Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Huiskamerbijeenkomsten 2016/2017 Huiskamerbijeenkomsten 2016/2017
Ook dit jaar staan er weer huiskamerbijeenkomsten op het programma.
Voor u/jou een mogelijkheid om in kleine kring andere gemeenteleden te ontmoeten. Dit jaar staan de ontmoetingen in het kader van het thema:
Deel je leven.
Dit thema is het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (de PKN) die hierover schrijft: “We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s… Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen… We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.” 
Aan de hand van een spel (variatie op het ganzenbordspel) willen we in de bijeenkomst levenservaringen met elkaar delen.
Dit seizoen kunt kiezen uit drie avondbijeenkomsten en een middagbijeenkomst
Maandag 3 oktober 2016 (‘s avonds)                
Donderdag 13 oktober 2016, (’s avonds)          
Maandag 16 januari 2017 (middag)
Donderdag 19 januari 2017 (’s avonds)
Wij vragen u/jou aan te geven welke avonden/middag u wel en niet kunt. Op basis van die uitkomst zullen de ouderlingen een indeling maken en krijgt u vervolgens bericht wanneer u/je verwacht wordt.  Kunt u voor vrijdag 23 september een keus maken en het strookje (onder) invullen en opsturen? 
Tim Wiersum en Zwennie Langwerden zullen de avonden in de pastorie (diaconale huiskamers) leiden. Als u voor een avond kiest, dan bent u vanaf 19.45 uur welkom en beginnen we om 20.00 uur. Uiterlijk 22.00 uur sluiten we af.  Als u voor de middag kiest dan bent u vanaf 14.15 uur welkom en dan beginnen we om 14.30 uur en sluiten we af om 16.30 uur.
Wij hopen op fijne en inspirerende ontmoetingen met elkaar.   

De ouderlingen                                    
                                                                                              
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.