Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Een van mijn lievelingsliederen is een oud Latijns Pinksterlied waarvan we een Nederlandse versie hebben in ons nieuw liedboek – Nr 669.  Het lied wordt toegeschreven aan de Engelse aartsbisschop Stephen Langton, maar het is ook mogelijk dat de tekst oorspronkelijk van de hand van Paus Innocentius III is. Beide mannen leefden rond het jaar 1200 en kenden elkaar goed.  Langton werd door Innocentius benoemd tot aartsbisschop van Canterbury, tegen de wil van de toenmalige Engelse koning John.  Hij moest jaren wachten voordat hij zijn intrede kon doen. Misschien componeerde hij in die tijd zijn Veni sancte Spiritus.  Ik heb het lied in het Engels leren kennen en het heeft mij veel steun gebracht in mijn geloof. Het lied is een oproep tot de Heilige Geest.  Het veronderstelt dat de Geest een persoon is Die aangeroepen kan worden en Die in de hemel verkeert.  Waar is die hemel? Dat is een andere dimensie. Vroeger dacht men dat die boven was, maar het kan ook zijn dat die naast ons is, in een andere dimensie dan de onze.  Er is veel meer dan wat wij kunnen zien of horen of voelen of ruiken of proeven, maar tegelijkertijd is het heel dichtbij.  In de hemel betekent in die andere dimensie waarvan we ons soms bewust kunnen zijn.  Bijvoorbeeld in de kerk van Wichmond, op zondagochtend, als het licht door de ramen schijnt en het even stil is of als de lofzang klinkt. De Engelse dichter Herbert zegt: langs een zonnestraal klim ik op naar U.  De zintuigen helpen dus wel, we zien iets, maar het brengt ons in een ruimte, een plaats in ons bewustzijn waar de hemel is.  Dat maakt intens blij. Het kan ook een diepe rust geven.  Jezus spreekt van een vrede die ons verstand te boven gaat. We overstijgen ons verstand als we in de hemel kijken of zelfs even zijn.  We kunnen niet lang in die hemelse sferen vertoeven.  Het aardse leven gaat door. Maar we kunnen wel een gezel uit die hemel bij ons hebben. Dit is de Geest, de derde persoon in God die een Drie-eenheid is. Hij wordt vaak uitgebeeld als een duif. Maar dat beeld is beperkt.  In het lied van Langton (of  Innocentius) wordt hij aangesproken als Vader der armen, als bron van alle goeds, als Degene die licht brengt, en “verkwikking zoet en mild”.  Hij komt als een hemelse gast en zijn logeerplaats is de ziel van de mens.   In couplet 4 wordt aan deze gast gevraagd om het volgende te doen:
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

 
Ik heb hier persoonlijk veel aan. Vaak is mijn hart verkild in het geloof, vaak is alles verstard in mij. Hoe moet ik de gemeente dienen als ik zelf niets van binnen voel, als het daar een dor domein is?  Dan zing ik dit lied en dan voltrekt zich het wonder. De Geest komt en troost en geeft weer opnieuw geloof en moed.  Dan weet ik ook dat wat ik geloof niet uit mijzelf komt.  Het is afhankelijk van God.  Zo moet het ook zijn. Zelf heb ik niets te bieden. Maar God heeft ons allen veel te bieden. En de Heilige Geest kan bij iedereen komen om te troosten, te reinigen, te genezen, te inspireren. Hij is niet gebonden aan ons bestaan in de dimensie van ruimte en tijd. Hij kan op twee of wel op miljoenen plekken tegelijk zijn. Vraagt u Hem om te komen logeren in uw ziel, dan maakt Hij zich daar persoonlijk aanwezig als een gast uit de hemel, met de volle aandacht voor u. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.