Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op de komende twee zondagen zitten we nog midden in de veertigdagentijd.  De kerkelijke kleding van het seizoen is paars. Voor de avondmaalstafel hangt het paarse kleed en de dominee draagt een paarse stola. Paars, de kleur van rouw, maar ook van berouw en inkeer.  Voor komende zondag, 6 maart, staat het verhaal van de Verloren zoon op het rooster. De verloren zoon, oftewel, de wachtende vader, oftewel de jaloerse broer.  De titels van Bijbelse gelijkenissen zijn er later bij bedacht.  Jezus vertelde verhalen zonder titel. De door de kerk gekozen titels verraden soms een eenzijdige kijk.  Het verhaal uit Lucas 15, 11-31, kan je van verschillende kanten benaderen:
De vader, die een tolerante en afwachtende houding inneemt.  Hij laat zijn jongste zoon gaan. Zal die nog contact houden?  Lange tijd hoort de vader niets.  Misschien hoort hij af en toe vage berichten, via via.  Van zoons kant de lange stilte. De pijn van het gemis. En natuurlijk de vraag: Waarom?  Heb ik iets fouts gedaan als ouder? En gezichtsverlies: Waar is die zoon van jou?  Ik weet het niet. Maar dan… omhelzing! 
De jongere zoon. Staat misschien het verst van ons af.  Hoewel, misschien herkenbaar in ons verleden?  Een tijd van afstand, van niets van je laten horen.  En dan weer herstel?  Hetzij in de relatie tussen kind en aardse vader, hetzij in de relatie tussen een mens en diens hemelse vader?  
Die oudere zoon.  Het gevoel van onrecht die in hem opwelt als de jongere terug komt en met een feest wordt onthaald. De schijnbare oneerlijkheid. Altijd hard gewerkt en braaf geweest terwijl die andere er maar een zootje van maakte en nu is het voor hem feest.  Zo lijkt het soms in de kerk.  De mensen die niets aan geloof doen genieten volop van het leven, en wij die braaf gaan hebben het maar saai en koud. Maar dan moeten we goed naar die woorden in vers 31 luisteren:  “Kind, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.”  Alles wat ik heb!  Heeft  Hij dat echt gezegd?  Ja, het staat er, zwart op wit.  Wie zou meer willen?
Zondag 13 maart is het Judica.  Judica, het eerste woord van psalm 43 in het Latijn.  In Afrika zeiden we deze psalm uit ons hoofd, in responsie, in de consistoriekamer, voorafgaande aan de dienst.  We baden het in het frans, want het land, Guinee, was een voormalige Franse kolonie en de voertaal was frans.  Justifie moi, mon Dieu, défends ma cause… De psalm spreekt van het opgaan naar het altaar van de Heer:  J’irai vers l’autel du seigneur, près du Dieu de ma joie – op naar de God van mijn blijdschap.  Zondag 13 maart is het de Garvedienst bij ons in de kerk.  Kinderen in de kerk. Daar wordt God blij van. En wij ook.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.