Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondagochtend in de eredienst  herinnerde mevrouw Ruiterkamp ons eraan dat we na de grote feesten (Pasen, Pinksteren, Trinitatis) de draad  weer oppakken voor wat betreft ons zondagse leesrooster. Dit jaar leest de kerk uit het evangelie van Lucas.  Mevrouw Ruiterkamp preekte over Lucas 7 – het verhaal van de Romeinse centurio wiens geliefde slaaf ernstig ziek is en die door Joodse leiders aan Jezus het verzoek laat overbrengen om zijn slaaf te komen genezen.  “De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen,” zeggen Jezus’ volksgenoten.  Interessante situatie.  Ingewikkeld ook. Een man met een slaaf, die die lief heeft, dat wel, maar toch, slavernij, en dan ook nog: deze man is eigenlijk een bezetter. Hij  maakt deel uit van een heidens volk dat het heilige land heeft veroverd.  Bezet worden is nooit leuk en deze man mag dan wel als zachtaardig overkomen, de Romeinse bezetting was doorgaans net zo hard als alle andere.  In datzelfde evangelie van Lucas wordt in hoofdstuk 13 vermeld dat de Romeinse gouverneur Pilatus het bloed van enkele Galileeërs heeft laten vermengen met het bloed van hun offerdieren. Een wrede daad. Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om warme gevoelens te hebben voor de Romeinen als er zulke dingen gebeurden.  Maar hier in dit verhaal van de centurio zien we wederzijds respect, zelfs liefde. “Hij heeft voor ons de synagoge laten bouwen.”  Is er iets dat meer liefde betuigt dan het ondersteunen  van de godsdienst van de ander?  Wij christenen hebben daar wel eens moeite mee. We lezen immers dat onze godsdienst de enige echte is en dat anderen met hun godsdiensten op een dwaalspoor zitten.  Jezus zegt in het evangelie van Johannes: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.”(Joh.14:6).  Ik zou die woorden niet willen weglaten, zeker niet. Ze spreken mij aan en roepen mij op tot trouw aan Hem in wie ik mijn geloof heb gevestigd. Maar de Romeinse centurio staat niet voor niets in de Bijbel die ik lees. Zijn gedrag wordt aangedragen als de reden waarom Jezus op zijn verzoek in zou moeten gaan. In dat gedrag lees ik openheid ten opzichte van een vreemde cultuur, geen verachting, zoals bij Pilatus. Ook zie ik in het verhaal de bloei van  grensoverstekende genegenheid tussen verschillende mensen, wat voor kleur of godsdienst die ook hebben mogen. Er is meer dat ons verbindt dan ons onderscheidt.  Dit besef is hard nodig in de moderne wereld.  Respect voor de ander, eerbied voor diens geloof, steun geven als erom gevraagd wordt, of als spontaan aanbod, wanneer de verhoudingen zo zijn dat de een vele malen sterker is dan de ander, qua rijkdom, of qua politieke macht. Het levert een positief verhaal op. Kan het zich niet ook telkens weer herhalen? Als u dit leest is de Ramadan begonnen. Het zal ons hier in de Achterhoek weinig raken, maar sommigen onder ons hebben wel contacten met moslims, op de werkplaats, of via andere verbindingen.   Afgelopen week belde onze voormalige Franssprekende Afrikaanse chauffeur op, uit Guinée (ja, daar hadden we een chauffeur die de kinderen naar school reed!).  Hij kreeg mijn vrouw aan de telefoon. “Madame,” zei hij, “de Ramadan gaat weer beginnen.” We begrepen de boodschap. Het is een tijd van vasten, maar ook van veel kosten, voor het uitbundige eten als de zon onder gaat en het grote feest aan het eind van de maand. Guinée is een arm land en is weinig in het nieuws (behalve als er iets slechts gebeurt, zoals laatst een ebolaepidemie). We zullen wel wat geld uit onze dikke westerse spaarrekening opsturen.  En dan zal hij zeggen, zoals wel vaker:  “Allah alleen kan het u belonen.” Nou, dat is dan fijn meegenomen! 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.