Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Info Kerk en Vluchteling Info Kerk en Vluchteling
Na lang voorbereiden en wachten op vluchtelingen, is het nu zo ver. De eerste bewoners zijn in het AZC ( asielzoekerscentrum) in Zutphen gearriveerd.
Op 12 augustus waren er al 140 bewoners, ze zijn afkomstig uit verschillende landen.
Elke dag komen eren aantal bij. De instroom per dag kan soms 30 zijn, soms 4, dat verschilt enorm. Het AZC stroomt dus langzamerhand vol. Op 25 augustus zijn er inmiddels ruim 250 bewoners en er komen er elke dag weer bij.
Door een vaste groep van 13 mensen van verschillende kerken in Zutphen, Warnsveld, Eefde, Wichmond, Vierakker,  20 maatjes en een pool van ongeveer 60 vrijwilligers zijn verschillende hulpprojecten van start gegaan.
Er staan enkele welkomacties gepland, o.a. door Kerk en Vluchteling, maar ook door de winkeliersvereniging in de Dreiumme. De bibliotheek en Het Gilde in Zutphen geven ondersteuning bij het lees- en taalonderwijs. Er is een Samen-kokenproject voor jonge statushouders, een fietsproject en fietslessen via Leef! , 18 augustus is een piano geschonken aan het AZC, waarbij een meisje meteen enthousiast haar oefenmap ophaalde om piano te spelen. Ze had al wat lessen gehad in een opvangcentrum in Lelystad.
Elke woensdagmiddag is het mogelijk om met vluchtelingen een kopje koffie/thee te drinken en spelletjes te doen in de Eekschuur in Warnsveld. Al pratend met deze mensen, hopen we te ontdekken waar hun hulpvraag ligt.
Wekelijks bezoek ik (Elly) een Syrische familie in Zelhem en ik kan u vertellen, ik word daar zeer hartelijk ontvangen. We praten met handen en voeten en mijn iPad is een dankbaar hulpmiddel om woorden te vertalen, of  om afbeeldingen bij begrippen te zoeken, als we er niet uitkomen. Zo leren zij Nederlands spreken en we praten en leren veel van elkaars cultuur. Misschien kunnen we een keer kinderen uitnodigen voor een spelletjesmiddag met kinderen in Wichmond.
Kerk en Vluchteling, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en Vluchtelingenwerk zoeken juist voor deze contacten nog mensen.
 
Aanvulling na een bijeenkomst op 25 augustus:
Er is een grote behoefte aan vooral juridische kennis.
Het COA inventariseert wat nodig is, maar RUST staat voorop. Er is teveel speelgoed, dus dat hoeft u niet te bewaren.
 
We houden u op de hoogte.
Op de site www.kerk en  kunt u ook volgen wat er allemaal gedaan wordt om het moeilijke leven van de vluchtelingen wat te verlichten.
 
 
Namens Kerk en Vluchteling Wichmond Vierakker
Elly Marijnissen
Rien Baauw
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.