Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker – Wichmond Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker – Wichmond
Vluchtelingen in onze omgeving: ’ Ze zijn onderweg’ !
1 Maart zouden de eerste vluchtelingen komen wonen in de noodopvang op het terrein van GGNet. Vanwege de vertraging wordt nu uitgegaan van eind mei. Het Zutphense college van burgemeester en wethouders, het COA en GGnet zijn het onlangs al eens geworden over een concept – bestuursovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die het college, GGNet en het COA met elkaar hebben gemaakt. Binnenkort is er nog een omwonendenoverleg. Naast deze tijdelijke opvang opent in juli een Asiel Zoekers Centrum de deuren. Dat is gevestigd aan de Voorsterallee in Zutphen. De kerngroep heeft op dit moment nog geen directe hulpvragen ontvangen maar die zullen er zeker komen. 3 Maart is er in Zutphen weer een informatiebijeenkomst voor mensen die bij de organisatie hiervan betrokken zijn. Ook is er 2 maart een informatiebijeenkomst over het Vluchtelingenwerk in de gemeente Bronckhorst, in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Als ‘kerngroep  Vluchtelingenwerk Vierakker – Wichmond’ zullen we bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. 
Hierbij al wel enige informatie. ( gedeeltelijk overgenomen uit: Het Oecumenisch Bulletin
van de Raad van Kerken in Nederland )
 
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.