Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft nog steeds aanvulling nodig: verderop in het kerkblad is te lezen welke vacatures er nog
binnen de kerkenraad (te verwachter) zijn. Het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken heeft onze begroting 2016 goedgekeurd en mag binnenkort de jaarcijfers over 2015 beoordelen, evenals onze kascommissie, bestaande uit Judith Minderman en Herbert Keppels. Deze cijfers zijn bij de vorige kerkenraadsvergadering besproken en toegelicht en staan in verkorte vorm in deze editie van Wichmonds Kerkleven. Leden van onze gemeente kunnen op de volledige jaarrekening inzien na een afspraak met kerkrentmeester Henk Loman of administrateur Hilly Bakker. Dit is mogelijk tot een week na verschijnen van dit blad. Elders leest u over de hoogte van toezeggingen van de Actie Kerkbalans en de stand van zaken tot dusver. Helaas is de afwikkeling van de rechtszaak tussen de gemeente Bronckhorst en de kerk nog gaande. De rechter heeft in januari geoordeeld dat de gemeente Bronckhorst onze kosten gedeeltelijk moet betalen.
Tot op heden hebben wij nog niets ontvangen. De rechtsbijstand heeft een traject ingezet om de gemeente Bronckhorst ertoe te bewegen ook op het punt van betaling alsnog aan de uitspraak van de rechter te voldoen. Er wordt al een tijdje gewerkt aan de vervanging van een deel van de buitendeur van de kerk. Er komt een nieuw eiken stuk op dat apart moet worden gemaakt. De hal met binnendeuren van Withmundi wordt, op het moment van het schrijven van dit stukje, opgefrist en de tussenmuur middenin de keuken is verwijderd. Hiermee kan weer beter gebruik worden gemaakt van de keukenruimte. De kleurige muurschilderingen zijn hier op verzoek van diverse gemeenteleden zoveel mogelijk behouden. Voor het groot onderhoud van de kerk, het uurwerk en het orgel wordt nu een zesjarenplan geschreven. Dit is nodig om  vanaf 2017 in aanmerking te kunnen komen voor de venieuwde    instandhoudingssubsisidieregeling van het Rijk. Hier lijken wij met de nieuwe criteria wél kans op te maken. Er wordt verwacht dat het dak van de kerk in die periode vernieuwd zal moeten worden. Ook zijn er offertes aangevraagd voor nu noodzakelijk onderhoud van het smeedijzeren uurwerk van de torenklok en worden er duidelijke afspraken met de orgelbouwer firma Reil in Heerde gemaakt over een efficiënt onderhoudscontract op basis van het meerjarenplan, waaraan Hans Reil ook zelf meehelpt schrijven.
In de kerk komt dit jaar een Wifi-punt waardoor in en rond de kerk gebruik kan worden gemaakt van internet. Bij vele van de (mede) gebruikers van onze gebouwen is hier in toenemende mate vraag naar. (Denk daarbij aan koren, muziek en theater, ons jeugdwerk, de oecumenische vrouwengroep, uitvaarten enz.) Het aanleggen wordt grotendeels mogelijk gemaakt door de door ons daarvoor aangevraagde en inmiddels toegekende subsidie uit het gemeen-tefonds van de classis. Hierna zijn er jaarlijkse exploitatiekosten.
Het Kamerkoor Zutphen, onder leiding van Joop van Goozen uit Brummen, oefende de laatste maanden op vaste maandagavonden in onze kerk. Dit is nog een proef. Als het goed bevalt, dan worden de repetities waarschijnlijk een vast gegeven. Enigszins tot onze verbazing is men erg te spreken over de akoestiek van onze kerk. Wij zijn blij dat wij onze kerk op die manier tegen een onkostenvergoeding ter beschikking kunnen stellen van derden.
Een andere test is de kerkopenstelling tijdens de vakantieperiode. Hiermee wordt voorzichtig voor het eerst in juni begonnen. Alleen de kerkruimte is dan toegankelijk. Alle andere ruimten blijven wel afgesloten. Er is de mogelijkheid tot gebed en lezen in de bijbel. Ook kan een kaars worden opgestoken. Dit wordt uitgevoerd op besluit van de kerkenraad, mede op verzoek van de dominee en in goed overleg met onze verzekeraars en onze kosters. Er zijn kerkenraadsleden bereid gevonden om de deuren te openen en te sluiten voor de duur van de proef.  Het maken van de nieuwe antependia vordert gestaag. Zoals we al eerder schreven is het de bedoeling dat alle onkosten hiervoor zoveel mogelijk worden gedekt door acties. In de kerkenraad is beslist dat tot die tijd het college van kerkrentmeesters garant staat voor het initiële bedrag dat voor het ontwerp en het materiaal voor de uitvoering gesteld is (€ 4.000,-). We hopen dat het tuinfeest, dat op zaterdag 2 juli a.s. door de zo enthousiaste tuinfeestcommissie zal worden georganiseerd een succes is en een mooie bijdrage aan de fondsen voor dit doel zal opleveren. In datzelfde weekeinde maken de jongeren van Jubal gebruik van Withmundi voor hun jeugdactiviteit. Op zondagmiddag 3 juli verwacht men een klein concert te geven in onze kerk. 

 De kerkrentmeesters.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.