Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Palmzondag

Palmzondag
Zondag 20 maart a.s. is het Palmpasen en gaan we, evenals voorgaande jaren, weer palmpaasstokken versieren.
Iedereen die hieraan mee wil doen, wordt om 10.00 uur in zaal Withmundi verwacht, waar we de stokken optuigen gaan. Het is de bedoeling dat jullie zelf een stok meenemen; voor al het andere, de versierselen en het lekkers om er aan te hangen, wordt gezorgd.
Als de kerkdienst is afgelopen, vormen we met de versierde palmpaasstokken een mooie boog, waar de mensen tussendoor kunnen lopen als ze uit de kerk komen en daarna gaan we in optocht door het dorp; we zullen daarbij eerst de kinderen van de katholieke kerk tegemoet lopen en samen met hen verder in optocht gaan.
Iedereen is van harte uitgenodigd om vanuit de kerk mee te lopen met de kinderoptocht, maar voor wie dat niet kan of wil, zal er koffie in zaal Withmundi zijn, om elkaar te ontmoeten in afwachting van de terugkomst van de kinderen.
Uiteraard is er voor hen dan limonade.
We hopen dat er veel kinderen mee zullen doen om er een feestelijke optocht van te maken.
Graag tot ziens!
 
Renske, Dirry, Elsitha & Marieke.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.