Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
van: Janny Brouwer [mailto:j.brouwer9@telfort van: Janny Brouwer [mailto:j.brouwer9@telfort
In Wichmonds Kerkleven van Pasen  staat een aardig  stukje over het
Knipscheer orgel in de Dorpskerk.
Het lijkt me leuk daar even op in te haken.
Omdat voor mijn gevoel  er veel nieuwe Wichmonders zijn.
 
Oorspronkelijk was Wichmond, of “Wichem” zoals de plaatselijke
bevolking zegt, een buurtschap aan de IJssel.
In een officieel stuk uit 1795 werd het reeds genoemd als
Withmundie-Villa.!
Er bevond zich een kerkje, gesticht door Ludger
de eerste bisschop van Munster. Ca.744-809
 
Bij een overstroming van de IJssel
In Jan. 1809 verdween Wichmond geheel van de aardbodem.
Het huidige dorp ligt nu  zo’n  2 km. verder van de IJssel aan de
Baakse beek. ( zie monument bij- Den Elter.)
 
20 april 1856 werd het kerkgebouw, van de in het jaar daarvoor
zelfstandig geworden Ned. Herv. Gemeente van Wichmond
ingewijd.
“Door onderlinge samenwerking is het ons gelukt in het bezit van
een orgel te geraken, waar door ons kerkgezang zeer veel gewonnen
heeft . Het orgel voldoet in alle opzichten aan de vereisten- aldus
De Zutphense krant uit 1867”.
 
Het orgel werd geleverd door de Gebroeders Knipscheer, een
bekende orgelbouwer uit Amsterdam.
Er werden bestaande balgen en overwegend bestaand pijpwerk
gebruikt .
Het was dus een tweedehands orgel.
Een deel van de pijpen stamt uit de 17e eeuw. Slechts de front-
pijpen en enkele binnenpijpen  waren geheel nieuw.
In 1923 werd het orgel gewijzigd door de fa. Spiering uit
Dordrecht. Twee registers werden vervangen, het grotere
Pijpwerk van deze registers werd op een pneumatische bijzetlade geplaatst.                                                                                                                                      
In 1985 werd het orgel gerestaureerd door de fa. Blank uit Herwijnen. Een groot aantal pijpen is vervangen en het orgel is in de oorspronkelijke  staat van 1867 terug gebracht. Tot grote vreugde van de toenmalige  organist de heer Kannegieter.

Ook de orgelkas werd hersteld en naar de oorspronkelijke maat teruggebracht. Daarmee beschikt de kerk over een uniek orgel  met een fraaie klank.
Kort na de oplevering werd ik, Janny Brouwer benoemd als vaste, cantor -  organist. Trots voel ik mij nog steeds dat ik samen met Rudie van Straten,
organist van de dorpskerk in Vorden , het orgel  aangemerkt kreeg  als monument.
Een geweldige opsteker waarmee het belang van het orgel
voor de Nederlandse (muziek )cultuur nadrukkelijk
werd onderstreept.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.