Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
Tot op heden hebben wij in het kader van Actie Kerkbalans 2016 € 42.326,80 aan toezeggingen ontvangen.
Van negen pastorale eenheden is op de kopijdatum van Wichmonds Kerkleven (nog) geen toezegging voor 2016 binnen. Een verlate toezegging is natuurlijk ook nog zeer welkom! Van de toezeggingen die zijn gedaan voor 2015 was medio januari 2016 een bedrag van € 6.140,00 jammer genoeg nog niet voldaan. Inmiddels is iets meer dan de helft daarvan (€ 3.120,00) alsnog ontvangen. Hiervoor zijn en/of worden herinneringen verstuurd. U kunt uw toezegging nog overmaken op IBAN/bankrekeningnummer NL15 RABO 0366 4069 06  a.u.b. met  de vermelding KERKBALANS 2015. Wij hopen op ieders begrip. In 2016 willen wij zonodig leden in een eerder stadium helpen herinneren aan de gedane toezegging, zodat onze boekhouding voor dat jaar eerder kan worden afgerond. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan Actie Kerkbalans zeggen wij van harte dank!  - College van kerkrentmeesters
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.