Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Daar… en Hier… Daar… en Hier…
Alle Syriërs en Irakezen willen naar het Westen
Feit: Van de ca. 23 miljoen Syriërs is 20 % gevlucht.
Verreweg de meesten van hen verblijven in de buurlanden.
Het is een minderheid die naar het Westen gaat.
 
Alle Syriërs die naar buurlanden zijn gevlucht zitten in opvangkampen.
Feit: Christenen en andere minderheden mijden de opvangkampen,
omdat ze zich er niet op hun gemak voelen, ze zoeken onderdak bij particulieren geestverwanten. Dat is lastig voor de hulpverleners, want daarmee blijven ze buiten de statistiek en vaak ook buiten de bereikbaarheid van welwillende hulpverleners.
 
De vitaliteit van het christendom is niet afhankelijk van de aanwezigheid
van christenen in Syrië.
Feit: De vorm van een religie, en dus ook van het christendom, ontstaat niet onder een glazen stolp, maar in wisselwerking met de omgeving. In Syrië is een zeer oorspronkelijke vorm van het christendom te vinden. De taal is Aramees, verwant aan de taal die Jezus heeft gesproken. Theologie is weergegeven in prachtige poëzie, die anders communiceert dan de meer juridische teksten die het Westen vaak heeft opgesteld. Met het verdwijnen van het christendom uit Syrië zou één van de longen van het christendom worden geamputeerd.
 
Kerken doen weinig om de nood onder christenen te lenigen.
Feit: Organisaties als Kerk in Actie behoren tot de grootste hulpverleners in het gebied. Vastenactie werkt ook via de kerkelijke kanalen. De hulp is niet van een label voorzien en veel werk vindt plaats vanuit samenwerkende koepelorganisaties.
 
De vluchtelingen die hier komen zijn helemaal niet arm.
Feit: Een Nederlander had contact met een vluchteling uit Syrië die een IPhone in zijn handen had. ‘Hoe kan dat nou?’ zei hij tegen een kerkelijke 
vrijwilliger. ‘Die man is helemaal niet hulpbehoevend’ ‘Je kan er goed aan zien’, zei de kerkelijke vrijwilliger, ‘dat de man niet uit economische motieven hier is gekomen, maar omdat hij zijn leven niet veilig is in Syrië”.
 
De vluchtelingen hebben economische motieven om hier te komen.
Feit: Het besluit om te vluchten neem je niet zo maar. Er zijn meer motieven nodig om uiteindelijk voldoende motivatie te geven om daadwerkelijk op reis te gaan. Er is onveiligheid op de plek waar je familie woont en je verleden ligt. En er is hoop dat je elders een beter bestaan kunt opbouwen voor je zelf en misschien voor je kinderen. Olav Fykse Tveit zei daarvan: ‘Je mag mensen het recht om te hopen toch niet afnemen’
 
De vluchtelingen pikken onze baantjes in.
Feit: De Europese Unie heeft één van de best georganiseerde economieën. Het kleine Jordanië, met slechts de heft van de inwoners van Nederland, heeft 600.000 vluchtelingen uit het oorlogsgebied opgevangen. Daar steekt Nederland schril bij af. Dat wil slecht enkele tienduizenden vluchtelingen binnenlaten en heeft een bruto binnenlands product per inwoner dat ruim negen keer zo groot is als dat van Jordanië. Bedenk verder dat een economie geen statisch gegeven is. De aanwezigheid van migranten creëert ook banen.
 
De opvang in de vluchtelingenopvang in Nederland is een poort naar vrijheid.
Feit: De vluchtelingen worden van plaats naar plaats gesleept. De opvang is rumoerig en er zijn weinig faciliteiten. De vluchtelingen zijn onzeker, kunnen geen werk of studie oppakken. En christenen klagen dat ze nog steeds de discriminatie ervaren, die ze ook in Syrië en Irak ondervinden. Ze hebben nog niet het gevoel dat ze in een veilige, tolerante omgeving zijn gekomen.  
 
Namens de Kerngroep Vluchtelingenwerk:
Elly Marijnissen en Rien Baauw
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.