Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Gespreksgroep 'geloofsopvoeding' voor ouders en grootouders Gespreksgroep 'geloofsopvoeding' voor ouders en grootouders
Geloofsopvoeding is een ontdekkingstocht, een tocht die je als ouders niet zonder bagage begonnen bent of ga beginnen. Wellicht ben je zelf als kind in aanraking geweest met geloof en kerk. In het gezin, de familie of op school. De een denkt daar vooral met plezier en waardering aan terug, de ander herinnert zich misschien vooral de dwang of zinloosheid. Of heeft die aanraking weinig of niet plaats gevonden!
Je kind iets meegeven van God……..daar willen we in deze gespreksgroep samen bij stil staan. Geloofsopvoeding gebeurt dan ook in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de belangstelling voor het kind en de onvoorwaardelijke liefde voor je kind. Waarbij verzorgen, geborgenheid en veiligheid centraal staan. 
  
Grondhoudingen die er dan toe doen zijn: 
Dankbaar in het leven staan – je laten verwonderen…….                             Respectvol leven met elkaar – het goede voorbeeld……..                           Geborgenheid geven – kind, je mag er zijn…………                                     Luisteren naar je kinderen – tijd voor echte aandacht……..                                                
 Geloof kan je niet doorgeven, wel vóórleven.

Op deze gespreksavonden willen we dan ook samen praten over:                 Welke bagage heb je zelf meegekregen?                                                   Wat wil jij je kind meegegeven en… hoe doe je dat? 

De eerste gespreksavond is: donderdag 27 oktober om 20.00 uur in de pastorie.  Deze avonden worden geleid door Rien Baauw, in samenwerking met de jeugdouderlingen Caroline ter Linden en Annet Heuvelink en met Tim Wiersum.

Ga maar op weg op hoop van zegen, en zet de stap naar wat je niet bent.                                      
Laat je leiden door je dromen en geloof dat je er komt.                                                                    
Want met een beetje geloof kun je bergen verzetten,                                                                              
met een sprankje hoop krijg je vleugels om te gaan                                                                                   
en met een beetje liefde breng je wegen bij elkaar                                                                                                 en loop je samen tot achter de horizon.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.