst. Logisch: Jezus is geboren op 25 december, dus moet de aankondiging aan Maria door de aartsengel Gabriel hebben plaatsgevonden op 25 maart.  
lees meer »
 
WONING GEZOCHT VOOR GEMEENTELID WONING GEZOCHT VOOR GEMEENTELID
WONING GEZOCHT VOOR GEMEENTELID
 
1 persoon en 1 kat
 
Huur € 550,- per maand (all in)
 
Mariska Blok - tel.: 06 18087124
 
 
 
ZOMEROPENSTELLING KERK ZOMEROPENSTELLING KERK
                               = VRIJWILLIGERS GEZOCHT =


Ook dit jaar willen wij onze kerk in de zomerperiode weer openstellen voor bezoekers. Om dagelijks de deuren te openen en te sluiten, kaarsen en bloemen te verzorgen, eventueel uitleg te geven aan gasten, mee te werken aan de presentatie enz., enz., zoeken wij enkele vrijwilligers.
Of er een openstelling komt, in welke vorm en voor welke periode dit precies is, zal afhangen van hoeveel mensen hier aan mee willen werken en wat hun mogelijkheden en wensen zijn.
Aanmelden kan bij de dominee, kerkrentmeesters en alle overige kerkenraadsleden.   
 
 
Koffie drinken na de dienst Koffie drinken na de dienst
Gezelligheid in de pastorie.
Al weer een paar jaar komen we na de zondagse eredienst samen in de pastorie .
We kunnen dan de preek nog eens bespreken (gebeurt ook wel) maar het gaat
ook vooral over elkaars wel en wee en om het gezellig samenzijn.
Heel fijn dat de fam. Wiersum  samen met de diaconie  deze mogelijkheid bied.
En natuurlijk ook een compliment aan de dames  die direct na het amen de
kerk uit sprinten om de benodigde apparatuur in werking te stellen en daarna
als volleerde gastvrouwen ons  iets in te schenken.
De koffie of thee daar zijn geen klachten over, dat betekent in de praktijk dat een ieder het prima vindt  want complimenten geven ligt niet zo in onze aard.
Daarom bij deze  dames ga zo door en neem ook gerust even de tijd om er
gezellig bij te komen zitten .
Voor wie ook graag gastvrouw (of man) wil worden, geïnteresseerden komen
op een wachtlijst want er is geen verloop en dat zegt genoeg dunkt me.
                                                                                        
Ben.
 
Wijkindeling Wijkindeling
Door de vacatures ouderling  in de wijk Delden en Hengelo/Baak zijn de wijken als volgt ingedeeld:
De wijk Delden is opgesplitst:
dhr. B. Hiddink buurtschap Delden en de  Lankhorsterstraat
mw. T. Dimmendaal de Hackforterweg, vanaf  de Dorpsstraat
tot aan de  Baron van der Heijdenlaan en
mw. R. Klein Kranenbarg de rest van de Hackforterweg 
 
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Begroting 2017 Begroting 2017
In de vergadering van 13 maart heeft de kerkenraad de begroting voor 2017 vastgesteld. Geen grote wijzigingen ten opzichte van begroting 2016. Dat er een tekort van 6% wordt begroot heeft vooral te maken met begrote lasten voor het saneren van de loods (voorheen van Bretveld) met asbest golfplaten. Dit was ook al voor 2016 begroot maar is vorig jaar niet uitgevoerd. Diverse opties waaronder herbouw met zonnepanelen op het dak moeten nog tegen elkaar afgewogen worden. Dit is mede afhankelijk van het al dan niet mee kunnen doen met subsidieregelingen voor de sanering van asbestdaken. De voorlopige eindstand van Kerkbalans 2017 is bekend en toezeggingen zijn gelijk aan 2016 dus ook gelijk begroot.
De begroting ligt vanaf 27 maart gedurende 14 dagen ter inzage bij de penningmeester, Ep Heuvelink. Bij hem kunt u ook terecht voor vragen of toelichting op de cijfers.
 
 
Even een kleine update betreffende de lopende projecten in Uganda

Even een kleine update betreffende de lopende projecten in Uganda
Het weeshuis:

Ze hebben via mijn contactpersoon geld gekregen om een varkensstal te bouwen
en biggen te kopen (je ziet de overhandiging op de foto). De stal is
inmiddels af zoals je op de foto kunt zien en op dit moment proberen ze
goede gezonde biggen te vinden. Er heerst daar een ziekte onder de varkens
(ze noemen het schwein fever. geen idee wat het is) dus ze moeten heel
voorzichtig zijn.
 
 
Vacatures en de zondagse eredienst Vacatures en de zondagse eredienst
Omdat de huidige 3 vacatures helaas nog niet ingevuld zijn, heeft de kerkenraad besloten om Zwennie Langwerden en Ben Hiddink, als niet-kerkenraadsleden, in te roosteren voor de zondagse eredienst als torendienst en/of collectant. Ook wil de dienstdoende koster, indien nodig, helpen met het collecteren. We waarderen deze hulp zeer, maar we blijven hopen en vertrouwen op de komst van nieuwe kerkenraadsleden.
 
Namens de kerkenraad, Ria Klein Kranenbarg
 
 
Dominicaanse Republiek

Dominicaanse Republiek
In november 2015 gingen Renske en ik mee met een groepsreis naar de Dominicaanse Republiek. Daaraan vooraf mochten wij een collecte houden in een dienst, de opbrengst werd verdubbeld door de diaconie. Zo kon er € 1500,-- naar het onderstaande project. 
lees meer »
 
Mededeling van het college van Kerkrentmeesters Mededeling van het college van Kerkrentmeesters
Mooie opbrengst van de Kerkbalans
Begin februari zijn er door vrijwilligers zo’n 210 enveloppen rondgebracht en weer opgehaald. Wij danken alle vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben heel hartelijk voor, het is fijn dat het allemaal weer gelukt is.
Op basis van de toezeggingen kunnen wij u mededelen dat er iets meer is toegezegd dan in 2016. We zijn hier heel erg blij mee.  Alle gemeenteleden bedankt hiervoor.
Voor 2017 is tot nu toegezegd: € 43.051,54.
Hiervan is reeds ontvangen t/m 1 maart: € 17.191,08

De Kerkrentmeesters
 
 
Huiskamer bijeenkomsten oktober 2016 en januari 2017 Huiskamer bijeenkomsten oktober 2016 en januari 2017
Op 3 oktober, 16 oktober 2016 en 16 en 19 januari 2017 waren de 4 huiskamerbijeenkomsten. De middag en de avonden werden goed bezocht. Wij begonnen deze bijeenkomsten met een gedicht van Patrice Kayo uit Kameroen: 
 
lees meer »
 
Ludger Luther Liefde Ludger Luther Liefde
Dit jaar, op 31 oktober 2017, is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg, Duitsland, bevestigde. Daarom is 2017 betiteld als Lutherjaar.
De stellingen waren een aanklacht tegen de aflaathandel van de katholieke kerk. Luther betoogde dat er inhoudelijk over Bijbel en godsdienst moest worden gesproken. En de kerk hoorde meer te zijn dan een kerk van uitsluitend rituelen. Uiteindelijk heeft deze aanklacht van Luther geleid tot een kerkscheuring.
In overleg met de katholieke kerk in Vierakker is het idee ontstaan om gezamenlijk een musical over dit onderwerp op te voeren.
 
lees meer »
 
De resterende oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd De resterende oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd
Vrijdag 24 maart, 19.30 uur:  Vesperdienst met het oecumenisch koor voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker.  Voorganger: diaken T. Bruin. Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 31 maart, 20 uur: Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Protestantse kerk, Dorpsstraat Wichmond.  Na de dienst is er koffie/thee in de pastorie.
 
Vrijdag 7 april, 19.30 uur: Vesperdienst met het oecumenisch koor voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker. Voorganger diaken T. Bruin Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 14 maart is Goede Vrijdag.  Op deze dag houden de beide kerken aparte diensten. Bij ons zal pr Rien Baauw ons voorgaan, om 20 uur.  
 
 
De Paasdienst op zondag 16 april

De Paasdienst op zondag 16 april
Op zondag 16 april zal ons A Capellakoor onze paasdienst opluisteren met de volgende liedjes: 
I believe
Tussen waken tussen dromen (eigen 2 stemmige versie)
Als ooit een morgen (eigen 2 stemmige versie)
Thuma mina
Als een zee van liefde
 
Het belooft een hele mooie dienst te worden. Tijd: 10 uur. We hopen op een goede opkomst! 
 
 
Palmpasen in een nieuw jasje!

Palmpasen in een nieuw jasje!
Sinds vele jaren zijn er in ons dorp twee Palmpasenoptochten: één met de school op vrijdag en één met de beide kerken op zondag.
Dit jaar willen we voor het eerst het versieren van de palmpaasstokken gezamenlijk organiseren, voor alle kinderen in het dorp.
Na een overleg tussen kinderkerkleidsters van zowel de katholieke als de protestantse kerk, onze predikant en de directeur van ‘de Garve’, Frida Meints, hebben we voor de volgende vorm gekozen: om 9.30 uur worden de kinderen op school verwacht met een stok, die reeds met crêpepapier versierd is, zodat we meteen kunnen beginnen met het aanrijgen van snoepslingers en andere lekkernijen aan de stok te hangen.
 
lees meer »
 
Film stille week Film stille week
Op maandag 10 april, in de stille week tussen Palmzondag en Pasen, willen we een film draaien in Withmudi. De Film heet Agent of Grace en gaat over de Duitse verzetsstrijder ds Dietrich Bobheffer in de tweede wereldoorlog.  De acteur Ulrich Tukur speelt Bonhoeffer.  
lees meer »
 
Lentemeditatie

Lentemeditatie
Het mooie van een fototoestel, of van de smartphone met fotofunctie, is dat je iets vast kunt leggen.  De natuur brengt haar schatten te voorschijn, maar het is maar voor even.  Wij zouden willen dat het langer bleef, niet twee weken maar minstens twee maanden.  Maar nee. Zo is de pracht van de krokustijd in de pastorietuin er ook maar van korte duur.  Mijn vrouw en ik hebben vrienden uitgenodigd om de tuin bezichtigen in al haar krokusglorie, maar we hebben dit jaar verkeerd gegokt.  Ze komen op 26 maart, en nu, dit weekend van 12 maart, is het hoogtepunt al bereikt. Maar gelukkig, we hebben een fototoestel:
 
lees meer »
 
Sindeye, thuis van Insa, Antje en

Sindeye, thuis van Insa, Antje en
Sindeye, thuis van Insa, Antje  en de hele “elastieke” familie in Senegal
 
Onlangs heeft de Diakonie 500 euro geschonken aan een kleinschalig project waarbij ook Bennie Hartemink betrokken is
lees meer »
 
INTERNATIONAAL GELAUWERDE SOPRAAN ZINGT MEE IN UITVOERING VAN CAPPELLA BRONCKHORST INTERNATIONAAL GELAUWERDE SOPRAAN ZINGT MEE IN UITVOERING VAN CAPPELLA BRONCKHORST
Op 19 maart brengt Cappella Bronckhorst in de dorpskerk van Vorden een programma met werken van twee grote Engelse componisten. Het eerste deel van het concert betreft zes koorliederen van Edward Elgar. In het tweede deel zingt het koor het Dona Nobis Pacem van Ralph Vaughan Williams.
Aan dit tweede deel van het concert werken topsolisten mee.
 
 
lees meer »
 
De roep van de Camino De roep van de Camino
Deze avond zal Frida Meints, een van de leden van Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting Hengelo (Gld.) e.o.,vertellen over haar pelgrimstochten naar Santiago de Compostella.
Sinds 5 jaar loopt zij elk voorjaar deze route of een deel ervan.
Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 mensen aan in Santiago.                        Loop je de tocht vanuit Nederland, dan ben je meer dan 3 maanden onderweg.
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De lente is gekomen in de pastorietuin. De krokussen staan volop in bloei. Als u tijd heeft, moet u even een kijkje nemen – het is de moeite waard. Als het heel zacht wordt, zullen de krokussen niet lang blijven. Vorig jaar bleef het lang koud in maart en toen stonden de krokussen wel drie weken volop in bloei!  Of de zon streelt het huid of de krokussen de ogen. Of allebei tegelijk, maar dan maar heel even. Daar zou ik misschien een preek over kunnen houden.  Maar voorlopig hoef ik niet te preken, dus u bent gespaard. De komende weken hebben we gastpredikanten. Ook eens mooi voor de verandering. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is de Veertigdagentijd begonnen.  Het is een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar.  Ook dit jaar willen we op de vrijdagavonden bijeenkomen rondom woord en contemplatie.  We doen het dit jaar samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op vrijdag 17 februari gaat ons projectkoortje weer oefenen.  Ik heb mooie liederen uitgekozen, met het oog op de avondmaalsviering van zondag 19 februari, en ook op de eredienst van 5 maart, de eerste zondag van de veertigdagentijd.  Ten eerste, voor zondag 19 februari, heb ik psalm 19 gekozen.  Naar mijn gevoel, een van de mooiste die er in een eredienst gezongen kan worden, en vooral in onze prachtige Waterstaatskerk als de zon ’s ochtends schuin door de grote ramen in de zuidmuur schijnt: God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad  het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. Zo, vrolijk als een held  die tot de zege snelt, roept hij de nieuwe morgen; hij trekt zijn glanzend spoor  de ganse hemel door: zijn gloed laat niets verborgen..   
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Er is een start gemaakt met de musical “Ludger en Luther”. De “musical” gaat over deze twee mannen omdat dit jaar 2017 voor beiden bijzonder is. Beiden hebben iets te vieren. 1275 jaar geleden, in het jaar 742, werd Ludger in Zuilen (bij Utrecht) geboren. En 500 jaar geleden, in het jaar 1517, spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de hofkapel in Wittenberg. Dat laatste was het startschot voor de Reformatie/het Protestantisme en de grote splitsing in de westerse kerk. (West-katholiek en oost-orthodox waren kerkelijk al in de elfde eeuw uiteengegaan). Maar gingen westerse christelijke gelovigen vanaf 1517 uit elkaar, nu (en al sinds de vorige eeuw) komen ze weer bijeen. 
lees meer »
 
Geef een mening! De Tweede Kamer wil dat de gemeente niet aan de kerk vertelt dat je verhuisd bent!? Geef een mening! De Tweede Kamer wil dat de gemeente niet aan de kerk vertelt dat je verhuisd bent!?
lees meer »
 
Nieuwe ambtsdragers

Nieuwe ambtsdragers
In de dienst van zondag 8 januari hebben we drie nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen – Gerrie Hiddink als diaken en Ep Heuvelijk en Philip Vaartjes als ouderling-kerkrentmeester.  Ouderling Ben Hiddink, jeugdouderling Annet Heuvelink en ouderling-kerkrentmeester Henk Loman namen afscheid van de kerkenraad. Woorden van waardering voor het verrichte werk van de aftredende ambtsdragers werden uitgesproken door onze jeugdouderling Caroline ter Linden. Dini Baauw had al in december afscheid genomen van de kerkenraad.  Omdat zij niet aanwezig was in de dienst gisteren willen wij haar via deze kerkbode hartelijk danken voor haar trouwe werk gedurende acht jaar als ouderling voor de wijk Delden, Lankhorsterstraat en Hackforterweg. Velen hebben Dini’s bezoeken en haar steun in tijden van nood zeer gewaardeerd.  Dini: heel hartelijk dank voor al je inzet als ouderling.
 
lees meer »
 
Musical: Ludger en Luther Musical: Ludger en Luther
Het plan is om, in dit Luther-Ludgerjaar, een musical op te voeren.  Dit jaar is het 500 jaar sinds het begin van de Reformatie en tevens 1275 jaar sinds de geboorte van Ludger. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Na een week vakantie doet het goed het werk weer op te pakken.  Zei ik het werk, lezer? Nee, het zijn!  Een dominee werkt niet echt.  Een dominee moet iets zijn.  Om te beginnen moet hij gewoon op zijn post zijn. Hij moet in zijn pastorie zijn. Een pastorie moet er dan ook zijn. En een kerk, ernaast. Ja, want s’ochtends vroeg moet een dominee minstens een half uurtje in zijn kerk zijn. Gewoon zijn. Bij Zijn Heer zijn.  Stil zijn. (Een betere dominee zou daar wat langer zijn.) Daarna moet een dominee bij voorkeur in zijn studeerkamer zijn.  Er moeten daar enkele boeken zijn, een pen, misschien een computer, een smartfoon liever niet.  
lees meer »
 
Voorlichting over dementie Voorlichting over dementie
Ooit geweest,
 lang geleden.
 Toen een heldere geest,
 nu vertroebeld heden.’

Marian Storteler, geestelijk verzorger binnen de verpleeghuizen van Sensire in Vorden en Ruurlo,  zal een voorlichtingsavond  verzorgen  over dementie.
lees meer »
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
Zoals de meesten van u zullen weten gaat de kerkenraadsvoorzitter en ouderling Ben Hiddink, de kerkenraad na 12 jaar verlaten. Ben heeft te kennen gegeven nog wel te willen functioneren als 'ouderling met bijzondere opdracht die geen lid is van de kerkenraad'. De kerkenraad heeft deze toezegging in dankbaarheid aanvaard en is zeer verheugd dat hiermee het probleem dat ontstaat door 2 vacatures voor wijkouderlingen deels opgelost kan worden.
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Beste lezer, als u dit leest staat de kerst voor de deur.  Kerst is dit jaar op een zondag.  Bijzonder.  De zondag is voor de christen de dag van de opstanding.  Iedere zondag is voor haar of hem een kleine Pasen. Ooit was de rustdag zaterdag, de zevende dag van de week – in de tijd dat onze Heer op aarde rondliep met zijn volgelingen. 
lees meer »
 
Open brief van de kerkenraad Open brief van de kerkenraad
Zondag 4 december heeft een gemeentelid aan het eind van de dienst aan de kerkenraad gevraagd uitleg te geven over het verplaatsen van een op 23 oktober gekregen wandkleed, van een plek achter het doopvont naar de pastorie. Die uitleg wil de kerkenraad graag geven. Voor wie daar kennis van wil nemen ligt er de komende weken onder de toren een open brief klaar om mee te nemen. Voor wie niet in de gelegenheid is om zelf een exemplaar op te halen of mee te nemen: vraag er gerust om bij één van de kerkenraadsleden.
 
Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst
Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst:
Samen gedenken in een sfeer van licht en namen, muziek en woorden
 
Wereldlichtjesdag:
Overal ter wereld worden elk jaar op de 2e zondag van december kaarsjes ontstoken voor de overleden kinderen met de gedachte: “Dat hun licht mag blijven stralen.”
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind(je) verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet en gemis.
Op zondagavond 11 december a.s. wordt voor alle inwoners van de Gemeente Bronckhorst en omgeving voor de 3e keer een bijeenkomst georganiseerd rondom Wereldlichtjesdag.
Deze viering wordt van 19.00u – 19.30u gehouden op de R.K. begraafplaats van de H. Willibrordkerk, Vierakkersestraatweg te Vierakker.
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag hadden we een mooie zangdienst, met prachtige liederen, gedichten en een verhaal.  Het is fijn dat er kerkleden zijn die deze diensten willen voorbereiden.  Komende zondag gaan we lezen over de twijfels die Johannes de Doper in de gevangenis kreeg over Jezus. Zitten wij misschien gevangen in een tijdperk waarin wij ook gaan twijfelen?   Ik moet daar nog over na denken.  Misschien dat de preek daar een antwoord op geeft.  Maar zo niet, we zullen niet zeuren, want we gaan natuurlijk niet alleen naar de kerk voor de preek. 
lees meer »
 
Huiskamerbijeenkomst Huiskamerbijeenkomst
Verslag huiskamerbijeenkomsten met als thema: Deel je leven. Deel je leven was ook het landelijk thema van de startzondag. Toen waren persoonlijke foto's aanleiding met elkaar in gesprek te komen. Nu functioneerde het ganzenbordspel als beeld voor de levensweg van de mens. Een levensweg waarbij bij markante punten/beelden een persoonlijk verhaal te vertellen is. In dit spel deelt u uw leven met de anderen. Na de koffie en inleiding werden we in 2 groepen verdeeld met als spelleiders ds. Tim Wiersum en Zwennie Langwerden. 
lees meer »
 
Braderie Braderie
Het was meen ik eind vorig jaar al dat de vraag in de kerkenraad werd gesteld wie er mensen kende die bereid en in staat waren om in navolging van vroeger weer eens een evenement te organiseren wat geld in het laatje zou brengen voor onderhoud van kerk en pastorie. Echter de aanleiding lag in het feit dat er nieuwe antependia zouden worden gemaakt en daar was zeker ook geld voor nodig.
 
lees meer »
 
Mededeling van het college van Kerkrentmeesters betreffende Mededeling van het college van Kerkrentmeesters betreffende
Uw vrijwillige bijdrage 2016.

Voor dit jaar hebben we als PKN gemeente te Wichmond weer een heel mooi bedrag, namelijk € 42.531,45 toegezegd gekregen als kerkelijke bijdrage.
Gedurende het hele jaar kwamen reeds veel toegezegde bedragen binnen. Dit hebben we ook steeds vermeld in het kerkblad zodat u hiervan op de hoogte bent gehouden. Het loopt nu naar het einde van het jaar. Momenteel staat er nog een bedrag van ca € 3.930,-- open.
 Voor het afsluiten van de boekhouding over 2016 zou het fijn zijn, als de vrijwillige bijdrage voor 2016 in zijn geheel, voor half december, overgemaakt is.
Wellicht kunt u voor uzelf nagaan of u reeds het toegezegde bedrag heeft overgemaakt.
De Kerkrentmeesters
 
 
Adventviering Seniorensoos en Oecumenische Vrouwengroep Adventviering Seniorensoos en Oecumenische Vrouwengroep
Op vrijdagavond 16 december 2017 wordt in het St.Ludgerus gebouw aan de Vierakkersestraatweg een adventviering gehouden.
Aan deze adventviering werkt het oecumenisch koor mee onder leiding van Ron Holtslag.
Op deze avond hopen wij dat veel leden van de Seniorensoos en de Oecumenische Vrouwengroep aanwezig zijn, maar ook anderen zijn natuurlijk welkom. Wij beginnen deze avond om 19.00 uur. Zaal open vanaf 18.30 uur.   
 
 
Evert Jan in Uganda Evert Jan in Uganda
Toen ik vorig jaar vertrok naar Uganda stelde de diaconie een bedrag van 1000 euro beschikbaar om te besteden aan een door mij te zoeken goed doel daar.
Het bleek erg moeilijk om iets te vinden waarvan ik zelf overtuigd was dat het betrouwbaar is en waar het geld ook echt een verschil maakt.

De keus is uiteindelijk gevallen op het Nazareth Childrens Home in de plaats Nyendo.
 
lees meer »
 
Toelichting bij de begroting van de Diaconie voor 2017 Toelichting bij de begroting van de Diaconie voor 2017
In de vergadering van 14 november j.l. heeft de kerkenraad de begroting van de Diaconie voor 2017 goedgekeurd. De Diaconie heeft geen aandelen of obligaties meer, die zijn vorig jaar verkocht en het geld is op de RABO bedrijfsspaarrekening gezet. Deze geeft momenteel een hele lage rente nl. 0.1% daarom zijn rentebaten en dividenden heel laag begroot. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf

De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat
Gerrie Hiddink – Stokkink, diaken wil worden.
Maar maakt zich wel zorgen over de overige vacatures.
De kerkenraad heeft de diakenen Philip Vaartjes en Ep Heuvelink,
bereidt gevonden om samen met Han Pieterse,  kerkrentmeester te willen worden. Gerrie Hiddink en Ina v/d Stroom vormen dan de
diakenen, maar daar moet nog iemand bij, en tot slot de jeugdouderling en de ouderlingen.
 
lees meer »
 
Afsluiting ZWO- project 2015-2016 Afsluiting ZWO- project 2015-2016
Tijdens de ZWO en kinderdienst op zondag 6 november  hebben wij ons project voor Het Hospice te Zutphen afgesloten.

Bij onze verkoop tijdens de kerst, de chrysantenactie, de verkoop van kaarten, collectes bij de zwo diensten en een vrije gift hebben wij het mooie  bedrag van € 1362,49 bijeengebracht.
 
lees meer »
 
Interview met Ben Hiddink (voorzitter van de kerkenraad) Interview met Ben Hiddink (voorzitter van de kerkenraad)
Aankomend  januari neemt Ben na 20 jaar afscheid van de kerkenraad. Ben is begonnen in de jaren 70, hij heeft toen acht jaar in de kerkenraad gezeten als kerkrentmeester (toen nog kerkvoogd genoemd). In 2004 is Ben opnieuw benoemd als kerkrentmeester voor vier jaar. De laatste acht jaar was Ben ouderling en voorzitter.

Ben heeft in al die jaren met verschillende dominees mogen samenwerken: ds. C. Fortgens, ds. C. Bochanen, ds. M. Benard, ds. D. van Alphen en ds. T. Wiersum.

Op de vraag wat voor Ben ooit een reden is geweest om in de kerkenraad te gaan, vertelt hij dat hij het belangrijk vind dat de kerkelijke gemeente als sociale gemeenschap blijft bestaan, en hij het ook belangrijk vind om daar aan mee te helpen.  De woon en leefomgeving is niet iets vanzelfsprekends, daar moet je zelf vorm aan geven, we moeten allemaal ons steentje bijdragen om de leefbaarheid te behouden. De één doet dat op de achtergrond en de ander doet dat wat meer op de voorgrond, waar Ben er één van is.
 
lees meer »
 
Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies
 

De PKN Gemeentes van Vorden [Hervormde wijkgemeente]
en Wichmond organiseren opnieuw vier bijeenkomsten rondom rouwverwerking in een groep. Samen met anderen willen we op deze bijeenkomsten praten over rouw en de verwerking ervan.
De bijeenkomsten zijn ’s morgens gepland en wel op
18 januari, 1 februari, 15 februari en 8 maart 2017.
 Een groep kan bestaan uit 6 á 7 leden. Personen van andere gezindten zijn van harte welkom. Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten zal een leider van de gespreksgroep individueel met de deelnemers een kennismakingsgesprek voeren.
lees meer »
 
Oliebollen actie 5 november 2016 Oliebollen actie 5 november 2016
Ook dit jaar is de oliebollen actie weer goed gegaan mede dankzij de vele vrijwilligers die geholpen hebben.  Toch wordt het  steeds moeilijker om mensen te krijgen die de oliebollen willen verkopen.                                                              
lees meer »
 
Kerk en Vluchteling van start Kerk en Vluchteling van start
Het is u vast niet ontgaan. Het Asiel Zoekers Centrum Zutphen is nu bewoond (sinds september wonen er ong. 650 mensen) en dat betekent dat Kerk  & Vluchteling Zutphen e.o. eindelijk kan doen waarvoor zij in 2014 is opgericht: van betekenis zijn voor de vluchtelingen in Zutphen, voor "De Vreemdeling als Naaste". De eerste actie was de schenking van een piano aan het AZC. en de muziek instrumenten tijdens de ‘open dag’.

Wat was het fijn om eindelijk te beginnen! De lange voorbereidingstijd werpt trouwens wel zijn vruchten af. We kunnen nu snel schakelen omdat de organisatie staat en de werkgroepleden elkaar inmiddels al goed kennen. En het gaat natuurlijk altijd een beetje anders dan we dachten...
 
lees meer »
 
Asante sana (heel hartelijk bedankt!) - door Jan Rensink, namens de scholen in Lindi Tanzania Asante sana (heel hartelijk bedankt!) - door Jan Rensink, namens de scholen in Lindi Tanzania
Terwijl  ik dit schrijf zit ik onder de overkapping van mijn huis in Lindi Tanzania en geniet van het uitzicht op de baai van Lindi en de Indische oceaan. Het is hier warm en vochtig. De gemiddelde temperatuur overdag boven de 30 graden. ’s Nachts koelt het maar weinig af. Heel veel zweten dus. De kleine regentijd is begonnen. De eerste buien zijn gevallen.  In maart begint de grote regentijd en dan komt het met bakken uit de lucht en worden de wegen onbegaanbaar.
De meeste wegen in Tanzania zijn  onverhard.  De slechte conditie van de wegen zorgt voor veel gevaren: het grootste gevaar in Afrika is niet malaria of wilde dieren, maar het verkeer. De wegen zijn slecht en er wordt – met name door buschauffeurs – hard en vrij roekeloos gereden. Het gebrek aan een goede infrastructuur is een van de redenen voor een stagnerende  economie. Voornaamste bedrijvigheid hier in het zuiden is kleinschalige landbouw voor eigen gebruik, de verbouw van mais, cassave en cashewnoten en visserij. Alleen tussen grotere steden zijn verharde wegen. 
 
lees meer »
 
Bijdragen aan het onderhoudsfonds/voorschot antependia door bijzondere acties en schenking Bijdragen aan het onderhoudsfonds/voorschot antependia door bijzondere acties en schenking
Bij hun 25-jarig huwelijksjubileum hebben de heer Henk Stoltenborg en mevrouw Rita Stoltenborg-Buskermolen een schenking gedaan aan de kerk ten behoeve van het onderhoudsfonds. Wij danken hen nogmaals van harte voor deze zeer gewaardeerde bijdrage. 
 
lees meer »
 
Internet en telefoon kerk Internet en telefoon kerk
Bij het uitkomen van deze editie van WK is er op veler verzoek vrij toegankelijk internet actief in en rond de kerk. Daarmee is er ook weer een vaste telefoonaansluiting in de consistorie. Er is gekozen voor het plaatselijke kengetal (0575). 
lees meer »
 
Ontvangen boeken en drukwerken uit nalatenschap Ontvangen boeken en drukwerken uit nalatenschap
Uit de nalatenschap van de op 12 februari van dit jaar op 94-jarige leeftijd te Warnsveld overleden mevrouw W.A.O. Fortgens – Opstelten, mochten wij een aantal drukwerken  en boeken ontvangen. Mevrouw Fortgens was de weduwevan onze predikant (1962-1983) ds. C. Fortgens (1918-2002).Velen van ons zullen zich dominee en mevrouw Fortgens en hun gezin nog goed kunnen herinneren.Tot lang na het afscheid van hun geliefde gemeente, kerk en pastorie, bleef de zo bijzondere wederzijdse betrokkenheid bestaan, die eerst met de langzaam afnemende gezondheid van mevrouw Fortgens in zekere zin begon te vervagen. 
 
lees meer »
 
De Voleindingsdienst De Voleindingsdienst
Op zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vierden we onze Voleindingsdienst. In deze dienst hebben we stil gestaan bij degenen die in het voorgaande kerkelijk jaar waren overleden.  We noemden hun namen en staken kaarsen voor hen aan met het licht van de Paaskaars – de kaars die getuigt van Christus’ overwinning op de dood. 
lees meer »
 
De kerk in het paars – twee seizoenen De kerk in het paars – twee seizoenen
Er zijn twee tijden waarin de kerk in het paars is getooid – Advent (de dagen voor kerst) en de Veertigdagentijd (in het voorjaar).  Paars is de kleur voor bezinning, en beide perioden hebben dan ook dat doel. Maar eer zijn verschillen. Advent is wat korter dan de veertigdagentijd – nooit langer dan vijf weken – en de beleving van bezinning in Advent is ook wat anders dan die van de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is bij ons meestal een periode van kou en leegte – februari vooral.  Carnaval is de voorafgaande uitspatting.  Daarna is het voor de christen even afgelopen met feesten en alleen maar plezier hebben.  Er is een duidelijke scheiding. Soms (het kerkelijk jaar schuift met de maan) valt Valentijnsdag nog in de Veertigdagentijd en zorgt dat nog voor wat vertier.  Maar vele gelovigen beleven de 40-dagentijd als een lege periode waar ze doorheen moeten – het stelt hun uithoudingsvermogen op de proef, vooral als ze aan vasten doen. Daarentegen is de adventstijd druk met Sinterklaas en feesten. Er wordt veel gezongen, gluhwein gedronken, de straten zijn versierd, de kerstboom komt in huis. De sfeer van Advent voelt anders dan die van de veertigdagentijd. 
 
lees meer »
 
Advent met de kinderen Advent met de kinderen
Ook dit jaar willen we tijdens de vier adventszondagen weer kindernevendiensten houden.
Dit betekent dat de kinderen aan het begin van de dienst in de kerk zullen zijn en de adventskaars(en) zullen aansteken met een bijbehorend kaarsenversje.
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“U weet trouwens hoe laat het is, u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.”  Woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen, een brief geschreven tegen het eind van de jaren vijftig van de eerste eeuw van onze jaartelling, zo’n dertig jaar na Christus. Deze woorden horen we Advent.  Het zijn woorden die mij ieder jaar weer raken. Waarom?  Het heeft iets maken met de manier waarop ik de tijd beleef, denk ik. Voor een christen gaat de tijd ergens naartoe.  Wij geloven niet in reïncarnatie, wij geloven niet in een kringloop. De seizoenen komen weliswaar ieder jaar weer terug en die cirkelgang kennen we wel. 
lees meer »
 
Verslag vrijwilligersavond d.d. 28 oktober 2016 Verslag vrijwilligersavond d.d. 28 oktober 2016
Ben Hiddink opent de avond met het voorlezen van de taken van de diverse groepen vrijwilligers. Tevens wordt door hem gevraagd of er nog op- of aanmerkingen zijn vanuit deze groepen.

De bloemengroep vraagt om aanvulling van de jongere garde; de kosters vragen om wat meer onderlinge communicatie en het rondbrengen van de liturgie kan ook enige verbetering gebruiken.
Na deze mededelingen wordt er koffie geschonken en wordt er even bijgepraat.

Hierna neemt Ineke Hissink-Kapper, bijgestaan door haar man René, ons mee op reis door de geschiedenis van Zutphen.
 
lees meer »
 
WINTER WANDELING WICHMOND

WINTER WANDELING WICHMOND
ZWO

W W W oftewel WINTER-WANDELING-WICHMOND
Wat dat met Sinterklaas te maken heeft? Niets toch!!
ALLEEN in tweeduizend en zestien is het doel van de Winterwandeling om de voedselbank in Zutphen te steunen, lijkt een beetje op.........
Eerst lekker wandelen zo'n vijf kilometer tot de pauze, daarna terug
met de Jan Plezier tot het Sociiterrein en dan nog een klein stukje met de benenwagen. Of toch het hele stuk terug lopen. En voor wie niet wil lopen maar wel wil meegenieten, de pauze is bij Camping Warnstee en ingewijden vonden de sfeer vorig jaar supergezellig. 
 
lees meer »
 
Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies Rouwverwerkingsgroep: Verder na Verlies
 
De PKN Gemeentes van Vorden [Hervormde wijkgemeente]
en Wichmond organiseren opnieuw vier bijeenkomsten rondom rouwverwerking in een groep. Samen met anderen willen we op deze bijeenkomsten praten over rouw en de verwerking ervan.
De bijeenkomsten zijn ’s morgens gepland en wel op
18 januari, 1 februari, 15 februari en 8 maart 2017.
 

Een groep kan bestaan uit 6 á 7 leden. Personen van andere gezindten zijn van harte welkom. Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten zal een leider van de gespreksgroep individueel met de deelnemers een kennismakingsgesprek voeren. 
 
lees meer »
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Laatste zondag van het kerkelijk jaar
laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst willen we stilstaan bij degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  We noemen hun namen en steken kaarsen aan met het licht van de Paaskaars – de kaars die getuigt van Christus’ overwinning op de dood. Verbonden met Christus delen wij in Zijn overwinning en hebben we uitzicht op eeuwig leven.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op de komende twee zondagen hebben we bijzondere kerkdiensten.  Op 13 november viert ds Ingrid de Zwart het Avondmaal met ons.  Ik verheug me erop.  Ik denk vooral omdat ik het voor een keer niet zelf hoef te doen.  Ik moet bekennen dat ik vaak nogal gespannen ben bij het vieren van het avondmaal.  Je moet aan zoveel dingen denken. Bijvoorbeeld: verhef het brood en de beker op het juiste moment, spreek de juiste woorden uit bij het geven van de schaal, vergeet niet te zeggen dat er druivensap is voor mensen die liever geen alcohol willen.  Nee, ik ben niet op mijn gemak als ik het avondmaal moet vieren.  Een fout kan heel storend zijn. 
lees meer »
 
Kerken in Warnsveld en Zutphen Herdenken 500 jaar Reformatie. Kerken in Warnsveld en Zutphen Herdenken 500 jaar Reformatie.
In Warnsveld en Zutphen organiseren vanaf oktober 2016 t/m 31 okt. 2017 de Protestantse Gemeenten Warnsveld en Zutphen, de Evangelische-Lutherse Gemeente Zutphen en de  Parochie HH. Twaalf Apostelen een aantal activiteiten.
We nodigen allen, betrokken bij een kerk of niet,  hiervoor uit.
Hieronder treft u de activiteiten van oktober en november aan. 
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Binnenkort is het 31 oktober - Hervormingsdag. Dat is de dag waarop Martin Luther in het jaar 1517 zijn 95 stellingen van protest tegen de praktijken van de westerse kerk aan de hofkapeldeur in Wittenberg bevestigde. Daarmee ontketende hij toen de reformatie. Hij protesteerde tegen praktijken zoals aflaatverkoop, waarmee de kerk de gelovige beloofde dat die, in ruil voor een geldgift, minder lang in het vagevuur zou verblijven na de dood.  Luther stelde dat deze leer in strijd was met het Evangelie en dus niet klopte. In mijn kerkenwerkagenda staat op de bladzijde voor zondag 30 oktober een citaat van Prof. Dr. W. J. Kooiman (1903-1968). Het luidt als volgt:  “Na het aanslaan van zijn stellingen aan de kapel van Wittenberg verging het Luther als de man, die een wenteltrap in de toren van een kerk bestijgt. 
lees meer »
 
Brook Duo, dit jaar niet Brook Duo, dit jaar niet
De afgelopen jaren heeft het Brook Duo in december altijd een kerstprogramma verzorgd in de Protestantse Kerk te Wichmond. Dit jaar heeft u hierover nog geen vooraankondiging gelezen. De reden is dat we dit jaar een keer overslaan. Het Brook Duo heeft dit jaar namelijk geen nieuw programma.
lees meer »
 
Weer thuis – Janneke Harmsen Weer thuis – Janneke Harmsen
Na 7 weken in Brazilië te zijn geweest ben ik afgelopen dinsdag weer thuis gekomen bij mijn gezin. Heerlijk om weer thuis te zijn en mijn ervaringen te delen. Iemand stelde me de vraag ben je veranderd door deze reis; ja..... maar ik moet denken aan Balkissa. Voor haar is het leven na de Paralympische Spelen pas echt veranderd. Ze is discuswerpster, mist beide benen, komt uit Niger en ze kon naar de Paralympische Spelen omdat een Christelijke organisatie zich inzet voor sporters met een beperking. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In de kerk staat nog de mooie boom die we op Startzondag hebben versierd met papieren vruchten in allerlei kleuren. Het thema was “deel je leven” en mensen werden uitgenodigd om op de vruchten iets te schrijven waar hun hart vol van was.  Dat waren verschillende dingen: ik heb gekeken en gezien dat dank voor de mooie natuur op meerdere vruchten staat, dank voor het leven ook, de wens naar vrede op aarde, het verlangen naar een volle kerk…  De kinderen hadden tijdens de preek zelf ook mooie vruchten versierd en die werden samen met de vruchten die ze uit de kerkbanken ophaalden aan de boom bevestigd. Zelf had ik niet iets op een papieren vrucht geschreven, maar ik preekte wel over waar mijn hart vol van was. Dat was dankbaarheid voor het leven van mijn moeder, die in de nacht van vrijdag op zaterdag, op 92-jarige leeftijd, rustig was ingeslapen.  Ik was dankbaar voor haar leven, voor de liefde die zij gaf in de familie, en ik was dankbaar voor de zorg die zij ontving van de verpleging in een Haags zorghuis gedurende de laatste twee en een half jaar. Nu, een week na de begrafenis, voel ik wel het gemis, want ik bezocht haar twee keer in de week, en dat is over. Maar ik ben dankbaar dat dat kon en koester de fijne herinneringen. Dank ook aan u voor de vele condoleancekaarten en betuigingen. Ik voelde de warmte van de gemeente. Moeder is nu bij God en dat kan alleen maar goed zijn, want God is liefde. 
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De huiskamerbijeenkomsten zijn goed van start gegaan.  We waren met 14 personen op de eerste avond.  Voor de drie andere bijeenkomsten (donderdagavond 13 oktober, maandagmiddag 16 januari en donderdagavond 19 januari) hebben zich ook rond de 15 personen opgegeven.  Dat is fijn!  Zo houden we contact met elkaar en heb je het gevoel dat we een hechte gemeenschap zijn.  
 
lees meer »
 
Bericht van Janneke Harmsen-Bakker, vanuit Brazilië Bericht van Janneke Harmsen-Bakker, vanuit Brazilië
Bericht van Janneke Harmsen-Bakker, vanuit Brazilië, waar zij uit geloofsovertuiging naartoe is gegaan om voor enige tijd op vrijwillige basis christelijke diensten te verlenen. Janneke is lid van onze gemeente. Ze verkeert momenteel in Holambra, een Braziliaanse burgerlijke gemeente in de staat São Paulo. Brazilië is een groot land (240 keer zo groot als Nederland). Er wonen zo’n 185 miljoen mensen en de bevolking groeit snel. Ieder jaar komen er ongeveer twee miljoen inwoners bij. De tegenstellingen tussen arm en rijk zijn groot. De naam van de gemeente Holambra is een samentrekking van Holland, Amerika en Brazilië. De gemeente komt voort uit een Nederlandse nederzetting. Met gekwalificeerd handwerk in de landbouwsector is de gemeente het grootste productiecentrum van bloemen en planten van Latijns-Amerika. Holambra wordt beschouwd als een toeristische trekpleister en organiseert jaarlijks de grootste bloemenexpositie van Latijns-Amerika: de Expoflora.  
 
lees meer »
 
Over het Bijbelboek “Prediker” Over het Bijbelboek “Prediker”
“IJdelheid der ijdelheden” - aldus luiden de bekende openingswoorden van het Bijbelboek Prediker, dat maar 12 korte hoofstukken telt.  “IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.” Ik citeer Prediker in de Statenvertaling, een geliefde vertaling waarmee velen zijn grootgebracht, en  die ik zelf graag raadpleeg omdat die vertaling zo dicht bij de oorspronkelijke brontekst blijft. Ik irriteer me soms enorm aan de verwoording in de Nieuwe Bijbelvertaling (de NBV).  Bij het begin van het boek van deze Prediker, bijvoorbeeld. De  Nieuwe Bijbelvertaling kiest hier voor “lucht en leegte”.  “Lucht en leegte”, zegt Prediker,  “lucht en leegte, alles is leegte.” Nee, het is niet leegte wat er is in de wereld. Het is niet niets. Lucht komt een beetje meer in de buurt van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord “havèl” dat in de brontekst staat. Hevél hevalim. Het betekent wasem, zichtbare damp.   Het is wel degelijk iets, iets voelbaars, iets merkbaars, iets dat de leegte vult, maar tegelijk iets dat niet blijvend is. Het is iets dat telkens weer verschijnt en toch iedere keer net ietsje anders is. Misschien heeft het net een andere geur of kleur, maar toch blijft het herkenbaar als “havèl”, wasem.  Het is er even, het verdwijnt. En het leidt ook nergens toe. De wereld verandert niet wezenlijk. Generaties komen en gaan en er komt nooit een doorbraak naar een betere wereld of naar iets blijvends. Vandaar ijdelheid. “IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.” Een christen kan protesteren dat er op een gegeven moment wel een doorbraak is geweest, namelijk in de opstanding van Jezus.  Maar al leefde Prediker in een tijd voor Christus, toch hebben mensen ook vandaag nog veel aan hem. 
 
lees meer »
 
Huiskamerbijeenkomsten 2016-2017

Huiskamerbijeenkomsten 2016-2017
Dit jaar willen we weer huiskamerbijeenkomsten houden in de pastorie, onder leiding van de predikant. Het is fijn om in kleinere kringen van zo’n vijftien personen een thema met elkaar te bespreken. Vorig jaar was het thema: Wat is het geheim van een bloeiende kerkelijke gemeente? 
lees meer »
 
Zondag 11 september: de Startzondag! Zondag 11 september: de Startzondag!
Zoals ieder jaar vieren we rond de tweede zondag van september onze Startdienst. Met de startdienst  wil de kerkelijke gemeente weer wat meer op gang komen. We komen bijeen, hebben een feestelijke  morgen, en kijken met goede hoop weer vooruit naar bloei en misschien zelfs groei van de plaatselijke kerk. Het thema voor de startzondag wordt ons aangereikt door onze landelijke kerk, de Protestantse kerk in Nederland (de PKN). 
lees meer »
 
Zondag 23 oktober, 10 uur: feestelijke ingebruikname van nieuwe antependia! Zondag 23 oktober, 10 uur: feestelijke ingebruikname van nieuwe antependia!
Nee, dit is er niet eentje van. Dit heb ik van internet afgehaald.  De onze zullen nog mooier zijn!  En we nemen ze in ontvangst van de toegewijde naaigroep op zondag 23 oktober, in de ochtenddienst.
Het wordt een feestelijke bijeenkomst. 
lees meer »
 
De “Openluchtdienst” aan het begin van de feestweek (21 augustus

De “Openluchtdienst” aan het begin van de feestweek (21 augustus
Het weer werkte even niet mee!  Op zaterdagochtend, 10 uur, kwam de voorbereidingscommissie in de consistoriekamer van de kerk bijeen om de vooruitzichten te bespreken. Kunnen we het nog buiten houden?  Zondag zou de slechtste dag van een onbestendige periode worden. We riskeren het niet, besloten we.  We gingen alvast binnen inrichten.  
 
lees meer »
 
Gespreksgroep 'geloofsopvoeding' voor ouders en grootouders Gespreksgroep 'geloofsopvoeding' voor ouders en grootouders
Geloofsopvoeding is een ontdekkingstocht, een tocht die je als ouders niet zonder bagage begonnen bent of ga beginnen. Wellicht ben je zelf als kind in aanraking geweest met geloof en kerk. In het gezin, de familie of op school. De een denkt daar vooral met plezier en waardering aan terug, de ander herinnert zich misschien vooral de dwang of zinloosheid.  Of heeft die aanraking weinig of niet plaats gevonden!
 
lees meer »
 
Zomeropenstelling Kerk Wichmond Zomeropenstelling Kerk Wichmond
In het bijzonder op verzoek van ds. Wiersum is sinds juli onze kerk dagelijks geopend. Tot en met de Startzondag op 11 september, het is dan ook Open Monumentendag, worden op weekdagen en op zaterdagen de deuren niet later dan 10 uur geopend en niet eerder dan 17 uur weer gesloten. Op zondag wordt de kerk niet eerder dan om ongeveer 12 uur opengesteld voor bezoek en gaan de deuren niet vroeger dan 17 uur weer dicht. Tijdens deze opstelling zijn de opgang naar het orgel en het uurwerk, en de deuren naar de consistorie en Withmundi gesloten, want er is geen toezicht in de kerk. 
lees meer »
 
Israël-reis 2017 Israël-reis 2017
Ooit een bezoek aan Israël willen brengen? Dan is de reis die de Hervormde gemeente Vorden (PKN) in 2017 in samenwerking met DrieTour organiseert mogelijk iets voor u. Van 20 – 29 maart hopen we met een groep pelgrims het heilige, maar ook o zo omstreden land te doorkruisen.
 
lees meer »
 
In het buitenland In het buitenland
De afgelopen periode mocht ik twee keer een buitenlandse kerkdienst meemaken. Altijd weer bijzonder, aan de ene kant is vaak de liturgie heel herkenbaar, maar er gaan ook dingen anders dan bij ons. De eerste kerkdienst  was eind mei in East Lansing, Michigan, de Verenigde Staten. Ik was daar voor een congres over het gebruik van kunstlicht voor de teelt in kassen. Het congres vond plaats op de campus van de universiteit, en op loopafstand waren minimaal 4 verschillende kerken. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiële) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoonnummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Uitbetaling proces- en griffiekosten beroepszaak Arnhem Uitbetaling proces- en griffiekosten beroepszaak Arnhem
  Met de uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem van  2 februari  j.l.  in de beroepszaak over de (on)juistheid van de splitsing van zaal Withmundi en de rest van ons kerk-gebouw door het toekennen van 2 huisnummers, werd de Protestantse gemeente wederom in het gelijk gesteld.
  De gemeentelijke Bezwarencommissie had na de hoor-  zitting eind januari 2015 al een beoordeling van gelijke strekking gegeven, maar dit advies legde het college van B&W naast zich neer. Men weigerde toen eenvoudigweg op zijn schreden terug te keren, zonder enige motivering.
 
lees meer »
 
Mededeling van het college van kerkrentmeesters Mededeling van het college van kerkrentmeesters
Tussenstand opbrengst Kerkbalans 2016.
 
lees meer »
 
Bijzondere collectes Bijzondere collectes
Op zondag 24 juli is een deel van de opbrengst van  de uitgangscollecte afgestaan aan ons gemeentelid mevr. Janneke Harmsen - Bakker ten behoeve van haar pastorale activiteiten in Brazilië tijdens en rondom de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen.     
lees meer »
 
Vacatures Vacatures
Zoals bekend zijn er dit jaar nogal wat kerkenraadsleden aftredend en niet
meer herkiesbaar. En daarom nogmaals een dringend beroep op u als
gemeente ,en op diegene die gevraagd worden , laten we ons uiterste best
doen , onze kerkenraad kompleet te krijgen en te houden.
 
lees meer »
 
Agenda Agenda
De eerstvolgende huiskamer bijeenkomsten zijn op 16 sept.,
het onderwerp is dan: vakantie , en op 11 nov. onderwerp komt nog.
 
lees meer »
 
September tinten

September tinten
De droge warme zonnige zomer
wordt door het najaar verdrongen
Het bezorgt ons nieuwe geur terwijl
de zon haar kracht aan het verliezen is.

Mooi seizoen, wat ben je lief met
je zachte oranje tinten, dagen worden
korter, avonden vallen steeds sneller, jas
en mantel komen uit de kast; herfst begint.


 
lees meer »
 
Info Kerk en Vluchteling Info Kerk en Vluchteling
Na lang voorbereiden en wachten op vluchtelingen, is het nu zo ver. De eerste bewoners zijn in het AZC ( asielzoekerscentrum) in Zutphen gearriveerd.
Op 12 augustus waren er al 140 bewoners, ze zijn afkomstig uit verschillende landen.
Elke dag komen eren aantal bij. De instroom per dag kan soms 30 zijn, soms 4, dat verschilt enorm. Het AZC stroomt dus langzamerhand vol. Op 25 augustus zijn er inmiddels ruim 250 bewoners en er komen er elke dag weer bij.
Door een vaste groep van 13 mensen van verschillende kerken in Zutphen, Warnsveld, Eefde, Wichmond, Vierakker,  20 maatjes en een pool van ongeveer 60 vrijwilligers zijn verschillende hulpprojecten van start gegaan. 
 
lees meer »
 
Een bericht van Janneke Harmsen uit Rio de Janeiro Een bericht van Janneke Harmsen uit Rio de Janeiro
Tijdens de Paralympische Spelen ben ik werkzaam in het Paralympisch dorp waar de atleten verblijven. In het dorp is een Multi Faith Centre. Hier kunnen de atleten terecht voor verschillende geloven; Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom en het Christelijke geloof. Het centrum is open van 8:00-22:00. Voor de Christenen is er een bijeenkomst met zingen, bijbel studie en gebed om 10:00 en om 17:00 uur. Op de andere tijden zijn de atleten en coaches welkom voor 1 op 1 gesprekken.
lees meer »
 
Huiskamerbijeenkomsten 2016/2017 Huiskamerbijeenkomsten 2016/2017
Ook dit jaar staan er weer huiskamerbijeenkomsten op het programma.
Voor u/jou een mogelijkheid om in kleine kring andere gemeenteleden te ontmoeten. Dit jaar staan de ontmoetingen in het kader van het thema:
Deel je leven.
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Agenda
Vrijdag 16 september, 14.30-16.30 uur:  een ontmoetingsmiddag in de pastorie. Iedereen is welkom. Het is altijd gezellig. Er is koffie en thee en meestal iets lekkers.  We bespreken een thema. Op 16 september is het thema: vakanties.   Diny Baauw zal ons vertellen over haar reis vorig jaar naar China. Ze brengt foto’s. We projecteren de beelden op een groot scherm. 
lees meer »
 
Rio Rio
Bij de Olympische Spelen kan er maar één goud behalen.
Wordt je net 2e, 3e of 4e, kom je ten val of wordt je naar huis gestuurd, tja..... heb je dan je doel behaald?
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is het net voor het jaarlijkse Oranjefeest.  Het feest begint met een oecumenische openluchtdienst.
lees meer »
 
Keerzijde Olympische Spelen - Janneke Harmsen-Bakker

Keerzijde Olympische Spelen - Janneke Harmsen-Bakker
Keerzijde Olympische Spelen  - Janneke Harmsen-Bakker
Leuk!
De Olympische Spelen beginnen binnenkort weer. Heeft u er ook zin in om ze te volgen en te kijken wie er allemaal medailles gaan winnen?
 
Maar heeft u al eens aan de keerzijde van de Olympische Spelen gedacht? Uit onderzoek na Londen is gebleken dat het gelukscijfer van de Olympische sporter 0,3 lager ligt dan de gemiddelde Nederlander en dat dit cijfer een jaar na de Olympische Spelen nog verder gezakt is naar 1 hele punt onder het gemiddelde…...
Wij zetten de Olympische sporter op een voetstuk, wij aanbidden hem/haar. Op het jeugdjournaal hadden ze het over ‘onze Helden’. Maar de wereld achter deze sporter zien we niet. Altijd maximaal trainen, de wil en mentaliteit creëren om de beste te zijn van de wereld, veel weg van huis, eenzaamheid, de invloed van media, sponsors en doping…….
 
lees meer »
 
24 juli: Dienst met interview Janneke Harmsen 24 juli: Dienst met interview Janneke Harmsen
Op deze zondag heb ik in de dienst een interview met Janneke Harmsen, een lid van onze gemeente die voor zeven weken naar Rio de Janeiro gaat om deel uit te maken van een christelijke dienstverlening tijdens en na de Olympische Spelen. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Nu dat we in de zomervakantietijd zijn, zal Kerkleven gedurende vier weken niet verschijnen. Even rust van al dat lezen. Want wat moet u tegenwoordig toch veel lezen, lezer: kranten, bladen, reclames, emails… Ik heb ooit een nee-nee sticker gehad, om mezelf de ruimte te geven om  geselecteerd te lezen. Ja, want de tijd die we hebben is kostbaar en dus moet je je afvragen: wat is nou de moeite waard om te lezen en wat kunnen we overslaan? Een klassieker uit de wereldliteratuur, dat is de moeite waard. Ik schaam me dat ik nog nooit een stuk van Joost van den Vondel heb gelezen.  
lees meer »
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Ds Tim Wiersum is op vakantie van 26 juli tot 17 augustus 2016. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
En hebben ze toch voor Brexit gekozen! Zeer verbaasd was ik, toen ik het hoorde op mijn radiootje op vrijdagochtend 24 juni en het nieuws van de Britse zender beluisterde om half acht.  Tien minuten daarvoor was de officiële uitslag bekend gemaakt. En nog geen uur later trad de premier af.  Ik luisterde naar zijn toespraak, live in de uitzending. En al voor dat hij het zei, wist ik het: hij treedt af. Hij begon direct al de balans van zijn premierschap op te maken. Aan het eind brak zijn stem. En de zeer ervaren presentator, John Humphrys, had het ook even moeilijk toen hij het programma weer voort moest zetten.  Ja, en dat was nog maar het begin.  De pond ging tuimelen, de oppositie stortte in, Schotland liet meteen al weten een tweede referendum te willen gaan houden - over eigen onafhankelijkheid, want de Schotten willen lid blijven van de EU.  Zo krijgt het Verenigd Koninkrijk een enorme deuk.   
 
lees meer »
 
PROJECTKOORLEDEN GEZOCHT VOOR DE MESSIAH PROJECTKOORLEDEN GEZOCHT VOOR DE MESSIAH
 “Magistrale uitvoering  van de Messiah in Vorden”
zo oordeelde de Stentor in november 2014 over de uitvoering van de Messiah door het koor
Cappella Bronckhorst in de dorpskerk in Vorden. Nu twee jaar later zingt het koor opnieuw de Messiah. Voor deze uitvoering nodigt het koor gastzangers uit het prachtige oratorium van
Georg Friedrich Händel mee uit te voeren. De uitvoering zal plaatsvinden op 20 november 2016 in de dorpskerk in Vorden. 
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag in de kerk hoorden we tijdens de zangdienst een mooi verhaal.  Het ging over een trouwe kerkganger die om een of andere reden een keertje de zondagse dienst oversloeg.  Niets aan de hand, volgende week ga ik gewoon weer, dacht hij. Maar de zondag erop was er weer een reden om niet te gaan. En de week daarop ook.  En wat krijg je me nou, ineens was de kerkgang eruit! Na al die jaren iedere zondag de dienst te hebben bezocht ging hij gewoon niet meer. Ja, want eigenlijk was de zondag zonder kerkgang zo gek nog niet. Je kon tenminste een beetje uitslapen, of achterover leunen in je makkelijke stoel en naar de televisie kijken, hour of power is ook een belevenis, en daarna lekker koffie zetten en de krant lezen…  
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 maart en 9 mei 2016

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 maart en 9 mei 2016
De kerkenraad gaat aan de slag met het actualiseren van het beleidsplan. Het huidige beleidsplan kunt u vinden op onze website (wichmond.protestantsekerk.net).
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg bevestigde (veelal gezien als beginpunt van de Reformatie) en het is tevens 1275 jaar geleden dat Ludger werd geboren. We willen proberen om samen met de RK geloofsgemeenschap in Vierakker hieraan aandacht te besteden, misschien in de vorm van een musical?
 
lees meer »
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft nog steeds aanvulling nodig: verderop in het kerkblad is te lezen welke vacatures er nog
binnen de kerkenraad (te verwachter) zijn. Het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken heeft onze begroting 2016 goedgekeurd en mag binnenkort de jaarcijfers over 2015 beoordelen, evenals onze kascommissie, bestaande uit Judith Minderman en Herbert Keppels. Deze cijfers zijn bij de vorige kerkenraadsvergadering besproken en toegelicht en staan in verkorte vorm in deze editie van Wichmonds Kerkleven. Leden van onze gemeente kunnen op de volledige jaarrekening inzien na een afspraak met kerkrentmeester Henk Loman of administrateur Hilly Bakker. Dit is mogelijk tot een week na verschijnen van dit blad. Elders leest u over de hoogte van toezeggingen van de Actie Kerkbalans en de stand van zaken tot dusver. Helaas is de afwikkeling van de rechtszaak tussen de gemeente Bronckhorst en de kerk nog gaande. De rechter heeft in januari geoordeeld dat de gemeente Bronckhorst onze kosten gedeeltelijk moet betalen.
 
lees meer »
 
Vacatures kerkenraad Vacatures kerkenraad
Ieder jaar , omstreeks deze tijd, doen we u mededeling over de vacatures , die nu voor 2017 , in de kerkenraad ontstaan. We moeten op zoek naar twee ouderling - kerkrentmeesters en naar twee ouderlingen.
Heeft u suggesties , dan horen wij dat graag.

 
lees meer »
 
Mededeling van het college van Kerkrentmeesters betreffende Mededeling van het college van Kerkrentmeesters betreffende
Tussenstand opbrengst Kerkbalans 2016.
Tot 1 juni toegezegde Kerkelijke bijdragen over 2016: € 42.531,45
Hiervan is ontvangen t/m 1 juni 2016: € 25.939,50,
nog te ontvangen:  € 16.591,95  
 
 
Open tuinfeest/braderie bij protestantse kerk Wichmond

Open tuinfeest/braderie bij protestantse kerk Wichmond
Bij de protestantse gemeente in Wichmond is op zaterdag 2 juli van 11.00 tot 15.00 uur een gezellig open tuinfeest georganiseerd. Die dag zijn er in en rondom pastorie en kerk aan de Dorpsstraat in Wichmond een keur aan leuke activiteiten voor jong en oud. 
 
lees meer »
 
Nieuwsbericht juni 2016 Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. staat klaar Nieuwsbericht juni 2016 Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. staat klaar
Bijna is het zo ver. Deze zomer komen asielzoekers / vluchtelingen naar de noodopvang in Warnsveld en het AZC van Zutphen. Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. staat klaar.  We hebben 21 maatjes , een pool van zo'n 60 'losse' vrijwilligers en een actieve werkgroep waaraan 13 mensen van verschillende kerken in Zutphen, Wichmond / Vierakker en Eefde aan deelnemen. Kerken en geloofsgemeenschappen die iets willen organiseren of ideeën hebben, kunnen zich melden via kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl. en bij onderstaande contactpersonen.
 
lees meer »
 
de Ark van Noach!

de Ark van Noach!
Op 23 januari hadden we een goed en gezellig uitje naar de Ark van Noach!
 
 
Pinksterevangelie

Pinksterevangelie
In het Pinksterevangelie is er sprake van tongen van vuur,als een verbeelding van de Heilige Geest die over de discipelen kwam,als een vuur dat zich over hen verdeelde.
We zien 12 bloemen verbeeld in de schikking als  “een lopend vuurtje” over een dorre tak via de rode draperie zich op de gemeente neerdalen.
De 12 toefjes bloemen staan symbool voor de 12 discipelen.
 
 
lees meer »
 
Agenda Agenda
Voor komende tijd hebben we weer enkele ontmoetingsmiddagen  in de pastorie gepland.
Deze eerst volgende keer op vrijdag 24 juni , het thema zal zijn : Doop en kinderbijbels.
 
lees meer »
 
Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 11 maart 2016 Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 11 maart 2016
Veertien personen waren bijeengekomen voor het gesprek.
Thema:Vluchteling/ asielzoekers.
Tim begon met het verhaal van Jezus' geboorte en hoe ze gedrieën naar Egypte moesten vluchten.
Zo waren we meteen in het juiste gevoel over ons onderwerp vandaag.
De gedachten hierover waren: Natuurlijk moeten we ze helpen.
Brood en bed, een dak boven je hoofd. Niemand kan zonder.
 
lees meer »
 
van: Janny Brouwer [mailto:j.brouwer9@telfort van: Janny Brouwer [mailto:j.brouwer9@telfort
In Wichmonds Kerkleven van Pasen  staat een aardig  stukje over het
Knipscheer orgel in de Dorpskerk.
Het lijkt me leuk daar even op in te haken.
Omdat voor mijn gevoel  er veel nieuwe Wichmonders zijn.
 
lees meer »
 
Over de kerk: T. Wiersum Over de kerk: T. Wiersum
Calvijn en Paas

In de laatste weken hebben twee theologen mij geholpen om weer eens na te denken over de kerk. De eerste is Calvijn, die in het vierde deel van zijn Institutie over de kerk schrijft, en de tweede is de huidige hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, Stefan Paas.  
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondagochtend in de eredienst  herinnerde mevrouw Ruiterkamp ons eraan dat we na de grote feesten (Pasen, Pinksteren, Trinitatis) de draad  weer oppakken voor wat betreft ons zondagse leesrooster. Dit jaar leest de kerk uit het evangelie van Lucas.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Een van mijn lievelingsliederen is een oud Latijns Pinksterlied waarvan we een Nederlandse versie hebben in ons nieuw liedboek – Nr 669.  Het lied wordt toegeschreven aan de Engelse aartsbisschop Stephen Langton, maar het is ook mogelijk dat de tekst oorspronkelijk van de hand van Paus Innocentius III is. Beide mannen leefden rond het jaar 1200 en kenden elkaar goed.  Langton werd door Innocentius benoemd tot aartsbisschop van Canterbury, tegen de wil van de toenmalige Engelse koning John.  Hij moest jaren wachten voordat hij zijn intrede kon doen. 
lees meer »
 
Viering zondag 5 juni Viering zondag 5 juni
Viering  zondag 5 juni, de tweede  zondag na Pinksteren, met als kleur ‘Groen’ Een viering met als thema: ‘ Thuis komen – thuis zijn of wel… de plaats waar je gezien wordt’. Waarbij de bijbel lezing uit het Evangelie van Lucas 15 over de zoon die weg gaat en weer terug komt centraal staat. 
lees meer »
 
Kidsgear Children Choir in Wichmond

Pellenberg te midden van het kinderkoor. Foto: PR
Kidsgear Children Choir in Wichmond
Zondag 29 mei zal het Kidsgear Children Choir opnieuw Wichmond aandoen met een geheel vernieuwd repertoire. Het optreden van het koor vindt vanaf 14.30 uur plaats in de Protestante kerk Dorpsstraat 18 te Wichmond.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest staat Pinksteren voor de deur.  Het Pinsterfeest is het eind van het Paasseizoen.  Met Pinksteren verandert de kerk ook van kleur.  Tijdens het Paasseizoen draagt de kerk wit, of goud. Dat zijn de feestkleuren van de kerk. De kerk viert vijftig dagen lang het feest van de opstanding.  Met Pinksteren verandert de kleur in rood.  Het is de kleur van het vuur. Op de dag van Pinksteren, een oud Joods oogstfeest, waren de leerlingen van Jezus allen bijeen op één plaats. En dan staar er in de bijbel het volgende:   “Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.”  Dit is het wonder van Pinksteren voor christenen – de komst van de heilige geest als een hevige wind en als vurige vlammen.  De wind zette de jonge kerk in beweging.  De vlammen gaven haar vuur in haar spreken en in haar doen.  Dit hebben we vandaag weer nodig.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is Koningsdag voorbij. Maar nu staat er een andere koningsdag voor de deur – Hemelvaart, de dag waarop Jezus gekroond is tot koning in de hemel.  Dit jaar valt Hemelvaart op 5 mei, een dag die natuurlijk ook om een andere reden belangrijk is – bevrijding!  Een christen kan van harte zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vieren.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In de lente vieren we de opstanding van Jezus en het nieuwe leven.  Pasen is een vrolijke tijd. We vieren de overwinning op de dood. Maar dan kan ineens de aardse realiteit des te harder toeslaan. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De paastijd is nu weer begonnen.  Een Latijnse naam van deze tijd is de Magna Dominica – de grote zondag. Zelfs in de vastentijd is zondag geen vastendag.  Zondag is voor de christen altijd een soort Pasen.  Het is de dag van de opstanding.  De kerk viert deze gebeurtenis (de opstading van een mens) gedurende vijftig dagen.  
lees meer »
 
Liturgisch bloemstuk Pasen 2016

Liturgisch bloemstuk Pasen 2016
Het liturgische bloemstuk stelt een paastuin voor. In de tuin staat het open graf centraal samen met de weggerolde steen.
Wij hebben gekozen voor het beeld
lees meer »
 
Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 11 maart 2016 Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 11 maart 2016
Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 11 maart 2016 :
 
Veertien personen waren bijeengekomen voor het gesprek.
Thema:Vluchteling/ asielzoekers.
Tim begon met het verhaal
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Het is een interessante veertigdagentijd geweest.  Een beetje anders dan anders tot nu toe.  Dat is vooral vanwege de opstelling van de banken in de kerk. Ze hebben meerdere weken in een kring gestaan en dat zorgde voor een andere beleving van de kerkdienst.  Ik heb verschillende reacties gehoord. De een zegt: Geweldig!  Houden zo!  Iedereen in een kring rondom het Woord is veel intiemer. De ander zegt: Hopeloos! Ik krijg er een stijve nek van - zo een uur lang naar de dominee luisteren met mijn kop in een halve draai. En ik hoor veel minder. Een derde zegt: maar zo heb je wel contact met wie je in de kerk zit en kijk je niet alleen maar tegen ruggen aan. Een vierde zegt: Waardeloos! Als ik naar de kerk ga wil ik achterin onopgemerkt blijven - dan kan ik me beter concentreren. Nou, de kerkenraad gaat het evalueren, lezer. Van mij mag het voorlopig weer terug in de oude opstelling (maar wie ben ik?).  
lees meer »
 
Oeganda

Oeganda
Sinds juni vorig jaar verblijf ik in Uganda om daar op een school vrijwilligerswerk te doen. Het betreft hier eigenlijk 2 scholen: Kids Gear, een primary (basis) school van zo’n 350 leerlingen en Hoy’s College, een secondary (middelbare) school van rond de 150 leerlingen.
Beide scholen zijn opgericht door Sylvia Mbabazi en behoren tot de door haar en haar man opgerichte Stichting UP4S. Veel mensen in Wichmond zullen de stichting kennen van de optredens die het kinderkoor van de scholen een aantal keren in onze kerk heeft gegeven.
Wie meer over de stichting wil weten kan een kijkje nemen op de website: www.up4s.nl
Mijn werkzaamheden hier bestaan grotendeels uit het onderhouden van de contacten met andere scholen, sponsors en gasten. Regelmatig verblijven hier nl. studenten uit vooral Nederland en Engeland die hier hun stage komen doen of vrijwilligerswerk komen verrichten.
Voor deze gasten ben ik het aanspreekpunt en ik zorg ervoor dat ze accommodatie en maaltijden krijgen. Verder verricht ik klein onderhoud en begeleid groter onderhoud. Ten slotte ben ik verantwoordelijk voor de website en de facebook pagina.
 
lees meer »
 
Zonnepanelen – pastorie doet mee in Energiecoörperatie Wichmond-Vierakker Zonnepanelen – pastorie doet mee in Energiecoörperatie Wichmond-Vierakker
U.A Samen met de diaconie en de familie Wiersum hebben wij besloten om met de pastorie deel te nemen in de Energiecoörperatie Wichmond-Vierakker U.A. (ECWV) met certificaten voor 10 zonnepanelen die elders in onze gemeenschap geplaatst zijn (bijvoorbeeld op de sporthal of de school). 
lees meer »
 
Rouwkring ‘Verder na verlies’ Rouwkring ‘Verder na verlies’
De Rouwkring ‘Verder na Verlies’ is de afgelopen 2 maanden 4 ochtenden  bij elkaar geweest in de Voorde bij de Dorpskerk in Vorden.
Er waren een achttal deelnemers uit de PKN gemeentes, Hengelo Gld. Wichmond en Vorden. We bogen ons over het verhaal van ons verdriet, over de reacties uit de omgeving, moeilijke dagen en troost, door middel van gesprek en fototaal. Elke bijeenkomst begon met het aansteken van ieders kaars en met een gespreksronde over de tussenliggende weken. 
 
lees meer »
 
Paaswaketocht 2016 – 'Ik ga. Zet een stap naar de ander.' Paaswaketocht 2016 – 'Ik ga. Zet een stap naar de ander.'
In de Paasnacht van 26 op 27 maart vindt de inmiddels al een traditie geworden Paaswandelwake plaats. We wandelen die nacht 20 à 25 km van kerk naar kerk; van donker naar licht. Het thema is dit jaar 'Ik ga. Zet een stap naar de ander.' De tocht begint om 23.00 uur bij de kerk in Almen met een korte dienst en we zijn op Paasochtend rond 08.00 uur (dan zomertijd!) in kerk De Wijngaard aan de Wilhelminalaan in Zutphen voor een gezamenlijk ontbijt. 
lees meer »
 
Withmundi & Rechtszaak gemeente Bronckhorst Withmundi & Rechtszaak gemeente Bronckhorst
In 2013/2014 heeft de gemeente Bronckhorst aan kerk en Withmundi twee aparte huisnummers (Dorpsstraat 16 en 16 A) toegekend. Hierdoor ontstonden administratief (Wet bag) twee 'verblijfsobjecten' en was er niet langer sprake van één kerkelijk gebouwencomplex. Dit had allerlei zeer vervelende en op den duur ook erg  kostbare gevolgen op het vlak van (gebruiks)vergunningen, (brand)veiligheidsplannen, belastingen en heffingen en beperkingen met betrekking tot onze gebruiksmogelijkheden. Wij hebben ons tegen deze splitsing vanaf het bekend worden van het voornemen tot splitsing verzet. In eerste instantie hebben wij geprobeerd om op minnelijke wijze de gemeente te overtuigen van de onjuistheid van deze beslissing. Diverse malen zijn wij op het gemeentehuis geweest voor gesprekken met ambtenaren en raadsfracties. Ook is de wethouder met een afvaardiging van de betrokken afdelingen van de gemeente bij ons op bezoek geweest om de feitelijke situatie te bekijken. Omdat dit alles geen resultaat opleverde zijn er op verschillende momenten formeel bezwaarschriften ingediend. 
lees meer »
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
Tot op heden hebben wij in het kader van Actie Kerkbalans 2016 € 42.326,80 aan toezeggingen ontvangen.
Van negen pastorale eenheden is op de kopijdatum van Wichmonds Kerkleven (nog) geen toezegging voor 2016 binnen. Een verlate toezegging is natuurlijk ook nog zeer welkom! 
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2016 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 11 januari 2016
Terugblik en vooruitblik
Geheel volgens traditie opent de voorzitter Dhr. Hiddink de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. Officiële opening van het diaconale deel van de pastorie met kamer Kaatje en kamer Tinus. Het gebruik van deze ruimten, zeker het koffiedrinken en ontmoeten na de dienst is een echt succes. 
lees meer »
 
Meditatie. [ preek uit de vesperdienst van 19 februari ] Meditatie. [ preek uit de vesperdienst van 19 februari ]
Toen Jakob opkeek, zag hij Esau met vierhonderd man op zich afkomen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en de twee slavinnen. De slavinnen met hun kinderen gingen voorop, daarachter Lea met haar kinderen, en ten slotte Rachel met Jozef achteraan. Zelf ging hij voor hen uit en hij boog zevenmaal tot op de grond, tot hij bij zijn broer kwam. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij werden beiden tot tranen toe bewogen. (Genesis 33;1-4)
De mens in de bijbel heeft doorgaans twee kanten - zijn kwade en zijn goede. Jacob bijvoorbeeld.  Als jonge man speelt hij gemeen. Hij pakt de zegen van zijn broer Esau door een list.  Hij trekt de kleren van zijn broer aan en zijn moeder doet bokkenvel op zijn gladde handen en zijn gladde hals, want zijn broer heeft veel huidhaar. Jacob doet alsof hij Esau is en vraagt zijn blinde vader Isaac om de zegen.  Isaac ruikt de kleren en trapt erin.  Hij zegt: “De geur van mijn zoon is als de geur van een akker die door de HEER is gezegend. God geve je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn, volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen, je zult heer zijn over broers, macht hebben over je moeders zonen.  Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.”  Als Esau dan thuiskomt van de jacht is er voor hem geen zegen meer, want die kan maar eenmaal gegeven worden.  Ik zal hem vermoorden, die broer van mij, denkt Esau. Jacob moet vluchten. 
 
lees meer »
 
Daar… en Hier… Daar… en Hier…
Alle Syriërs en Irakezen willen naar het Westen
Feit: Van de ca. 23 miljoen Syriërs is 20 % gevlucht.
Verreweg de meesten van hen verblijven in de buurlanden.
Het is een minderheid die naar het Westen gaat.
 
Alle Syriërs die naar buurlanden zijn gevlucht zitten in opvangkampen.
Feit: Christenen en andere minderheden mijden de opvangkampen,
omdat ze zich er niet op hun gemak voelen, ze zoeken onderdak bij particulieren geestverwanten. Dat is lastig voor de hulpverleners, want daarmee blijven ze buiten de statistiek en vaak ook buiten de bereikbaarheid van welwillende hulpverleners.
 
 
lees meer »
 
Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker – Wichmond Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker – Wichmond
Vluchtelingen in onze omgeving: ’ Ze zijn onderweg’ !
1 Maart zouden de eerste vluchtelingen komen wonen in de noodopvang op het terrein van GGNet. Vanwege de vertraging wordt nu uitgegaan van eind mei. Het Zutphense college van burgemeester en wethouders, het COA en GGnet zijn het onlangs al eens geworden over een concept – bestuursovereenkomst. 
lees meer »
 
Het Knipscheerorgel in de Dorpskerk Het Knipscheerorgel in de Dorpskerk
Sinds ruim vijf generaties staat er in Wichmond onze Dorpskerk. In de eerste jaren was daarin geen kerkorgel. Het was een lang gekoesterde wens van de predikanten destijds een orgel te hebben om de volkszang te begeleiden. Sommigen van hen trokken persoonlijk hun portemonnee om het mogelijk te maken. Het hoefde niet iets duurs te zijn, of groots, als het maar Gods lof bescheiden kon begeleiden. 
 
lees meer »
 
Spreken over geloofsgestalten Spreken over geloofsgestalten
Met een groepje van zo’n tien mensen hebben we vijf avonden gesproken over  de geloofsgestalten zoals die door Arjan Plaisier in zijn boek “Overvloed en overgave” worden verwoord.  
lees meer »
 
Een visite op maandagochtend Een visite op maandagochtend
Enkele weken geleden bracht ik een bezoek aan mijn buurvrouw Marijn Dijkstra, waar in haar naaiatelier een groepje dames zat te zwoegen aan de nieuwe antependia voor onze kerk.
Hoewel ik wel wat gewend ben op het gebied van handwerken en knutselen, keek ik mijn ogen uit, wat daar gebeurde. 
 
lees meer »
 
ZWO-nieuws ZWO-nieuws
Inmiddels zijn we met de ZWO-groep voor het tweede jaar bezig met ons project “het Hospice” in Zutphen en het loopt voorspoedig.
Na de chrysantenactie van afgelopen september, enkele collectes en tussendoor binnengekomen giften, kon er in het najaar een bedrag van € 952,40 overgemaakt worden naar het Hospice. Dit was inclusief de verdubbeling door de diaconie van het ingezamelde bedrag.
Op de adventszondagen na de kerkdiensten, werden er in de pastorie cadeauartikelen verkocht, die door een groepje zeer enthousiaste dames (en een heer) tevoren in elkaar geknutseld zijn. 
 
lees meer »
 
Palmzondag

Palmzondag
Zondag 20 maart a.s. is het Palmpasen en gaan we, evenals voorgaande jaren, weer palmpaasstokken versieren.
Iedereen die hieraan mee wil doen, wordt om 10.00 uur in zaal Withmundi verwacht, waar we de stokken optuigen gaan. Het is de bedoeling dat jullie zelf een stok meenemen; voor al het andere, de versierselen en het lekkers om er aan te hangen, wordt gezorgd.
 
lees meer »
 
Voorjaarsconcert Jubal Voorjaarsconcert Jubal
Jubal heeft voor haar voorjaarsconcert gekozen voor de NH kerk in Wichmond. Het najaarsconcert afgelopen november in de St. Martinuskerk in Baak was een groot succes. 
lees meer »
 
Antependia Antependia
Eind oktober 2016 zijn wij met 9 dames begonnen met het vervaardigen van 4  nieuwe antependia’s voor de tafel in het liturgisch centrum van de kerk . Ook worden er 4 smalle kleden voor de kansel gemaakt
die overeen komen met de andere kleden.We komen 1x per week een ochtend bij elkaar om te knippen en te naaien in het atelier van Marijn Dijkstra, zij begeleidt ons ook met het technische gedeelte.
 
lees meer »
 
Collecte-opbrengsten Collecte-opbrengsten
Collecte-opbrengsten Diaconie
November      178,80 euro
December       251,99 euro
Januari            144,75 euro
Februari          137,95 euro
 
lees meer »
 
Voorjaarszendingscollecte Voorjaarszendingscollecte
Als u dit nummer ontvangt is de voorjaarzendingscollecte net achter de rug. 
lees meer »
 
Collecten

Collecten
De uitgangscollecte op woensdag 9 maart (Biddag voor gewas en arbeid) is bestemd voor de Voedselbank in Zutphen, een bekend collectedoel in onze gemeente. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op de komende twee zondagen zitten we nog midden in de veertigdagentijd.  De kerkelijke kleding van het seizoen is paars. Voor de avondmaalstafel hangt het paarse kleed en de dominee draagt een paarse stola. Paars, de kleur van rouw, maar ook van berouw en inkeer.  Voor komende zondag, 6 maart, staat het verhaal van de Verloren zoon op het rooster. De verloren zoon, oftewel, de wachtende vader, oftewel de jaloerse broer.  
lees meer »
 
Mede delingen vanuit de kerkenraad Mede delingen vanuit de kerkenraad
In de eerste plaats zijn we verheugd u te kunnen mededelen , dat
Ina van de Stroom , ook voor een nieuwe periode , kerkenraadslid blijft.
Heel Fijn dat onze scriba , die toch vaak ons gezicht naar buiten is , dit
nog weer blijft doen.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De 40-dagentijd kan voor een christen een periode zijn waarin zij of hij een ander land ingaat.  Niet dat dat voor de buitenwereld merkbaar hoeft te zijn, want het speelt zich af van binnen. Op Aswoensdag kan een christen kiezen om dat andere intieme privéland in  te gaan en er te vertoeven tot Pasen (met uitzondering van de zondagen).  Het leven in dat land is anders dan erbuiten. Er is daar minder eten en drinken, minder media, minder televisie, minder facebook, minder telefoon, minder appen en sms-en en shoppen, enz. Het is daar nogal leeg, kaal.  De tijd gaat daar wat langzamer. Soms staat die bijna stil. 
Waar doe je het voor?  Om iets te verdienen - zoiets als punten die mee zullen tellen als je in de hemel komt?  Of doe je het om op anderen indruk te maken? Jezus waarschuwt mensen die het voor de buitenwereld doen:  jullie hebben al je beloning, zegt hij  - het respect, de lof (of de hoon) van anderen. Meer zullen jullie niet krijgen. Maar de Schrift zegt: “Nader tot God en Hij zal u naderen”, (Brief van Jacobus hoofdstuk 4 vers 8). Hier doe je het voor. Zonder enige behoefte aan een beloning van God of waardering van andere mensen, maar puur om die ontmoeting. Je wil dichter bij God komen. Vaag besef je – dat is het waardevolste wat er is. 
 
lees meer »
 
Gespreksgroep over geloven Gespreksgroep over geloven
In de Januari en Februari , hebben we met een groepje mensen, onder leiding
van Pastor Rien  Baauw , gesproken over ieders persoonlijke geloofs-beleving.
Een onderwerp dat alleen dan tot zijn recht komt , wanneer de deelnemers,
zonder terughoudendheid, open hun ervaring willen delen.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Door mijn raam in de pastorie zie ik krokussen.  Wat? Nu al? Het is pas 29 januari. Maar wacht eens even, hebben ze niet gelijk? Pasen is toch ook vroeg dit jaar, 27 maart?  Volgend weekend is het al carnaval, en dan moeten ze wel present zijn. Want Carnaval - bonte tijd van kleur en plezier – ho ho! daar wil heel de natuur aan meedoen, ook krokussen in paars en wit en geel getooid, zo donkergeel als bier in glas. In de kerk gaan we het ook vieren.  Op zondag 7 februari hebben we een gezinsdienst en we hebben gekozen als thema: carnaval van de dieren. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanochtend psalm 12.  Kent u psalm 12, lezer?  Nee, ik ook niet uit mijn hoofd, maar ik kom hem eens in de drie maanden tegen. Ik lees iedere ochtend en iedere avond op volgorde een psalm, behalve zondags, want dan hebben we een vrije dag en gaan we naar de kerk en zien we wel wat we voorgeschoteld krijgen – surprise - maar op een weekdag twee keer een psalm.  Zo ga je zo ongeveer eens in de drie maanden het hele psalmboek door (150 psalmen) en vier keer per jaar komt dan iedere psalm op zijn beurt weer even langs. Mooi. Brandstof voor de ziel. Ja, je moet ook eten iedere dag en Jezus zei een mens leeft niet van brood alleen want er is ook het Woord en dat is voedsel voor de ziel: een psalm ’s ochtend en ‘s avonds met een paar stukjes schrift uit het oude en het nieuwe testament, het is als pap en appelmoes, maar dan geestelijk bedoeld.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is het 2016.  Ik wens alle lezers Gelukkig Nieuwjaar! We hebben een inspirerende Kerst en Advent mogen beleven. God maakt ons blij en geeft ook troost in tijden van verdriet. Hij geeft kracht en energie voor het werk dat Hij ons toevertrouwt.  
 
lees meer »
 
Dank aan alle gevers!!!!!

Dank aan alle gevers!!!!!
Tijdens onze sponsorreis naar de Dominicaanse Republiek in november 2015  kwamen wij bij de familie Hernandez in San Francisco de Macoris. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie
Gisteren, donderdag 10 december, hadden we een mooie avond in onze kerk.  Het Brook Duo, bestaande uit Gert Jan Oplaat en Henny Tijink, presenteerde het mooie kerstverhaal Storm op Kas-oamd. Het werd gebracht in Twents dialect.  Ik kon het aardig volgen. Ds Jaap Renkema in het verhaal was een man naar mijn hart.  Hij was integer, had een intelligente vrouw, genoot  van lekker eten en een borrel, maar deed ook goed werk.  Hij bereikte resultaten met zijn gereedschap – het Bijbels woord. 
lees meer »
 
Knutselen met de kinderen

Knutselen met de kinderen
Ook dit jaar wordt er met de kinderen op de vier adventszondagen geknutseld voor Kerstmis.
 
lees meer »
 
Gezinsdienst, 1 november

Gezinsdienst, 1 november
Op zondag 1 november hadden we een leuke gezinsdienst, samen met Steenderen.We hadden de banken van de kerk in een kring opgesteld, en in het midden een boom neergezet (twee forse takken uit de pastorietuin).  Aan de boom hingen bladeren (van papier), ieder blad met een enkel woord erop.  
lees meer »
 
De huiskamerbijeenkomsten De huiskamerbijeenkomsten
In de maanden oktober en november werden er huiskamerbijeenkomsten gehouden. Ze vonden plaats op vier avonden in het diaconiegedeelte van de pastorie, in de huiskamers “Tinus” en “Kaatje” (de huiskamers zijn vernoemd naar Tinus en Kaatje Memelink.)  De gemiddelde opkomst was rond de vijftien personen.
De inhoud van de avonden bedroeg koffie/thee, gevolgd door twee korte filmpjes, met ertussen, en erop volgend, gesprek, eerst in twee groepen, tot slot in de grote groep.  We sloten af met schriftlezing, zingen, en een kort gebed. 
 
lees meer »
 
Lezers gezocht voor 'Lessons & Carols" Lezers gezocht voor 'Lessons & Carols"
Tussen het zingen - de 'carols' - door, zijn er korte lezingen van bijbelteksten, 'de lessons'.
Voor deze lezingen zoeken we meerdere gemeenteleden die het leuk zouden vinden omeen bijdrage te leveren door een korte bijbeltekst te lezen. Aanmelden kan bij de domineeen ieder lid van de kerkenraad.
 
 
 
Festival of Lessons and Carols op 20 december in Wichmond Festival of Lessons and Carols op 20 december in Wichmond
Op 20 december as. om 17.00 uur komt in de kerk van de protestantse gemeente van Wichmond een oude traditie tot leven, een Festival of Lessons and Carols. Deze prachtige kersttraditie is overgewaaid uit Engeland, het land van de koren en de koormuziek. Kerstliederen (carols) worden afgewisseld met korte teksten (lessons) en zo tot een sfeervol geheel gesmeed. De carols worden voor een deel meerstemmig uitgevoerd, maar ook de gemeente en het publiek worden van harte uitgenodigd om mee te zingen. Het festival is van oorsprong een dienst waarin de geboorte van Jezus wordt gevierd in de aanloop naar Kerstmis. Ook de lezingen worden verzorgd door het koor. 
 
lees meer »
 
Oliebollen bakken 2015 Oliebollen bakken 2015
Op zaterdag 7 november was het weer zover het jaarlijkse oliebollen bakken met als doel een mooi bedrag bij elkaar te halen [door middel van de oliebollen verkoop] voor het onderhoudsfonds. Om 6.oo uur begon de eerste groep enthousiaste groep oliebollenbakkers te bakken. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Uw vrijwillige bijdrage voor 2016 Uw vrijwillige bijdrage voor 2016
Om achterstand van betalingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, stellen wij voor om vanaf 2016  als uiterste betaaldatum 30 november aan te houden. Wij hopen op uw begrip en uw medewerking
 
 
 
Uw vrijwillige bijdrage in 2015 Uw vrijwillige bijdrage in 2015
Voor dit jaar hebben we als PKN-gemeente te Wichmond een heel mooi bedrag, namelijk € 42.045,- toegezegd als kerkelijke bijdrage. 
lees meer »
 
Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014
De jaarrekening 2014 is goedgekeurd. Op afspraak kan deze worden ingezien bij de kerkrentmeesters en/of onze administrateur. De gegevens die gepubliceerd moeten zijn vanwege de eisen die de overheid en de PKN aan ons als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) stelt, staan op onze website: http://wichmond.protestantsekerk.net. 
lees meer »
 
Vacature ouderling-kerkrentmeester Vacature ouderling-kerkrentmeester
Gemeenteleden wordt gevraagd kandidaten voor te dragen voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester. Wanneer u iemand geschikt acht voor dit ambt kunt u dit doorgeven aan predikant of een kerkenraadslid. U kunt ook (desgewenst anoniem), tot uiterlijk 14 december, een briefje in de brievenbus van de kerk doen.  
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 september en 9 november 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 september en 9 november 2015
Bij aanvang van de vergadering op 14 september deelde de heer Simon Mulder mee dat hij zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester neerlegt. De onderlinge samenwerking kwam onvoldoende tot stand. Er is in de achterliggende periode gezamenlijk geprobeerd om hiervoor een oplossing te vinden. Dit is helaas niet gelukt. De gehele kerkenraad betreurt dit en stelt vast dat hiermee een vacature is ontstaan. 
 
lees meer »
 
Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker- Wichmond. Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker- Wichmond.
Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van duizenden vluchtende mensen, die proberen een beter bestaan te krijgen in vooral Europese landen.
Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen, maar we kunnen vluchtelingen, die naar Nederland komen, wel helpen door persoonlijke steun en aandacht te geven bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Diaconie en Caritas zijn ooit opgericht om hulp te bieden aan de hulpbehoevende medemens. Beide kerken van Wichmond en Vierakker zien hier de kans om daar aan te voldoen en doen daarom een oproep aan iedereen in onze dorpsgemeenschap, (zowel kerkelijk als niet kerkelijk gebonden) om indien er hulp gevraagd wordt, wat tijd of materiaal  beschikbaar te stellen voor deze mensen.
 
lees meer »
 
Ontmoetingsmiddag 9 oktober Ontmoetingsmiddag 9 oktober
De middag stond in het teken van werelddierendag en speciaal de naamgever ervan Franciscus van Assisi.
Ds. Tim Wiersum had een mooie wandprent meegenomen van deze heilige Franciscus en vertelde enthousiast over het leven van deze bijzondere man.
Franciscus leefde van 1182 tot 1226 en was zoon van een rijke lakenkoopman uit het Italiaanse Assisi. Hij was begaan met het lot van de armsten en melaatsen en besloot na een visioen al zijn bezittingen te schenken aan de armen. Hij trok zich terug en leefde als kluizenaar en bedelaar.
 
lees meer »
 
Groeien in geloof of wel… delen en ontvangen van vitamine G Groeien in geloof of wel… delen en ontvangen van vitamine G
Groeien en hierbij vitamientjes ontvangen wie wil dat niet?
Gespreksavonden waar ‘geloven’ centraal staat; daar gaan we in januari mee starten.         We weten dat er een geloofsgeschiedenis is, maar er is meer… geloof / geloven is ook leven. Leven hier, nu en morgen! 
 
lees meer »
 
Herfst - Winter Herfst - Winter
Als ik deze woorden op papier zet is het volop herfst. Bijna iedere dag is het bladruimen !   De bomen worden steeds kaler. Tegelijk is het de week vóór de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Herfst – winter; tijd van verdieping en bezining.                                                                          De prachtige kleuren van herfstbladeren kunnen oogverblindend zijn: dieprood, paars, geel, goud, koperkleurig, in alle mogelijke variaties. Even laten ze hun onuitsprekelijke schoonheid zien, dan vallen ze op de grond en sterven. 
lees meer »
 
Startzondag 2015 Startzondag 2015
Hoe veel vertrouwen heeft u in uw buren? Geeft u een sleutel af voor noodsituaties of anderszins.
Tim hield hier een gloedvol betoog over tijdens de startzondag en verschillende buren waren er bij.
 
lees meer »
 
W W W oftewel WINTER-WANDELING-WICHMOND W W W oftewel WINTER-WANDELING-WICHMOND
Wat dat met Sinterklaas te maken heeft? Niets toch!!
 
ALLEEN in tweeduizend en vijftien vallen de Winterwandeling
en Sinterklaas zijn verjaardag toevallig samen.
 
Eerst lekker wandelen zo'n vijf kilometer tot de pauze, daarna terug
met de Jan Plezier of toch nog een paar km lopen, het kan. En dan....
lekker warm en doezelig nagenieten...... thuis bij de Sint of de buis.
 
lees meer »
 
Dankdag

Dankdag
Dank U wel Heer voor gewas en arbeid, van dit jaar.
Voor het dagelijks brood ons gegeven.
 
Voor de goede dingen in ons leven.
Voor aardappelen, en alle etenswaar.
 
lees meer »
 
Rouwverwerkingsgroep Rouwverwerkingsgroep
De PKN Gemeentes van Vorden [Hervormde wijkgemeente]
en Wichmond organiseren vier bijeenkomsten rondom rouwverwerking in een groep.
Personen van andere gezindten zijn van harte welkom.
Een groep kan bestaan uit 6 á 7 personen.
Voorafgaand aan de groepsbijeenkomst zal een leider
van de gespreksgroep individueel met de deelnemers
een kennismakingsgesprek voeren.
De groepsbijeenkomsten zullen in januari /februari van het komende seizoen plaatsvinden.
Samen met anderen willen we op deze bijeenkomsten praten over rouw en de verwerking van rouw.
 
lees meer »
 
Boekbespreking – Tim Wiersum Boekbespreking – Tim Wiersum
“ Mijn ongeloof is de vrucht van heel veel studie” – aldus Maarten ’t Hart, in zijn meest recente boek, Magdalena.
Het is vrij gemakkelijk om argumenten in te brengen tegen het geloof.  Ik kan er direct vier bedenken.
Geloof in tegenstrijd met gedrag.  Hoe vaak heb ik het argument niet gehoord dat mensen die geloven doorgaans schijnheilig zijn. Ze zeggen dat ze in een God van liefde geloven, gaan vroom naar de kerk, maar in hun dagelijks leven zijn ze vaak hard of oneerlijk. 
 
lees meer »
 
De gedachtenis van de overledenen

De gedachtenis van de overledenen
Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we in de kerk hen die het afgelopen jaar uit ons midden zijn  weggenomen, herdacht. Onder het spelen van dwarsfluit werden hun namen genoemd en werd er voor ieder een licht aangestoken.
 
lees meer »
 
Inleveren kopij Inleveren kopij
De inlever datum voor de kopij van Kerkleven die op 18 december 2015 uitkomt is uiterlijk: 9 december 2015 bij zwennie@autolangwerden.nl
 
lees meer »
 
20 december – Lessons and Carols 20 december – Lessons and Carols
Zondagmiddag 20 december om 17.00 uur komt in onze kerk een oude traditie tot leven, een Festival of Lessons and Carols. Deze prachtige kersttraditie is overgewaaid vanuit Engeland, het land van de koren en de koormuziek. Kerstliederen (carols) worden afgewisseld met korte teksten (lessons) en zo tot een sfeervol geheel gesmeed. De carols worden voor een deel meerstemmig uitgevoerd, maar ook de gemeente en het publiek wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is het Sinterklaas. Bent u druk met gedichtjes schrijven? Lastig, hè.  Als ik er een schrijf dan wordt het meestal een mengsel van Nederlands met Engels.  Mijn moedertaal biedt vaak uitkomst bij het zoeken naar rijmwoorden. 
lees meer »
 
UITVERKOCHT Brook Duo treedt weer op in Protestantse Kerk te Wichmond UITVERKOCHT Brook Duo treedt weer op in Protestantse Kerk te Wichmond
UITVERKOCHT
Dit vindt plaats op donderdagavond 10 december 2015 om 20 uur in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Ze komen dan met hun nieuwe programma, genaamd "Storm op Kas-Oamd"
Na het succesvolle optreden van vorig jaar in een volle kerk en de enthousiaste reacties van iedereen hebben we besloten om hen weer te vragen naar Wichmond te komen met hun nieuwe programma.
 
lees meer »
 
Rouwverwerkingsgroep Rouwverwerkingsgroep
De PKN Gemeentes van Vorden [Hervormde wijkgemeente]
en Wichmond organiseren vier bijeenkomsten rondom rouwverwerking in een groep.
Personen van andere gezindten zijn van harte welkom.
Een groep kan bestaan uit 6 á 7 personen.
Voorafgaand aan de groepsbijeenkomst zal een leider
van de gespreksgroep individueel met de deelnemers
een kennismakingsgesprek voeren. 
 
lees meer »
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Op maandag 16 november, aanvang 20 uur,  verzorgt ds. Boon uit Zelhem in Withmundi een avond over "Hoe gaan we om met kritische opmerkingen over ons geloven en kerk zijn?". Dit op basis van het recentste boek van schrijver Maarten 't Hart, getiteld 'Magdalena'.

 
lees meer »
 
Uit de gemeente. Uit de gemeente.
ZWO-dienst

Op 8 november is er weer een ZWO-dienst, voorbereid door de ZWO-commissie en Rien Baauw, de voorganger.
 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
De komende diensten:
Zondag 8 november:  ZWO dienst met Pr Rien Baauw
Zondag 15 november:  Heilig Avondmaal – T.Wiersum
Voor zondag 15 november staat een gedeelte uit het Evangelie van Marcus op het rooster.  
lees meer »
 
Brook Duo komt met nieuw programma Storm op Kas-oamd

Brook Duo komt met nieuw programma Storm op Kas-oamd
UITVERKOCHT
Het leven van blinde Teuntje staat centraal in dit verhaal, wat zich afspeelt in 1928.
Teuntje is de  zoon van een arme klompenmaker en moet opboksen  tegen de grote herenboeren. Een van hen heeft de bijnaam "de Storm" vanwege zijn branie en arrogante gedrag. Teuntje wil graag op kerstavond zingen in de kerk. Vanwege zijn achtergrond hoort hij echter achter in de kerk te zitten. Zal het met steun van de bovenmeester en de dominee lukken dat hij voorin de kerk mag zingen? Het wordt spannend of het lukt, vele stormen komen voorbij in het door Gert Jan Oplaat geschreven verhaal. Een verhaal wat u niet mag missen. Het wordt afgewisseld met liedjes. Het boeit van begin tot eind en is te zien en te horen op:
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
We komen in de tijd van Allerheiligen (1 november).  Een mooie tijd.  De Bijbelse teksten die duidelijk over de heiligen spreken komen uit de brief aan de Hebreeën. 
lees meer »
 
Brook Duo Kerkentour 2015

Brook Duo Kerkentour 2015
De Brook duo Kerkentour trok in een paar seizoenen meer dan 14000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het dialect. Streekromanachtige belevenissen van plattelandsfamilies die lief en leed delen met elkaar. Verhalen waarin de kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen. Natuurlijk wordt aan de bezoekers gevraagd om de kerstliederen mee te zingen.
lees meer »
 
knutselavonden ZWO

knutselavonden ZWO
Op onderstaande dinsdagavonden gaan wij in de pastorie weer leuke kerstartikelen maken voor de verkoop tijdens de advent. Iedereen is van harte welkom om mee te knutselen.
lees meer »
 
Avond over asielzoekers Avond over asielzoekers
Na de viering op Dankdag 4 november, is er een bijeenkomst in Withmundi. We
willen als gemeenschap Vierakker/Wichmond van gedachten wisselen over hoe we
daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor asielzoekers.
lees meer »
 
Huiskamerbijeenkomsten Huiskamerbijeenkomsten
Huiskamerbijeenkomsten.
Ook dit jaar staan er weer huiskamerbijeenkomsten op het programma.
Voor u/jou een mogelijkheid om in kleine kring andere gemeenteleden te ontmoeten.

 
lees meer »
 
Uit de gemeente Uit de gemeente
Via ds Kees Bochanen worden ds Tim Wiersum en ik op de hoogte gehouden tav mevr.Fortgens.
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In de pastorietuin zijn zo veel appels uit de boom gevallen dat mijn vrouw en ik ze nooit op zullen krijgen.  Lezer, houd u van appels?  Ik heb vijf dozen vol! U mag er zo vier meenemen.  U kunt er appeltaart mee bakken, jam van maken, appelmoes...  Zo veel mogelijkheden. Maar u heeft natuurlijk ook al uw voorraad.  We moeten we met al dat fruit?  Voedsel, zo niet voor het lichaam dan wel voor de overdenking:  zien we hierin niet iets van de gulheid van de Schepper?  Hij geeft in overvloed.  Je zou bijna zeggen, Hij is een verkwister.  Maar dan denken we aan de armoede in de wereld, de droogte op sommige plaatsen, het gebrek...  En dan komen we bij het idee dat Hij het aan ons overlaat om voor de goede verdeling te zorgen.  Hij wil ons als rentmeesters  hebben op aarde. Adam zet Hij in een tuin en zegt: Zorg ervoor.  Zorgen voor de aarde, voor de goede verdeling, de goede orde, dat is een Bijbelse instelling. En juist hierover gaan we verder nadenken op zondag 11 oktober, want dan staat het verhaal van de rijke jongeling op het rooster – een aangrijpend, uitdagend verhaal. 
 
lees meer »
 
Verslag vrijwilligersavond vrijdag 11 september 2015 Verslag vrijwilligersavond vrijdag 11 september 2015
Doel van deze avond is om iets te vertellen over het werk van de bloedbank.
De lezing wordt  gegeven door Jo Wiersum-Osselton, ondersteund door Rien Baauw en Ria Klein Kranenbarg.
 
lees meer »
 
Reborn

Reborn
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Geachte lezer:  op 27 september hebben we een bijzondere dienst.  Dan komt het koor Reborn zingen. Ik hoop dat er velen zullen zijn om van het prachtige gezang te genieten.  Het mooie van een kerkdienst met een koor is dat er onverwachtse liederen in voor kunnen komen.  
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Startzondag, 13 september. Het thema is dit jaar 'Goede Buren'. 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Lezer, als u dit leest is het bijna Startzondag. Het belooft een mooie dag te worden.  We beginnen in de kerk: een gezinsdienst.  Het thema is “ goede buren.” 
lees meer »
 
Schoonmaak

Schoonmaak
 
wie wil meehelpen met het schoonmaken van de kerk en withmundi?
 
lees meer »
 
Agenda Agenda
Op vrijdag 11 september is de jaarlijkse vrijwilligersavond.                                  
   De uitnodiging hiervoor komt binnenkort.

 
lees meer »
 
Collecte-opbrengsten Diaconie Collecte-opbrengsten Diaconie
Juni     136,62 euro
Juli      144,53 euro
 
lees meer »
 
Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid
Op 4 november, Dankdag voor gewas en arbeid, is de opbrengst van de uitgangscollecte bestemd voor de Voedselbank in Zutphen.
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Kidsgear zang- en dansgroep

Kidsgear zang- en dansgroep
Op 21 juni trad ’s middags in onze kerk de Kidsgear zang- en dansgroep op. De groep bestaat uit 16 kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar en maakt een tour van 3 maanden door Nederland en Belgie om geld bijeen te brengen voor hun school in Oeganda.
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2015
Op verzoek van basisschool De Garve zal ds. Wiersum zitting nemen in de identiteitscommissie van de school, zonodig daarbij ondersteund vanuit de kerkenraad. 
 
lees meer »
 
Gewone Grootoorvleermuizen

Gewone Grootoorvleermuizen
Ze zijn weer geteld onze zolderbewoners. Zaterdag  22  augustus is Hanneke de Haan van het Meetnet Vleermuis Zoldertelling samen met twee collega's  de trap naar de kerkzolder op  geklommen om de vleermuizen te bekijken en tellen.
 
lees meer »
 
Programma Startzondag 13 september 2015 en ingebruikname diaconaal deel pastorie

Programma Startzondag 13 september 2015 en ingebruikname diaconaal deel pastorie
De Startzondagcommissie en de Diaconale Pastorie Commissie hebben samen de onderstaande uitnodiging doen uitgaan voor Startzondag 13 september a.s. en de opening van het diaconale deel van de pastorie. Natuurlijk is deze uitnodiging ook bedoeld voor alle gemeenteleden:
 
lees meer »
 
uit het verhaal van de wonderbare spijziging, Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6) uit het verhaal van de wonderbare spijziging, Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6)
‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen.’ Hij antwoordde hun: ‘Jullie moeten hun te eten geven…’  (uit het verhaal van de wonderbare spijziging, Evangelie van Marcus, hoofdstuk 6)
 
lees meer »
 
Antependia Antependia
Het College van kerkrentmeesters heeft in opdracht van de Kerkenraad aan de heer Dick L. Baauw uit Hattem gevraagd om ontwerpen te maken voor nieuwe kanselkleden en antependia voor de Avondmaalstafel en de realisatie daarvan  te begeleiden. 
lees meer »
 
HUISKAMERBIJEENKOMSTEN HUISKAMERBIJEENKOMSTEN
Thema van de Huiskamerbijeenkomsten in het najaar is: Hoe kweken we het positieve gevoel?  
lees meer »
 
BIJZONDERE DIENSTEN

BIJZONDERE DIENSTEN
In de komende weken hebben we aantal bijzondere diensten, zo als bijvoorbeeld op 
 
lees meer »
 
Collectie-opbrengsten College van kerkrentmeesters 2015 Collectie-opbrengsten College van kerkrentmeesters 2015
Rondgang
 
Januari                        € 149,25
Februari                      € 185,07
Maart                          € 112,37
April                            € 267,45
Mei                             € 258,50
Juni                             € 231,99
 
lees meer »
 
Withmundi Withmundi
Medio juli is er overeenstemming bereikt met het bestuur van Stichting Avonturijn Kinderopvang te Ruurlo over de voortijdige beëindiging van het gebruik van Withmundi en het openbreken van het bijbehorende contract dat tot en met juli 2019 loopt. 
 
lees meer »
 
Dank je wel Dank je wel
Beste mensen,
Juni is weer ten einde,  voor mij nog altijd een heftige maand .                       Een maand van vreugde – verdriet maar ook vol verwachting, want hoe zou het zijn daar bij Roland in Mozambique.
 
lees meer »
 
Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 10 juli Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 10 juli
Het thema was deze keer bijzondere ervaringen en gebeurtenissen en die werden, op deze goed bezochte middag, volop met elkaar gedeeld.
 
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In deze tijd van het jaar trekt het kerkelijk leven weer wat aan.  Na de rust van de zomer komen de activiteiten weer op gang.  Op 4 september komt ons projectkoortje weer bijeen om zich wat verder vertrouwd te maken met de mooie liederen die in ons nieuwe liedboek staan. 
lees meer »
 
Vrijdag 28 augustus, 18.00 -18.30 uur: Avondgebed in de kerk met aandacht voor zieken Vrijdag 28 augustus, 18.00 -18.30 uur: Avondgebed in de kerk met aandacht voor zieken
Vrijdag 28 augustus, 18.00 -18.30 uur:  Avondgebed in de kerk met aandacht voor zieken in onze omgeving
 
Zondag 23 augustus, 10 uur: In de pastorietuin Zondag 23 augustus, 10 uur: In de pastorietuin
Zondag 23 augustus, 10 uur: In de pastorietuin:  Oecumenische zomerviering
in de openlucht in Vierakker-Wichmond.  Thema:  Vijftig jaar voor elkaar. Viering voor jong en oud en heel het dorp.  Begin van het Oranjefeest.
 
 
Van uit de pastorie: Van uit de pastorie:
Van uit de pastorie:
De vakantie zit er voor mij op!  Drie weken is lang genoeg.  De eerste twee weken was ik met mijn vrouw in Engeland. De kerken op het platte land zijn daar open, zonder toezicht, dus ik heb
lees meer »
 
Van de kerkenraad. Van de kerkenraad.
Ds Tim Wiersum is op vakantie van 12 juli tot 20 augustus 2015.
lees meer »
 
Vanuit de pastorie.

Vanuit de pastorie.
Vanuit de pastorie.
Leden en vrienden van de Protestantse Gemeente te Wichmond, komende  zondag hebben we in onze kerk
lees meer »
 
Bloemstuk Pinksteren

Bloemstuk Pinksteren
Hier iets over het liturgisch bloemstuk van Pinksteren

Pinksteren heeft iets met vuur
lees meer »
 
Pianoles

Pianoles
Pianoles
Een pianolerares uit Hummelo werd door de
lees meer »
 
Withmundi Withmundi
Withmundi
Het stichtingsbestuur van  Avonturijn heeft zich onlangs bereid verklaard
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar
lees meer »
 
De Pastorie

De Pastorie
De Pastorie
Het diaconiegedeelte van de pastorie is nagenoeg klaar, althans de basis
lees meer »
 
Heilige plekken

Heilige plekken
Heilige plekken
In de Protestantse traditie is een kerkgebouw geen heilige plek.  Het is gewoon een gebouw.  Protestanten wijden hun kerken
lees meer »
 
Kerk naar 2025 [T.P. Wiersum]

Kerk naar 2025 [T.P. Wiersum]
Kerk naar 2025   [T.P. Wiersum]
In april van dit jaar boog zich de generale synode (de landelijke vergadering van de PKN) over het rapport Kerk naar 2025: Een verkenning
lees meer »
 
Begin van de feestweek: openluchtdienst

Begin van de feestweek: openluchtdienst
Begin van de feestweek:  openluchtdienst: zondag 23 augustus
lees meer »
 
Het nieuwe liedboek – gebrek aan voldoende exemplaren.

Het nieuwe liedboek – gebrek aan voldoende exemplaren.
Het nieuwe liedboek – gebrek aan voldoende exemplaren.
Lezer, dit is natuurlijk goed nieuws
lees meer »
 
Het aardappelproject in Guinee

Het aardappelproject in Guinee
Het aardappelproject in Guinee
 
Dit project heeft een voortzetting gekregen
lees meer »
 
Op zoek naar…. Op zoek naar….
Op zoek naar….
 
Het regionaal college voor visitatie Gelderland, vraagt
lees meer »
 
Boeken mee op vakantie?

Boeken mee op vakantie?
Boeken mee op vakantie?
Gaat u van het zomer met vakantie? Dan mag
lees meer »
 
Liturgisch bloemstuk Pasen

Liturgisch bloemstuk Pasen
Liturgisch bloemstuk Pasen
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van
13 april en 11 mei 2015
lees meer »
 
Twee wegen droom Twee wegen droom
Twee wegen droom
 
Vorig jaar had ik een droom, daarin liep
lees meer »
 
Kidsgear zang- en dansgroep

Kidsgear zang- en dansgroep
Op 21 juni trad ’s middags in onze kerk de Kidsgear zang- en dansgroep op. De groep bestaat uit 16 kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar en
lees meer »
 
Agenda vanuit de Kerkenraad Agenda vanuit de Kerkenraad
Voor komende tijd hebben we weer enkele
lees meer »
 
Vanuit de pastorie. Vanuit de pastorie.
Vanuit de pastorie.
Wichmonders, Vierakkeranen, lezer van het kerkleven Gelderland-Oost!
De eerste zomerdag komt
lees meer »
 
DAGELIJKS GEBED.

DAGELIJKS GEBED.
DAGELIJKS GEBED.
Het is een goede gewoonte om dagelijks een tijd
lees meer »
 
Vanuit de Pastorie Vanuit de Pastorie
Vanuit de pastorie
Geachte leden en vrienden van de kerk aan de Dorspsstraat te Wichmond,
De zon is weg! Ineens was
lees meer »
 
collecte en huiskamerconcert NEPAL

collecte en huiskamerconcert NEPAL
903 euro voor Nepal !
 
Op 3 mei was de uitgangscollecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. We hebben de verschrikkelijke
lees meer »
 
Pinksterdienst 2015

Pinksterdienst 2015
Pinksteren, het feest van de inspiratie.
lees meer »
 
Bij de kerkdiensten Bij de kerkdiensten
Vanuit de pastorie.  In de dienst van Hemelvaart hebben we nagedacht over wat het betekent om vandaag christen te zijn.  We leven in een tijd van grote onzekerheid. Hoe zal het gaan met de wereld?  
lees meer »
 
Bij de kerkdiensten Bij de kerkdiensten
Vrienden, bewoners van Wichmond en Vierakker, betrokkenen bij de kerk aan de Dorpsstraat,
Ik groet u vanuit de pastorie. De pastorie die opgeknapt is door Schildersbedrijf Rouwen uit Vierakker.  Van binnen, in de gangen en het trappenhuis en op de eerste verdieping, ziet het er als nieuw uit in het oude huis dat in 1855-56 gebouwd werd en dat de eerste predikant het jaar daarop verwelkomde: Ds Pieter Moll. 
lees meer »
 
Uit de pastorie Uit de pastorie
Vrienden, leden van de kerk van Wichmond, lezer van kerkleven Gelderland-Oost,
Ik groet u in deze paastijd. Pasen: 50 dagen feest!  Voor de commercie begint Pasen voordat de kerk ermee begint, ja, al zelfs voor de vastentijd liggen de chocolade eitjes in de schappen, en Pasen is verleden tijd na 2e paasdag.  Maar voor mij begint Pasen op Paaszondag en die zondag duurt 50 dagen.  
lees meer »
 
De Ontmoeting De Ontmoeting
Op maandagmiddag 20 april 2015  is er weer een gezellige middag in de pastorie. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Leden van de kerk van Wichmond, vrienden, dorpsgenoten,

Ik wens u een gezegend Pasen.  Een klassieke paasgroet luidt:  “De Heer is opgestaan.”  Het traditionele antwoord is dan:  “Hij is waarlijk opgestaan.” De groet is bekend in het Grieks, in het Engels, in het Russisch…   Richard Wurmbrand, die dominee achter de ijzeren gordijn was in de tijd van de koude oorlog, vertelt in een van zijn boeken over een dorp in een communistisch gebied waar een overheidsfunctionaris op bezoek kwam.  Deze vertelde de verzamelde dorpelingen dat de tijd van geloof in een hemel en een leven na de dood voorbij was.  De werkelijk is puur stoffelijk, zei hij. Er is geen God en er is geen opstanding. Mensen hoefden er dus geen rekening meer mee te houden. Marx had geleerd dat geloof opium voor het volk was.  De rijken hadden het verzonnen om de armen ermee in het gareel.  Nu waren ze eruit bevrijd. De dorpelingen luisterden in stilte.  Toen stond de priester van het dorp op en riep een paar woorden:  “Christus is opgestaan!” Een bulderend respons kwam terug:  “Hij is waarlijk opgestaan!”  
lees meer »
 
Nieuwe antependia

Nieuwe antependia
Het antependium is het kleed dat van de liturgietafel hangt, in de kleur van het kerkelijk jaar (vaak groen, maar bijvoorbeeld wit met Kerst, rood met Pinksteren, paars in de veertigdagentijd en de adventstijd, geen kleed op Goede Vrijdag). 
lees meer »
 
De klokken in de kerktoren van Wichmond De klokken in de kerktoren van Wichmond
Op Eerste Paasdag 1948 zijn de huidige 3 klokken feestelijk ingewijd. De grootste klok, met een diameter aan de onderkant van 77 cm, weegt 300 kg. De middelste heeft een doorsnee van 64 cm en weegt 175 kg., en is daarmee ongeveer zo zwaar en groot als de vroegere klok (door de Duitse bezetter geroofd). De kleinste klok meet 49 cm en weegt 89 kg. 
lees meer »
 
Het Hospice Zutphen

Het Hospice Zutphen
In de dienst van ZWO-dienst van 8 februari hebben we aandacht besteed aan het Hospice. Diny Baauw heeft ons een beeld gegeven van deze organisatie en na de dienst is er een indrukwekkende fotofilm vertoond over dit huis. Want dat is het, een gewoon huis, met aanpassingen, waar mensen die niet meer thuis verzorgd kunnen worden, verblijven in de laatste dagen van hun leven. 
lees meer »
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
In en rondom de pastorie gebeurt nog steeds van alles op het gebied van onderhoud.
Binnen is de bestaande WC gerenoveerd en heeft de familie Wiersum een badkamerlaten realiseren op de bovenverdieping. Een aantal bomen in de tuin van de pastorie  en de kerk is pas gesnoeid
lees meer »
 
Boekenkast in Pastorie Boekenkast in Pastorie
Een klein aantal boeken hebben al een plekje gevonden in de boekenkast van de Pastorie. Het is fijn en mooi om te zien dat enkele mensen er al gebruik van maken.
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 12 januari en 9 maart 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 12 januari en 9 maart 2015
De kerkenraad is verheugd dat dhr. S. Mulder bereid is gevonden om het ambt van ouderling-kerkrentmeester (tevens penningmeester) op zich te nemen. 
lees meer »
 
Collecten Collecten
De uitgangscollecte op woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid) was bestemd voor de voedselbank in Zutphen. Deze organisatie stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht werkzaamheden vanuit de
onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling. De collecte heeft 121 euro opgebracht en er is  250 euro overgemaakt naar de Voedselbank. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. 
lees meer »
 
Pastorie Pastorie
Misschien bent u er al mee bekend, met de voorkamers van de pastorie, hebt u er al koffie gedronken na de dienst, geoefend met Jubal, een boekbespreking gehouden of met Acapella gezongen. 
lees meer »
 
Muzikale gift Muzikale gift
Eind december werden wij als kerkenraad verrast met een muzikale gift.
In de vorm van een ghettoblaster, dit muziekapparaat was in het bezit van de
Gymnastiekvereniging Wik. 
lees meer »
 
Loslaten Loslaten
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer, het is het besef
dat ik een ander niet kan beheersen.
lees meer »
 
Nog een paar berichtjes voor de agenda Nog een paar berichtjes voor de agenda
We komen nog twee keer bijeen in de tijd voor Palmzondag , voor het wekelijkse uurtje , waken met de Heer.
lees meer »
 
Viering Goede Vrijdag 3 april Viering Goede Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag: De dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus.
We maken deze avond samen een ‘stadswandeling door Jeruzalem’.
Dit doen we door; woorden te spreken, liederen te zingen, te bidden, stil te zijn en…
naar beelden te kijken. 
lees meer »
 
Overdenking Overdenking
Een mens werkt met twee systemen, systeem 1 en systeem 2. Dit stelt de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman in zijn bestseller Thinking, Fast and Slow, een boek dat in 2011 uitkwam en dat ik recent met veel plezier gelezen heb.  Tot systeem 1 behoren de impressies en  gevoelens. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Beste Lezer van Kerkblad in Oost-Gelderland,
Ik schrijf u vanuit de pastorie van Wichmond.  Saaie boel. Hier in de pastorietuin is het tapijt van krokussen haast helemaal versleten.  Ik kijk uit op alleen maar groen.  Verschillende tinten van groen.  
lees meer »
 
Palmzondag

Palmzondag
Zondag 29 maart a.s. is het Palmpasen en gaan we, evenals voorgaande jaren, weer palmpaasstokken versieren.

Iedereen die hieraan mee wil doen
lees meer »
 
Viering Goede Vrijdag 3 april Viering Goede Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag: De dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus.
We maken deze avond samen een ‘stadswandeling
lees meer »
 
Bij de diensten. Bij de diensten.
Bij de diensten.

Ik schrijf u vanuit de pastorie van Wichmond.  Saaie boel. Hier in de pastorietuin is het tapijt van krokussen haast helemaal versleten
lees meer »
 
‘Het bezoek’: film in Wichmond 30 maart 2015 ‘Het bezoek’: film in Wichmond 30 maart 2015
”Het zat wel goed met onze kerk. We spraken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze Grondlegger
lees meer »
 
Paaswandelwake 'Open je Handen', 4-5 april 2015

Paaswandelwake 'Open je Handen', 4-5 april 2015
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Paaswandelwake, welke wordt georganiseerd samen met kerkgemeenschappen in de regio.
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Vanuit de pastorie.
In deze tijd van het jaar lees ik altijd Jeremia.  Jeremia staat bekend om zijn klaagliederen.  Hij klaagt over het gedrag van het volk en ook over diens lot:  “Mijn lach versluiert mijn verdriet, mijn hart is ziek… Getroffen ben ik door de wond van mijn volk, ik ga in het zwart gehuld, ontzetting grijpt mij aan.”    Het volk heeft zijn God verlaten en de profeet verbindt de militaire nederlagen met deze ontrouw. Het een heeft tot het ander geleid.  Of dat inderdaad zo is, daar kan men over debatteren.  
lees meer »
 
Ontmoetingsmiddag 2 maart j.l. Ontmoetingsmiddag 2 maart j.l.
Ontmoetingsmiddag 2 maart j.l.in de pastorie met 11 aanwezigen.
lees meer »
 
Voor de Jeugd

Voor de Jeugd
Nieuws voor de Jeugd:

Zaterdag 21 maart 2015 is er weer een Wichems Weerzien.
lees meer »
 
Welkom in Lochem bij concert Sieben letzten Worte - Meanderkwartet Remonstranten Lochem

Welkom in Lochem bij concert Sieben letzten Worte - Meanderkwartet Remonstranten Lochem
Beste buur-gemeenten!

Graag jullie aandacht voor bijgevoegd bericht:

In de veertig-dagen-tijd, waarin we opgaan naar Pasen, voert het Meander Kwartet “Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze” van Joseph Haydn uit. Onze Remonstrantse kerk wordt hiermee met haar prachtige akoestiek voor één middag een concertlocatie. Behalve de muziek krijgt ook de tekst bijzondere nadruk.
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
De komende weken hebben we veel activiteiten in onze gemeente.  Op de vrijdagavonden hebben we ons uurtje waken met de Heer. We komen bijeen in de kerk om 20 uur en blijven daar tot rond 21 uur.  
lees meer »
 
De Ontmoeting

De Ontmoeting
Op maandag 2 maart 2015 is er om 14.30 uur een middag in de pastorie. Aanwezig zullen zijn ds Wiersum en enkele ouderlingen. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Beste mensen, leden, vrienden van de kerk aan de Dorpsstraat van Wichmond,
Ik schrijf u weer vanuit de pastorie op een  prachtige winterdag.  Het is koud buiten, maar de zon schijnt volop.  Door de keukenramen, waar ik net koffie heb gedronken, is het een mooi uitzicht. Boven zie ik een strook heldere blauwe lucht, dat is de hemel, en het kroont de rest van het gezicht. Daar in dat blauw is God natuurlijk, en Hij kijkt op ons neer, met liefde.  
lees meer »
 
ZWO-dienst 8 februari ZWO-dienst 8 februari
Voor  zondag 8 februari is de dienst voorbereid in samenwerking met de ZWO-commissie.
lees meer »
 
Maandag 20 jan. was er weer een ontmoeting in de pastorie Maandag 20 jan. was er weer een ontmoeting in de pastorie

Maandag 20 jan. was er weer een ontmoeting in de pastorie.
 
Onder het genot van een kopje koffie ( thee ) werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld
lees meer »
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft afscheid genomen van Gerrit Huurnink als ouderling kerkrentmeester, met als speciale taak , het beheren van de financieen.
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Wichmonders! Bewoners van Vierkakker!  Op deze schitterende zaterdagochtend schrijf ik u vanuit de pastorie om u te berichten over uw kerk, waar de lofzang doorgaat. Oh ja! Want hoe zouden wij de Heere niet loven en danken voor zo’n mooie schepping?  De zon schijnt en mijn vrouw en ik hebben net de kerstboom uit de tuinkamer verwijderd (ja, we zijn daar wat laat mee, het is al 18 januari, maar in mijn leven ben ik altijd aan de late kant geweest, een karaktertrekje). Hij heeft een plaats gekregen tussen de berken in de pastorietuin.  
lees meer »
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Aan het begin van het jaar 2015 wens ik alle lezers een goed en gezegend 2015!  
lees meer »
 
De Ontmoeting. De Ontmoeting.
Op maandagmiddag 1 december vond voor de 2e keer de “Ontmoeting” plaats in de pastorie. 
lees meer »
 
Bij de diensten

Bij de diensten
Kerst nadert en wij zijn al goed in de sfeer gebracht door de mooie avond die we op 11 december hadden in de kerk. Toen kwam het Brook Duo naar Wichmond.  
lees meer »
 
Brook Duo

Brook Duo
Het Brook Duo, bestaande uit Henny Tijink en Gert-Jan Oplaat, komt donderdagavond 11 december om 20 uur met hun  nieuwe kerstverhaal "Stille nacht op de Brookhove" optreden in de Protestantse Kerk te Wichmond.
Het verhaal wat is geschreven door Gert-Jan Oplaat wordt in het dialect verteld en wordt afgewisseld met met liedjes.
lees meer »
 
Voor alle kinderen

Voor alle kinderen
Het is alweer bijna kerst!
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Als u dit leest is het Sinterklaas.  Een mooi feest.  Ik heb er vanuit mijn jeugd heldere herinneringen van. Op 5 december moesten mijn zus, mijn broer en ik bij de piano gaan staan en sinterklaasliedjes zingen.  Moeder begeleidde. Ze verzekerde: de Sint zou alleen bij ons langskomen als wij ons best deden.  Vader kon geen noot houden, dus dat hij er niet bij stond verbaasde niet.  
lees meer »
 
Website van onze kerk

Website van onze kerk
Webadres:  http://wichmond.protestantsekerk.net
Mailadres:  webmaster.pknwichmond@gmail.com
 
 
Boekbespreking in de pastorie Boekbespreking in de pastorie
In de pastorie hebben we twee keer een bijeenkomst gehad om het boek Wat Doe Ik Hier In Godsnaam, van ds Carel ter Linden, te bespreken. 
lees meer »
 
Oliebollenactie 2014

Oliebollenactie 2014
Evenals voorgaande jaren willen wij iedereen hartelijk bedanken die er aan mee hebben geholpen dat de oliebollenactie weer een groot succes is geworden. 
lees meer »
 
Verhuizing Avonturijn Verhuizing Avonturijn
Stichting Avonturijn heeft het college van kerkrentmeesters op 20 november formeel ingelicht over de verhuizing van alle activiteiten naar basisschool De Garve. Vanaf 27 november is er in Withmundi geen kinderopvang meer. 
lees meer »
 
De vrijdagavonden in de veertigdagentijd

De vrijdagavonden in de veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint vrij vroeg in 2015: Aswoensdag is op 18 februari. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeente-leden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Afsluiting ZWO- project 2012-2014 Afsluiting ZWO- project 2012-2014
Twee jaar zijn we bezig geweest geld in te zamelen voor "Het Passion" te Hummelo. Op zondag 9 november j.l. hebben we het project in een mooie dienst afgesloten. Marieke heeft tijdens de dienst een bedrag genoemd, maar dit was nog niet de eindstand.
lees meer »
 
Edukans schoenmaatjes

Edukans schoenmaatjes
Dit jaar hebben de gezamenlijke kerken en school De Garve weer meegedaan aan “Schoenmaatjes”. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak en Kenia’; een leeftijdgenootje dat leeft in moeilijke omstandigheden. 
lees meer »
 
Vrijwilligersavond 14 november Vrijwilligersavond 14 november
Na de koffie opent Ben Hiddink de avond met een compliment aan alle vrijwilligers. Zij vormen immers de smeerolie van onze maatschappij en de protestantse gemeente in het bijzonder. Onze gemeente mag zich gelukkig prijzen met ongeveer 100 betrokken vrijwilligers.
lees meer »
 
Aan u als plaatselijke gemeente Aan u als plaatselijke gemeente
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. 
lees meer »
 
Afscheid en opvolging administrateur; vertrek en vacature ouderling-kerkrentmeester Afscheid en opvolging administrateur; vertrek en vacature ouderling-kerkrentmeester
Zoals de afgelopen maanden al is aangegeven, bestaat er per 1 januari 2015 een vacature voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad. 
lees meer »
 
Bibliotheek in Wichmond Bibliotheek in Wichmond
 Naast het lezen in de Bijbel lees ik ook graag geloofsopbouwende boeken.
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 8 september en 10 november 2014 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 8 september en 10 november 2014
De kerkenraad heeft vergaderd over diverse punten waarover u elders in dit blad kunt lezen, zoals vertrek van Avonturijn uit Withmundi en de kleine aanpassingen (keukenblok en toilet) in diaconiegedeelte van de pastorie. Ook is de begroting voor 2015 vastgesteld die een klein positief resultaat laat zien met voldoende reservering voor onderhoud.
lees meer »
 
Wat doet een koster om de dienst goed voor te bereiden! Wat doet een koster om de dienst goed voor te bereiden!
Op de vrijwillergersavond heb ik een opsomming van de werkzaamheden van een (hulp)-koster gegeven. We zijn met 5 hulpkosters en één koster, die allen via een rooster ongeveer 10 diensten per jaar doen. 
lees meer »
 
De pastorie

De pastorie
De pastorie heeft na de grondige groot onderhoud- schilderbeurt buitenkant weer het dorpsbepalende beeld teruggekregen. 
lees meer »
 
Oliebollenbeslagmaker Oliebollenbeslagmaker
Drie jaar geleden ben ik gevraagd of ik wilde helpen met het bakken van oliebollen voor de kerk. 
lees meer »
 
Liturgische schikking 5 november 2014

Liturgische schikking 5 november 2014
Vandaag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een oud gebruik dat ieder jaar weer wordt gevierd. En waarom? Dankdag, een gewone dag in de week, maar een bijzondere feestdag. We hebben het gewone én het bijzondere proberen te ‘vangen’ in de schikking die u hiervoor ziet.
lees meer »
 
Een voorstelrondje van nieuw ingekomen leden Een voorstelrondje van nieuw ingekomen leden
Ondergetekenden zijn vanuit het Westen (Heiloo) naar de prachtige Achterhoek verhuisd. Na een tussenstop in de buurtgemeente Hengelo, waar we 1 jaar een huis gehuurd hebben om hier rustig rond te kijken, is Wichmond dan ons plekje geworden
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd waarvan de kerkenraad u op de hoogte wil brengen. Zoals u in het vorige W.K. hebt kunnen lezen , en nu ook kunt zien , is de buitenkant van de pastorie  flink  onderhanden genomen.
lees meer »
 
Het aardappelproject in Guinée, west Afrika Het aardappelproject in Guinée, west Afrika
Het aardappelproject in Guinée heeft te lijden onder ebola.  Dit is erg jammer, want zoals u ziet inde foto’s is eer een oogst. 
lees meer »
 
Advent Advent
In de Adventstijd kleurt de kerk paars.  Het is de kleur van berouw.  In tegenstelling tot de rest van de maatschappij roept de kerk op niet tot feesten maar tot vasten.  
lees meer »
 
Gedicht Gedicht
Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient,
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.
lees meer »
 
Bloemstuk 24 november 2014

Bloemstuk 24 november 2014
Op de tafel licht een ster die licht uitstraalt naar alle einden van de aarde.
lees meer »
 
Activiteiten in de pastorie Activiteiten in de pastorie
In de voorkamers van de pastorie zijn een aantal activiteiten ontstaan ........
lees meer »
 
Start nieuw project ZWO-commissie

Start nieuw project ZWO-commissie
In de dienst van zondag 30 november,  eerste Adventzondag, wordt ons nieuw project bekend gemaakt en starten wij met de verkoop van kerstartikelen. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
De tijden en seizoenen van de natuur en van de wereld verschillen nogal eens met die van de kerk.  In het noordelijk halfrond van de aarde gaat de zon nu naar de kortste dag toe. De nachten zijn reeds lang.  Als ik op de dinsdagochtend rond kwart voor 6 naar het station in Zutphen fiets, is het pikkedonker, en als ik donderdagavond weer thuis kom, ook.  Ik heb wel licht op, maar je ziet maar weinig op het pad langs de IJssel waar je zowel fietsen als wandelen mag.  ’s Ochtends raas ik er langs, want ik heb haast: ik moet die trein naar het westen halen, kan HAVO 5 in Rotterdam niet in de gang laten staan om 10 over 9!  Tot dusver geen ongelukken…
lees meer »
 
Rouwverwerkingsgroep Rouwverwerkingsgroep
De PKN  Gemeentes  van  Vorden [Hervormde wijkgemeente] en Wichmond  organiseren   vier bijeenkomsten  rondom  rouwverwerking in een groep.  Personen van  andere gezindten zijn van harte welkom. Een groep kan bestaan uit 6 á 7 personen.
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
De Protestantse Kerk van Wichmond is een ruimte waarin veel gebeurt. Het belangrijkste is natuurlijk de lofdienst. Mensen komen in de kerk om God te ontmoeten, om Hem te danken voor zijn geschenken, om Hem te loven om zijn schepping (niet moeilijk hier in de mooie Achterhoek!) en om Hem te vragen om steun voor zichzelf en voor hun naasten. Ja, om ook te bidden voor vrede en gerechtigheid op aarde. 
lees meer »
 
Tekst en uitleg nieuw liedboek Tekst en uitleg nieuw liedboek
Op woensdag 5 november 2014 zal ds Deddie van Alphen uit Warnsveld ........
lees meer »
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
OM TE NOTEREN IN UW AGENDA!
lees meer »
 
Ontmoetingsmiddag

Ontmoetingsmiddag
De vorige ontmoetingsmiddag was een groot succes.  Er waren zeker 18 mensen.  We hebben de ruimte in de pastorie. We doen het weer op 1 december. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
De komende diensten en activiteiten in de Protestantste kerk van Wichmond.
lees meer »
 
Midwinterhoornwandeltocht Midwinterhoornwandeltocht
Zondag 7 december midwinterhoornwandeltocht tijd volgt, in elk geval na de dienst.
lees meer »
 
Knutselavonden Knutselavonden
Vanuit de zwo hebben we 4 “knutselavonden” waarbij we verkoopbare spullen maken ten behoeve van de door ons ondersteunde projecten.
lees meer »
 
Woensdag 15 oktober 2014 20.00 uur de Dorpskerk Vorden Woensdag 15 oktober 2014 20.00 uur de Dorpskerk Vorden
Zingen uit de rijkdom van het nieuwe liedboek
Wilbert Berendsen 
lees meer »
 
Kerkleden, vrienden, Kerkleden, vrienden,
We zijn in het seizoen van de Heilige Franciscus van Assisi.  Franciscus stierf in de nacht van 3 op 4 oktober. 4 oktober is Dierendag omdat Franciscus een nauwe band had met de dieren. Trouwens, met de gehele schepping. De maan was zijn zus en de zon zijn broer.  De aarde was zijn moeder, net zoals zij de moeder is van alle schepselen.  Kwam er een wolf naar de rand van een dorp en bracht die de dorpelingen in paniek, Francicsus ging naar het beest toe, sprak het vermanend aan en leidde het het dorp uit, terug naar het bos.  Hij preekte tot de vogels en zong met ze mee een loflied voor God. We spreken in onze tijd van kwaliteit van leven.  Ik kan mij weinigen bedenken die de kwaliteit van het leven zo rijk hebben ervaren.  Hoe kwam hij tot zo een leven?  Door de weg van de loslating.  Hij liet los de wereld en het streven van de mens op de wereld naar macht en naar materiele welvaart.  Hij opende zijn handen, liet varen, liet los, om te ontvangen dit leven uit Gods hand, iedere dag weer.  Zijn beleving van de liefde en de gulheid van God was intens.  Hij blijft vandaag, 800 jaar later, een mens die inspireert.  Zo te leven is echt leven.  Is het mogelijk in Wichmond?
lees meer »
 
Bij de kerkdiensten Bij de kerkdiensten
Kerkleden en vrienden van de Protestantse kerk van Wichmond,

We hebben een mooie startdienst achter de rug. De commissie heeft goed werk verricht. Er waren veel kinderen en we hadden een volle kerk, met Jubal erbij om de dienst  op te luisteren.  Ook ons projectkoortje had nieuwe liederen ingestudeerd onder leiding van Deddie van Alphen.  Organist Frans Konincks was in goede vorm. Er was ook een creatieve activiteit waar iedereen aan mee kon werken. Het resultaat van wat de kinderen tijdens de preek, en vervolgens de volwassenen bij het koffiedrinken, in elkaar hebben geknutseld, hangt vanaf de preekstoel. Het is een lange ketting bestaande uit kralen die parels vertegenwoordigen. Wij zijn allemaal parels in Gods ogen en in de ketting verbonden met elkaar. In die ketting is ook één gouden parel. Dat is Jezus, de Zoon van God die mens werd - een gouden parel onder ons. We hebben Jezus in onze ketting en zijn met Hem en elkaar verbonden in de Protestantse kerk van Wichmond. Laten we de verbondenheid met Hem en elkaar tijdens dit kerkelijk jaar goed onderhouden.
lees meer »
 
Woonerf Luscinia & Camping de Nachtegaal

Woonerf Luscinia & Camping de Nachtegaal
Graag nemen wij de uitnodiging aan om onszelf voor te stellen. Wij zijn Leo en Marianne van der Westen, initiatiefnemers van Woonerf Luscinia aan de Lankhorsterstraat 21 in Hengelo (gld). 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf

De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood.
lees meer »
 
Pastorie

Pastorie
Aan de pastorie is de afgelopen maanden groot onderhoudswerk uitgevoerd. Het houtwerk rondom het dak en de dakkapellen is waar nodig vernieuwd door Rob Bouwmeister. 
lees meer »
 
PRAKTISCHE ONDERSTEUNING GEVRAAGD PRAKTISCHE ONDERSTEUNING GEVRAAGD

Naast de vacatures voor ambstdragers die in deze editie van Wichmonds Kerkleven staan, zijn wij voor onze gemeente op zoek naar een

financieel en/of ledenadministrateur m/v 
lees meer »
 
Boeddhisme en christendom - Tim Wiersum Boeddhisme en christendom - Tim Wiersum
In het kader van de permanente educatie van predikanten volgde ik in augustus een driedaagse cursus bestaande uit een serie lezingen. 
lees meer »
 
OLIEBOLLENACTIE

OLIEBOLLENACTIE
ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE!!!

1 November2014  is het weer zover: onze jaarlijkse oliebollenactie
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
Ook aan het einde van dit jaar, zullen er weer vacatures in de
kerkenraad zijn.
lees meer »
 
RUIMTE VOOR ONTMOETING.

RUIMTE VOOR ONTMOETING.
Op maandag 6 oktober 2014 wordt er door ds Tim Wiersum en de ouderlingen een middag georganiseerd in de pastorie 
lees meer »
 
Legaat Legaat
Eind maart werden we blij verrast met het bericht van de notaris dat de heer Martinus Memelink in zijn testament woordelijk het volgende had laten opnemen: "Ik legateer aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Wichmond, …een bedrag in contanten groot € 25.000,00….… …bestemd voor het onderhoud van haar gebouwen”. 
lees meer »
 
Zingen uit het Nieuwe Liedboek, wordt vervolgd…. Zingen uit het Nieuwe Liedboek, wordt vervolgd….
Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds Pasen het Nieuwe Liedboek volop in gebruik is in de kerk van Wichmond. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Startzondag: 14 september om 10 uur
in de protestantse kerk van Wichmond
lees meer »
 
Oecumenische Oogst dankviering , bij de veldkapel aan de Vordenseweg Oecumenische Oogst dankviering , bij de veldkapel aan de Vordenseweg
16 augustus 2014
Ook dit jaar organiseert L.T.O. Noord [Land en Tuinbouw Organisatie ] weer de traditionele ] Oogst dankviering.
 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Zondag 3 augustus, de 7e zondag van de zomer, midden in de vakantietijd.
In deze viering staat het bijbel gedeelte uit Lucas 10 centraal, het gedeelte van Marta en Maria.
lees meer »
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting
Woensdag 23 juli (20 uur): een avond met Carel ter Linden.
Op woensdagavond 23 juli, om 20 uur, zal ds Carel ter Linden in onze kerk komen praten over zijn in het vorig jaar verschenen boek: Wat doe ik hier in Godsnaam?  Ik hoop dat u allen zult komen.  
lees meer »
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Ds Tim Wiersum is op vakantie van 30 juli tot 20 augustus 2014. 
lees meer »
 
Zondag 27 juli: Avondmaal Zondag 27 juli: Avondmaal
Avondmaal is voor iedereen.  In het avondmaal vormt Jezus ons tot een gemeenschap – verbindt Hij ons met Zichzelf en met elkaar.   
lees meer »
 
Zondag 20 JULI: Doopdienst Zondag 20 JULI: Doopdienst
Welke diensten hebben we in het vooruitzicht?  Kunnen mensen daarin een actieve rol spelen? De eerste is een doopdienst.  Op zondag 20 juli zal de doop worden bediend aan Hendrik Heuvelink, derde zoon van Ep en Mariko Heuvelink-Yoshikawa en broer van Derk en Jan Willem. 
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Het was gezellig met de kinderen in de kerk afgelopen zondag tijdens de gezinsdienst.  Met een klein groepje hadden we de dienst voorbereid op zo’n manier dat de kinderen mee zouden helpen om de dienst tot stand te brengen.  
lees meer »
 
Bij de diensten Bij de diensten
Zondag 22 juni hadden we een fijne dienst:  het koor Reborn kwam zingen.  We hebben ervan genoten. Ik hoop dat ze weer komen.  En we hebben ook andere koren die kunnen zingen.  
lees meer »
 
Jezus is mijn coach

Jezus is mijn coach
Vrijdagavond 11 juli om 20 uur in de kerk:  “Jezus is mijn coach!” –
Janneke Harmsen-Bakker vertelt haar verhaal.
 
lees meer »
 
Pinksterdienst

Pinksterdienst
Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar de Pinksterdienst voorbereid door de JEK jongeren. Voorganger dit jaar was ds Marianne Benard. 
lees meer »
 
kinderopvang/ kindernevendienst kinderopvang/ kindernevendienst
Enkele weken geleden is er besloten om de kinderopvang/ kindernevendienst  vanaf 4 jaar op te heffen. De reden hiervoor is dat er te weinig kinderen regelmatig in de kerk komen om daar een flink oppasrooster voor te ontwikkelen. Helaas kwamen vrijwilligers enkele zondagen voor niets. 
lees meer »
 
Zoek-de-Heeravonden Zoek-de-Heeravonden
Op de laatste zaterdagavond van de maand (niet in juli) willen we in de Pastorie Zoek-de-Heer avonden houden, van 20 tot 22 uur. 
lees meer »
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
lees meer »
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 10 maart en 12 mei 2014

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 10 maart en 12 mei 2014
Jaarcijfers 2013
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen over 2013 vastgesteld.  Een beknopt overzicht van de jaarrekening 2013 van het College van Kerkrentmeesters stond in het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven. De jaarcijfers 2013 van het College van Diakenen vindt u elders in dit nummer.
lees meer »
 
Steun gezocht voor een agrarisch project in Guinée, West Afrika – Tim Wiersum. Steun gezocht voor een agrarisch project in Guinée, West Afrika – Tim Wiersum.
Van 1990 tot 1995 werkten Jo en ik in West Afrika, in het land Guinée.  Guinée is een voormalige Franse kolonie – er wordt daar nog altijd Frans gesproken.  
lees meer »
 
Paasnachtwakewandeling

Paasnachtwakewandeling
Net zoals voorgaande jaren werd er ook dit jaar een Paaswandelwake georganiseerd, een circa 20 kilometer lange wandeltocht in de nacht van Stille Zaterdag naar Paasmorgen. 
lees meer »
 
Vrijdagavonddiensten Vrijdagavonddiensten
Ook deze keer weer veel nieuws over kerk en pastorie.
lees meer »
 
De Pinksteroogst in Wichmond De Pinksteroogst in Wichmond
Met deze drie effecten in gedachte  kunnen we ons afvragen:  zien we tekenen van de werking van de Heilige Geest onder ons in  Wichmond? 
lees meer »
 
Joods en christelijk Pasen en Pinksteren Joods en christelijk Pasen en Pinksteren
Maar wat is het verband tussen onze Pasen en Pinksteren en die van de Joden?  Pasen en Pesach betekenen hetzelfde – je kunt zien dat de twee woorden op elkaar lijken.  Maar er is wel een verschil.  
lees meer »
 
Oogsten in de Achterhoek

Oogsten in de Achterhoek
 Het valt mij op dat men hier in de Achterhoek ook rond deze Pinkstertijd aan het oogsten is.  
lees meer »
 
Het volledig fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage middels een periodieke gift Het volledig fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage middels een periodieke gift
In het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven zijn wij uitvoerig ingegaan op het geheel fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage (Aktie Kerkbalans) door deze om te zetten in een periodieke gift.
lees meer »
 
Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats (?)

Verwijderen van grafstenen op de begraafplaats (?)

 
Er zijn op onze algemene begraafplaats graven die niet meer worden onderhouden door nabestaanden en waar niet meer voor wordt betaald. Soms gaan het om graven van mensen van wie
lees meer »
 
BELASTINGVOORDEEL KERKELIJKE BIJDRAGE BELASTINGVOORDEEL KERKELIJKE BIJDRAGE
Volledig fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage
Het is mogelijk om uw kerkelijke bijdrage geheel aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting . Uw kerkelijke bijdrage is op dit moment slechts gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er is namelijk  een drempel van één procent van uw drempelinkomen (is verzamelinkomen minus een aantal aftrekposten) die niet voor belastingaftrek in aanmerking komt.
 
lees meer »
 
Intrededienst Ds. Tim Wiersum

Intrededienst Ds. Tim Wiersum
De nieuwe dominee
 
Beste lezer, misschien is het u ontgaan, al was dat bijna niet mogelijk, door alle toeters en bellen, die er aan toegevoegd zijn bij zijn intrede, maar.......
lees meer »
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.