Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bloemstuk Laatste zondag kerkelijk jaar

Bloemstuk Laatste zondag kerkelijk jaar
Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan:
In deze schikking zien we verbeeld hoe de profeet Elisa bij Elia blijft tijdens diens tocht op weg naar zijn levenseinde.
Als laatste stap gaan de profeten door het water van de Jordaan.
Water dat geen dreiging vormt, maar waar een weg komt om te gaan.
Belofte van nieuw leven.
In de schaal zien we water waarop twee samen gebonden bundels gras staan, zij verbeelden Elia en Elisa, mensen die elkaar vasthouden, sterken, omgeven door de Geest van God.
Tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten.
Elisa houdt vast wat van waarde is, mag ervaren dat er ook voor hem een weg komt door het water.
Hij kan verder gaan door de herinneringen vast te houden, ze vruchtbaar te maken in zijn leven.
Elisa leert om op zijn eigen wijze te leven vanuit Gods Geest.
Onder de schikking ligt een paarse doek: paars is de kleur van de rouw.
Bij de schikking staan kaarsen symbool voor de vijf mensen die wij nu gedenken en één kaars voor hen die niet genoemd zijn.
Zij staan allen in het grote licht van God en  mogen stralen vanuit dat licht.
De witte bloemschikkig taat daar symbool voor.
Voorbij de wolk van mijn verdriet licht jouw gelaat soms even op.
Je bent ver weg en toch dichtbij het licht dat jou omgeeft is ook in mij wanneer ik bid:
Ik geloof in de Liefde
Ik geloof en het Leven
Ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.
Voorbij de wolk van mijn verdriet raakt tijd de eeuwigheid
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.