Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Brook Duo komt met nieuw programma "De Kas-Klokken Zwiegt". Brook Duo komt met nieuw programma "De Kas-Klokken Zwiegt".
Het Brook Duo komt weer naar Wichmond.
Gert Jan Oplaat heeft voor de kerkentour 2017 een nieuw, boeiend verhaal geschreven "De Kas-Klokken Zwiegt".
Het is een verhaal over het lief en leed op het Maarkelse en Zeeuwse platteland. Over hoe men omging met tegenslagen, een verboden liefde, de rol van de kerk. Zullen de kerstklokken blijven zwijgen en loopt het goed af??
Een verhaal dat boeit van begin tot eind, wat u niet mag missen. Het wordt afgewisseld met liedjes. Alles in het dialect. De voorstelling is te zien en te horen op:
 
Donderdagavond 7 december 2017 om 20 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16 te Wichmond.
 
Entree: € 10,00 inclusief 1 consumptie na afloop.
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
·       Bakkerij Besselink                                           Wichmond
·       Handwerk winkel  J. Pieterse                                  Warnsveld                  
·       Henk Ellenkamp                                              0575-441523 ('s avonds)
                                                                 
·       Gerard Schepers                                               0575-441420
                                                                 
·       Pastorie Protestantse kerk, Dorpsstraat 18              Wichmond
Op zaterdag 18 en 25 november van 10.30 tot 12.00 uur.
 
Ook kunnen bestelde kaarten dan worden opgehaald.
In de kerk en pastorie ligt ook een intekenlijst waarop u kaarten kunt bestellen, deze kunt u op bovengenoemde zaterdagen ophalen.
 
De opbrengst, na aftrek van de kosten, is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Protestantse Gemeente Wichmond.
 
Henk Ellenkamp/Gerard Schepers.
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.