Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Nieuwsbericht juni 2016 Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. staat klaar Nieuwsbericht juni 2016 Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. staat klaar
Bijna is het zo ver. Deze zomer komen asielzoekers / vluchtelingen naar de noodopvang in Warnsveld en het AZC van Zutphen. Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. staat klaar.  We hebben 21 maatjes , een pool van zo'n 60 'losse' vrijwilligers en een actieve werkgroep waaraan 13 mensen van verschillende kerken in Zutphen, Wichmond / Vierakker en Eefde aan deelnemen. Kerken en geloofsgemeenschappen die iets willen organiseren of ideeën hebben, kunnen zich melden via bij onderstaande contactpersonen.

Oplevering noodopvanglocatie gebouw De Mate, op het terrein van GGNet – Warnsveld

Vanaf 6 juli is gebouw De Mate gereed en kunnen de eerste bewoners instromen. Het COA vangt in dit gebouw 200 bewoners op.
Ook plaats het COA twee woonunits bij het gebouw de Mate. De verwachting is dat begin vierde kwartaal 2016 de volgende 200 bewoners in deze units instromen.
 
Oplevering van het AZC ( voormalige politieschool ): vindt plaats in week 25, de eerste bewoners worden dan in week 29 verwacht.
 
 We hebben de neiging al van alles op poten te zetten. Het COA dat verantwoordelijk is voor 'bed, bad, brood en WiFi' , geeft aan niet te hard van stapel te lopen. En eerst te kijken waar de behoefte ligt van de mensen en ze wat tot rust te laten komen. Dat gaan we zeker doen. We zorgen dat deze zomer mensen klaar staan om, in afstemming met andere organisaties, wat te organiseren. Intussen staan er wel een paar initiatieven in de startblokken. De eerste matches tussen de maatjes en vluchtelingen zullen worden gemaakt, we gaan fietslessen organiseren via Leef! en een taalcafé beginnen via PKN Warnsveld. Intussen loopt een samen-koken-project met jonge statushouders.
 
Kerk en Vluchteling informeert iedereen zo goed mogelijk. Zo konden op 14 april alle betrokkenen luisteren naar de ervaringen van stichting Present uit Apeldoorn en gaf de coördinator van de taalcoaches uitleg over het leren van Nederlands.  We kwamen met elkaar in gesprek en werden geïnspireerd door het verhaal van Pinksteren: we gaan elkaar verstaan! Wie het verslag van de avond wil ontvangen, kan een e-mail sturen.
 
Wil je actuele info? Volg ons dan op Facebook (Kerk en Vluchteling Zutphen) en abonneer je op de digitale nieuwsbrief van geloveninzutphen.nl. Voor het laatste nieuws rondom de huisvesting kan je terecht op de website van de gemeente Zutphen. En zijn er ideeën of initiatieven binnen de kerken voor vluchtelingen, dan horen we dat graag. Wie weet kunnen we u verder helpen. Mail ons:
Of neem contact op met de contact personen van Wichmond / Vierakker.
Elly Marijnissen tel: 441276 –
Rien Baauw, tel: 441744  -

 Deddie van Alphen, voorzitter: 0575-574358
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.