Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Daar… en Hier… Daar… en Hier…
Alle Syriërs en Irakezen willen naar het Westen
Feit: Van de ca. 23 miljoen Syriërs is 20 % gevlucht.
Verreweg de meesten van hen verblijven in de buurlanden.
Het is een minderheid die naar het Westen gaat.
 
Alle Syriërs die naar buurlanden zijn gevlucht zitten in opvangkampen.
Feit: Christenen en andere minderheden mijden de opvangkampen,
omdat ze zich er niet op hun gemak voelen, ze zoeken onderdak bij particulieren geestverwanten. Dat is lastig voor de hulpverleners, want daarmee blijven ze buiten de statistiek en vaak ook buiten de bereikbaarheid van welwillende hulpverleners.
 
De vitaliteit van het christendom is niet afhankelijk van de aanwezigheid
van christenen in Syrië.
Feit: De vorm van een religie, en dus ook van het christendom, ontstaat niet onder een glazen stolp, maar in wisselwerking met de omgeving. In Syrië is een zeer oorspronkelijke vorm van het christendom te vinden. De taal is Aramees, verwant aan de taal die Jezus heeft gesproken. Theologie is weergegeven in prachtige poëzie, die anders communiceert dan de meer juridische teksten die het Westen vaak heeft opgesteld. Met het verdwijnen van het christendom uit Syrië zou één van de longen van het christendom worden geamputeerd.
 
Kerken doen weinig om de nood onder christenen te lenigen.
Feit: Organisaties als Kerk in Actie behoren tot de grootste hulpverleners in het gebied. Vastenactie werkt ook via de kerkelijke kanalen. De hulp is niet van een label voorzien en veel werk vindt plaats vanuit samenwerkende koepelorganisaties.
 
De vluchtelingen die hier komen zijn helemaal niet arm.
Feit: Een Nederlander had contact met een vluchteling uit Syrië die een IPhone in zijn handen had. ‘Hoe kan dat nou?’ zei hij tegen een kerkelijke 
vrijwilliger. ‘Die man is helemaal niet hulpbehoevend’ ‘Je kan er goed aan zien’, zei de kerkelijke vrijwilliger, ‘dat de man niet uit economische motieven hier is gekomen, maar omdat hij zijn leven niet veilig is in Syrië”.
 
De vluchtelingen hebben economische motieven om hier te komen.
Feit: Het besluit om te vluchten neem je niet zo maar. Er zijn meer motieven nodig om uiteindelijk voldoende motivatie te geven om daadwerkelijk op reis te gaan. Er is onveiligheid op de plek waar je familie woont en je verleden ligt. En er is hoop dat je elders een beter bestaan kunt opbouwen voor je zelf en misschien voor je kinderen. Olav Fykse Tveit zei daarvan: ‘Je mag mensen het recht om te hopen toch niet afnemen’
 
De vluchtelingen pikken onze baantjes in.
Feit: De Europese Unie heeft één van de best georganiseerde economieën. Het kleine Jordanië, met slechts de heft van de inwoners van Nederland, heeft 600.000 vluchtelingen uit het oorlogsgebied opgevangen. Daar steekt Nederland schril bij af. Dat wil slecht enkele tienduizenden vluchtelingen binnenlaten en heeft een bruto binnenlands product per inwoner dat ruim negen keer zo groot is als dat van Jordanië. Bedenk verder dat een economie geen statisch gegeven is. De aanwezigheid van migranten creëert ook banen.
 
De opvang in de vluchtelingenopvang in Nederland is een poort naar vrijheid.
Feit: De vluchtelingen worden van plaats naar plaats gesleept. De opvang is rumoerig en er zijn weinig faciliteiten. De vluchtelingen zijn onzeker, kunnen geen werk of studie oppakken. En christenen klagen dat ze nog steeds de discriminatie ervaren, die ze ook in Syrië en Irak ondervinden. Ze hebben nog niet het gevoel dat ze in een veilige, tolerante omgeving zijn gekomen.  
 
Namens de Kerngroep Vluchtelingenwerk:
Elly Marijnissen en Rien Baauw
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.