Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Een bericht van Janneke Harmsen uit Rio de Janeiro Een bericht van Janneke Harmsen uit Rio de Janeiro
Tijdens de Paralympische Spelen ben ik werkzaam in het Paralympisch dorp waar de atleten verblijven. In het dorp is een Multi Faith Centre. Hier kunnen de atleten terecht voor verschillende geloven; Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom en het Christelijke geloof. Het centrum is open van 8:00-22:00. Voor de Christenen is er een bijeenkomst met zingen, bijbel studie en gebed om 10:00 en om 17:00 uur. Op de andere tijden zijn de atleten en coaches welkom voor 1 op 1 gesprekken.
Mijn taak is samen met mijn kamergenote Sadrine uit Zwitserland het bezoeken van het mini ziekenhuis hier in het Paralympisch dorp en de 1 op 1 gesprekken.
In één van deze gesprekken ontmoette ik Tom uit Kenia. Hij is een begeleider/mede renner van een blinde atleet. Tom is tijdens de Paralympische Spelen in Londen tot geloof gekomen. Daarvoor was hij strijder in Kenia, hij streed voor zijn dorp, moest vechten voor water uit een poel, waar ook de koeien uit drinken op een uur loopafstand. Nu is hij een strijder voor Jezus. En vecht nog steeds voor zijn dorp, maar nu op een andere manier. Hij is bezig met een waterput en hoopt dat buurdorpen dan bij zijn dorp komen voor water en dat hij zo het evangelie kan verspreiden.
Wat een mooie getuigenis! Wat mooi dat we hier over Jezus kunnen vertellen en dat het dan over de hele wereld mee terug gaat, naar zoveel verschillende landen! Romeinen 10 vers 14-15 en 18 :Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? 
'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen'. 
'Hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld'. Ik dank de Heer dat er tijdens deze Spelen vele zaadjes gepland mogen worden en dat er vele atleten mogen veranderen, net als Tom.

Janneke  Brazilië.


 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.