Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
BELASTINGVOORDEEL KERKELIJKE BIJDRAGE BELASTINGVOORDEEL KERKELIJKE BIJDRAGE
Volledig fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage
Het is mogelijk om uw kerkelijke bijdrage geheel aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting . Uw kerkelijke bijdrage is op dit moment slechts gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er is namelijk  een drempel van één procent van uw drempelinkomen (is verzamelinkomen minus een aantal aftrekposten) die niet voor belastingaftrek in aanmerking komt.
Door uw kerkelijke bijdrage om te zetten naar een           periodieke gift komt deze drempel te vervallen en is uw bijdrage vanaf de eerste euro geheel aftrekbaar. Het belastingvoordeel kan afhankelijk van inkomen en hoogte van uw bijdrage al snel oplopen tot 40 procent en meer.                    Deze periodieke gift heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. De verplichting stopt bij onverhoopt overlijden. Ook als uw (financiële) situatie sterk verandert als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden van uw partner kan de verplichting vervallen.
Sinds 1 januari 2014 hoeft de periodieke gift niet meer vastgelegd te worden bij de notaris maar kan dit via een normale overeenkomst. Wij willen daarvoor de overeenkomst gebruiken zoals die door de landelijke kerk (PKN) ter beschikking is gesteld. Bij een eventuele verhuizing binnen de afgesproken periode gaat de belastingaftrek gewoon mee naar uw nieuwe gemeente.
De overeenkomst van PKN lijkt als twee druppels water op die van de belastingdienst. Deze is te vinden op de site van de belastingdienst onder het kopje ‘privé’ en daarna de zoekopdracht ‘periodieke gift’ uit laten voeren. U vindt daar ook meer informatie over de aftrekbaarheid van (periodieke) giften. Onze gemeente heeft als onderdeel van PKN de ANBI status.
U zou het belastingvoordeel ten goede kunnen laten komen aan onze gemeente  door uw gebruikelijke gift wat te verhogen, terwijl u dit persoonlijk- vanwege volledige fiscale aftrekbaarheid- niet meer hoeft te kosten. Wij zouden u hier erg dankbaar voor zijn en bevelen deze mogelijkheid dan ook van harte bij u aan.
Hebt u belangstelling voor het geheel fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage middels een periodieke gift dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kerkrentmeester in uw wijk.

Namens de Kerkenraad,  
 Het College van kerkrentmeesters                                                                 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.