Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De 40-dagentijd kan voor een christen een periode zijn waarin zij of hij een ander land ingaat.  Niet dat dat voor de buitenwereld merkbaar hoeft te zijn, want het speelt zich af van binnen. Op Aswoensdag kan een christen kiezen om dat andere intieme privéland in  te gaan en er te vertoeven tot Pasen (met uitzondering van de zondagen).  Het leven in dat land is anders dan erbuiten. Er is daar minder eten en drinken, minder media, minder televisie, minder facebook, minder telefoon, minder appen en sms-en en shoppen, enz. Het is daar nogal leeg, kaal.  De tijd gaat daar wat langzamer. Soms staat die bijna stil. 
Waar doe je het voor?  Om iets te verdienen - zoiets als punten die mee zullen tellen als je in de hemel komt?  Of doe je het om op anderen indruk te maken? Jezus waarschuwt mensen die het voor de buitenwereld doen:  jullie hebben al je beloning, zegt hij  - het respect, de lof (of de hoon) van anderen. Meer zullen jullie niet krijgen. Maar de Schrift zegt: “Nader tot God en Hij zal u naderen”, (Brief van Jacobus hoofdstuk 4 vers 8). Hier doe je het voor. Zonder enige behoefte aan een beloning van God of waardering van andere mensen, maar puur om die ontmoeting. Je wil dichter bij God komen. Vaag besef je – dat is het waardevolste wat er is.
 
En het zijn niet alleen christenen die dat weten.  Velen buiten de kerk kiezen ervoor om een weekend naar een klooster te gaan waar ze weinig eten, niet praten, vele uren alleen zijn. Het is immers niet altijd makkelijk om los te komen van het gebruikelijke patroon in je bestaan en die leegte in te komen, dat land van stilte voor de ontmoeting met God.  Sommigen moeten daarvoor ook lichamelijk time out nemen. Ik hoorde laatst dat kloosters veel in trek zijn voor korte verblijven.  Wat mooi!  Maar als je alleen woont, of veel alleen bent, is het eenvoudig om in  je eigen leven gedurende de 40-dagentijd een ander ritme in te voeren – een ander land in te gaan. Leegte scheppen, de dag wat anders inrichten - het kan je de tijd wat intensiever doen beleven. Je bent minder verstrooid, je laat minder over aan de  automatische piloot. 
In de leegte van de 40-dagentijd kan je gaan denken aan wat telt.  Wat is nou echt van belang in dit leven?  Je ziet de schoonheid van de liefde en de natuur.  Maar je ziet ook het lijden. Je ziet ziekte. En je ziet ook het kwaad.  Het kwaad van oorlog, van geweld, van armoede… Het geeft je verdriet. Wat doe je ermee? Het van je schudden?  De 40-dagentijd is een tijd om erbij stil te staan in gebed.  Is dat zinvol, bidden?  Zeker, het moet het praktische niet uitsluiten. We kunnen geld geven, tijd, aandacht, hulp. We zijn niet zonder middelen, wij die in de zestiende economie van de wereld wonen – de zestiende op zo’n honderd-tachtig. Maar gebed kan voor een diepere band zorgen, een geestelijke band,  en er gaat kracht vanuit naar de ander voor wie je bidt. En in gebed worstelde Jezus met de ware boosdoener, de duivel, de kwade geesten van het geld, van de valse roem en van de macht. Wij kunnen ons bij Hem voegen, met Hem mee worstelen, in de leegte, in de woestijn waar Hij verbleef, 40 dagen lang, en waar Hij overwon. Wij kunnen delen in die overwinning.  De 40-dagentijd geeft dan weer hoop.    T. Wiersum
Agenda:
Vrijdag 19 februari 20 uur: vesperdienst: leiding Tim Wiersum
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.