Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Nu dat we in de zomervakantietijd zijn, zal Kerkleven gedurende vier weken niet verschijnen. Even rust van al dat lezen. Want wat moet u tegenwoordig toch veel lezen, lezer: kranten, bladen, reclames, emails… Ik heb ooit een nee-nee sticker gehad, om mezelf de ruimte te geven om  geselecteerd te lezen. Ja, want de tijd die we hebben is kostbaar en dus moet je je afvragen: wat is nou de moeite waard om te lezen en wat kunnen we overslaan? Een klassieker uit de wereldliteratuur, dat is de moeite waard. Ik schaam me dat ik nog nooit een stuk van Joost van den Vondel heb gelezen.  En maar tien of twaalf van de 37 stukken van Shakespeare. De Bijbel heb ik wel gelezen, en ik lees hem nog, iedere dag. Heb ik daar ook wat aan? Soms sla ik hem dicht en zeg ik: Kan er niets mee.  Maar soms, soms, dan zeg ik: geweldig! Psalm 82, bijvoorbeeld. In de marge heb ik op 8 september 2005 bij psalm 82 geschreven: “Met deze psalm ben ik het 100% eens.” Geen idee meer wat de aanleiding was.  Blijkbaar sprak het me op dat moment  aan. Dagelijks de Bijbel lezen is voor mij als eten: vaak als brood met pindakaas, soms met hagelslag.  Was er vandaag wat hagelslag?  Nou?  Het was een deel uit dat trieste verhaal van Koning Saul. U weet wel, lezer, die met zijn grimmige ogen en zijn spies. Rembrandt heeft hem prachtig neergezet op een schilderij dat in het Mauritshuis hangt - de jonge David bespeelt zijn harp en is zich van kwaad bewust, maar in Sauls ogen lees je gevaar. Toch vind ik dat God Saul eigenlijk beter had kunnen behandelen.  Ik kan me in Sauls angsten inleven, zijn twijfels, zijn paniekerige daden, zijn jaloersheid op David, zijn berouw.. De profeet Samuel straft  hem meedogenloos als hij in de fout gaat, en hij krijgt geen tweede kans. David, daarentegen, blijft hem trouw, ondanks alles. Hij spreekt ook een roerend klaaglied over Saul uit als hij hoort dat hij gesneuveld is. Op school moesten we dat uit ons hoofd leren. Het uit je hoofd leren van klassieke teksten, wie doet dat nog? Maar wat heb ik daar veel aan gehad. Lezen, en leren, uit je hoofd. Ik wou dat ik dat meer had gedaan. Want dat is pas echt lezen.  Je slaat dan geen woord over, je bemerkt de details en je draagt het met je mee. Minder lezen, maar met meer aandacht.  En een paar boeken vele malen lezen.  Het gaat om de diepgang.  Als een tekst zich in je geheugen ingraaft en je het met je meedraagt, een klassieke tekst, een Bijbelse, of een andere uit de wereldliteratuur, dan is dat toch een groot goed? Een van de mooiste passages uit de wereldliteratuur die ik tegen ben gekomen komt in het boek van Primo Levi, Se questo è un uomo – Is dit een mens. Ik heb het op school behandeld, in de Engelse vertaling.  In het concentratiekamp is het leven verschrikkelijk, het eten is schaars. En dan komt er een moment in het verhaal waarop Levi zijn kennis van Dante’s Goddelijke Komedie met een andere gevangene deelt.  Hij raakt in vervoering - hij kent er lappen van uit zijn hoofd, en hij gaat een van de canto’s citeren. Even is hij in een andere wereld, ver weg van Auschwitz, en hij neemt de ander mee, maar wat gebeurt?  Hij kan ineens niet verder. Hij is een paar verzen kwijt uit zijn geheugen, en zo gefrustreerd raakt hij, zo wanhopig, dat hij zelfs zijn karige maaltijd voor die dag weg zou geven als hij die verzen maar weer op kon roepen! En zo zien we: in extreme omstandigheden is het woord meer waard dan brood. Of minstens zoveel. Jezus zegt: De mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat voortkomt uit de mond Gods. Is de wereldliteratuur ook niet zo’n woord?  Woord van waarheid, woord dat over iets gaat, iets dieps. In de kerk is er op zondag het woord.  En nu door de week ook. De kerk is in de zomer iedere dag open, van 10 tot 17 uur. U vindt er de stilte, en in een hoek een brandende kaars, een open Bijbel: “In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het woord was God…”  Teksten om uit je hoofd te leren en heel je leven met je mee te dragen, en over na te denken..
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.