Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest staat Pinksteren voor de deur.  Het Pinsterfeest is het eind van het Paasseizoen.  Met Pinksteren verandert de kerk ook van kleur.  Tijdens het Paasseizoen draagt de kerk wit, of goud. Dat zijn de feestkleuren van de kerk. De kerk viert vijftig dagen lang het feest van de opstanding.  Met Pinksteren verandert de kleur in rood.  Het is de kleur van het vuur. Op de dag van Pinksteren, een oud Joods oogstfeest, waren de leerlingen van Jezus allen bijeen op één plaats. En dan staar er in de bijbel het volgende:   “Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.”  Dit is het wonder van Pinksteren voor christenen – de komst van de heilige geest als een hevige wind en als vurige vlammen.  De wind zette de jonge kerk in beweging.  De vlammen gaven haar vuur in haar spreken en in haar doen.  Dit hebben we vandaag weer nodig.  Vaak komt de kerk in de luwte, dobbert zij maar wat op het water, lijkt zij niet vooruit te gaan.  Vaak lijkt haar vuur gedoofd.  Maar de kerk leeft bij de gratie van God.  Zij is van Hem. Zij bestaat om te getuigen van de daden die God heeft volbracht.  Als zij spreekt, dan moet zij spreken van het herstel van de schepping dat God teweeg heeft gebracht met het offer van Zijn zoon.  Als zij iets doet, dan moet haar werk getuigen van dat herstel.  Zij is hiervoor afhankelijk van de heilige Geest. De heilige Geest geeft niet alleen kracht en energie. De Heilige geest is ook een leraar. De Heilige geest geeft inzicht in de leer van Jezus en belicht die leer op zo een manier dat we er wat mee kunnen doen  hier in Wichmond.   Overal is de kerk anders. De Heilige Geest past de leer aan op de situatie waarin een christen zich bevindt, en ook waarin een gemeente zich bevindt.  Met de heilige geest kunt u, lezer, iets doen. Hij geeft inzicht en energie om iets nieuws te doen in uw leven.  Misschien is dat: werken aan een verhouding met een ander zo dat die verhouding weer wordt hersteld.  Misschien is dat aan geloof werken zo dat die weer wat gaat betekenen voor u.  Misschien is dat een actievere rol in de gemeente.  Voor de gemeente in Wichmond betekent de komst van de heilige geest inzicht in wat wij moeten doen als kerk, en energie om dat ook te volbrengen.  Je kunt wel goede ideeën krijgen, maar als je de kracht mist om ze  uit te voeren, dan wordt het niets. De Heilige Geest is een vuur, een stuwende kracht, een wind in de zijlen van de kerk.  We zijn afhankelijk van de Geest.  Kijken we even terug.  Wat heeft de kerk van Wichmond in het verleden toch mooie dingen gedaan!  Vaak hoor ik over die dingen - het Ludgerspel, de talentenjacht, de vernieuwing van het gebouw, het zingen van het koor.  Dat was mogelijk dankzij de Geest.  U zegt misschien: Nee, dat was gewoon een andere tijd, een tijd waarin de kerk een grotere rol had omdat er weinig anders te beleven was.  Nou, misschien.    Nu hebben mensen zo veel. Ze hebben het druk. Zondag: eindelijk tijd om rustig uit te slapen of uitgebreid te ontbijten met het gezin.  Ik begrijp dat. Mensen hebben die tijd nodig. Maar ik weet ook, de kerk is van God en Hij heeft er een bedoeling mee, ook in Nederland 2016, ook in Wichmond-Vierakker.   Hij heeft plannen.  Hij stuurt zijn Geest om die plannen bekend te maken.  Hij geeft de kracht om ze uit te voeren.  Hij geeft het willen en het werken, zoals Paulus het zo mooi zegt: “God immers brengt in u zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken” (Filippenzen 2:13). Er was vuur in de hemel toen Jesaja in de tempel aan het bidden was.  Een seraf bracht dat vuur naar zijn lippen en God zei, u bent rein.  Ook dat is een werk van de heilige Geest - de heiliging van de gelovige. De Geest is immers heilig, een reinigend vuur. En toen vroeg God: Wie zal ik zenden, en Jesaja zei: Zie, ik ben hier, zend mij. Dat gaan wij ook doen, lezer.  We zijn aanwezig in de kerk, op zondag, we vieren het herstel van de schepping dat God heeft verricht, we ontvangen het vuur van de Geest, en als God ons vraagt: Wie zal ik zenden? Dan zeggen we: Hier zij wij, zend u ons maar.  En de heilige Geest zal ons de weg wijzen en de kracht geven.  We hoeven maar beschikbaar te zijn.  God geeft het willen en het werken.  En als is het niet veel, al stelt het weinig voor in de ogen van de wereld, het is heilig werk want het komt van Hem en het getuigt van Hem.  Het gaat God om de gemeenschap. Wat we doen zal getuigen van een herstelde wereld, een herstelde schepping, een hersteld gemeenschap waarin hemel en aarde elkaar raken.  
Zondag 15 mei:  Pinksteren. De dienst om 10 uur wordt geleid door ds Ingrid de Zwart (echtgenote van ds Kees Bochanen). 
Zondag 22 mei:  Zondag van de Drie-eenheid (Trinitatis).  Avondmaal. De dienst is om 10 uur.  
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.