Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
PROJECTKOORLEDEN GEZOCHT VOOR DE MESSIAH PROJECTKOORLEDEN GEZOCHT VOOR DE MESSIAH
 
 “Magistrale uitvoering  van de Messiah in Vorden”
zo oordeelde de Stentor in november 2014 over de uitvoering van de Messiah door het koor
Cappella Bronckhorst in de dorpskerk in Vorden. Nu twee jaar later zingt het koor opnieuw de Messiah. Voor deze uitvoering nodigt het koor gastzangers uit het prachtige oratorium van
Georg Friedrich Händel mee uit te voeren. De uitvoering zal plaatsvinden op 20 november 2016 in de dorpskerk in Vorden.
 
Geoefende zangers,
bij voorkeur die  de Messiah al eens hebben gezongen, zijn welkom. Het koor bevat op dit moment 40 vaste leden uit Zutphen en omliggende gemeentes. Voor de uitvoering van de Messiah is plaats voor 3 a 4 extra zangers per stemgroep. De uitvoering staat onder leiding van dirigent Hans de Wilde. Verder werken ook nu weer de bekende organist Dirk Luimes en het muziekensemble Ars Floreat mee.
 
Wilt u mee doen,
dan kunt u zich voor 17 augustus 2016 opgeven bij Alice de Ruiter, U wordt dan gevraagd bij onze dirigent een stemtest te doen.
De repetities zijn wekelijks op de woensdagavond van 19.45 u. tot 22.00 u. in de dorpskerk in Vorden en starten op 24 augustus. Op 17 september  ’s middags bent u uitgenodigd voor een extra stemworkshop “coloraturen zingen”. Op 5 november staat een extra koorrepetitie gepland. De kosten voor deelname aan dit project zijn € 65,00.
 
Voor meer informatie over het koor kunt u kijken op www.cappellabronckhorst.nl .
Heeft u nog vragen? Neem dan  contact op met Heleen Verweij tel 06 51 70 52 85.
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.