Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Zondag 11 september: de Startzondag! Zondag 11 september: de Startzondag!
Zoals ieder jaar vieren we rond de tweede zondag van september onze Startdienst. Met de startdienst  wil de kerkelijke gemeente weer wat meer op gang komen. We komen bijeen, hebben een feestelijke  morgen, en kijken met goede hoop weer vooruit naar bloei en misschien zelfs groei van de plaatselijke kerk. Het thema voor de startzondag wordt ons aangereikt door onze landelijke kerk, de Protestantse kerk in Nederland (de PKN). Thema dat gekozen is voor dit jaar luidt: “Deel je leven.”  Hoe willen wij invulling geven aan de ochtend, met dit thema in gedachte? Daar hebben leden van de Startzondagcommissie (Marieke Maandag, Ans Berkelaar, Rita Stoltenborg en Tim Wiersum) zich over gebogen.  Besloten is dat we beginnen in de kerk, zoals gebruikelijk, om 10 uur.  Medewerking aan een feestelijke startdienst zal worden verleend door Kopergroep, onder leiding van de heer Henk Vruggink.  Ook mevr. Anja Schieven-Hissink zal solo op dwarsfluit spelen tijdens de viering,  en de heer Frans Konincks bespeelt het orgel. In verband met het reeds eerder aangekondigde thema van de dienst (“Deel je leven”) hebben hopelijk veel mensen een foto in de doos in de pastorie gedeponeerd – een foto als herinnering aan iets dat voor hen belangrijk was, of nu is. Voor mij ligt dat voor de hand – een foto van mijn eerste kleinkind, kleindochter Anna, geboren op 12 augustus. Wat een wonder! Ik ben benieuwd naar foto’s van anderen.  Na de dienst zullen we ze bekijken. De foto’s die we zullen hebben gekregen zullen op grote vellen papier staan, in Withmundi – 6 foto’s per vel. De vellen zullen worden verspreid over de tafels waaraan we, na de dienst, koffie/thee/limonade gaan drinken. Mensen die foto’s hebben ingestuurd zullen worden gevraagd te gaan zitten aan de tafel waar  hun foto op staat. Anderen kunnen overal zitten. Aan de tafels horen we wat iedere foto voor de eigenaar betekent. Zo delen we een stukje van ons leven met elkaar. En zo vieren we Gods kleurrijke schepping.  In de dienst zelf (aanvang, zoals gebruikelijk, om 10 uur) zullen we mooie liederen zingen, bijvoorbeeld  psalm 146 “Zing mijn ziel voor God de Here” en lied 653: “U kennen, uit en tot U leven”, en ook  luisteren naar mooie muziek, schriftlezingen en een gedicht. In de kerk zult u een boom aantreffen, waar de kinderen, na de preek, versierde vruchten aan gaan  hangen (vruchten als symbool van mooie dingen die het leven ons toereikt).  Er worden bij aankomst ook (kartonnen) vruchten aan de kerkgangers uitgedeeld. Mensen zullen worden gevraagd om daarop iets te schrijven over waar hun hart van overloopt op dit moment. Kinderen zullen de vruchten tijdens de collecte vanuit de kerkbanken ophalen en ze aan de boom bevestigen, voorin in de kerk.   Tijdens de preek zijn de kinderen bezig in Withmundi onder leiding van Marieke Maandag.  Kom en vier Startzondag – zondag 11 september, 10 uur!
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.