Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bericht van Janneke Harmsen-Bakker, vanuit Brazilië Bericht van Janneke Harmsen-Bakker, vanuit Brazilië
Bericht van Janneke Harmsen-Bakker, vanuit Brazilië, waar zij uit geloofsovertuiging naartoe is gegaan om voor enige tijd op vrijwillige basis christelijke diensten te verlenen. Janneke is lid van onze gemeente. Ze verkeert momenteel in Holambra, een Braziliaanse burgerlijke gemeente in de staat São Paulo. Brazilië is een groot land (240 keer zo groot als Nederland). Er wonen zo’n 185 miljoen mensen en de bevolking groeit snel. Ieder jaar komen er ongeveer twee miljoen inwoners bij. De tegenstellingen tussen arm en rijk zijn groot. De naam van de gemeente Holambra is een samentrekking van Holland, Amerika en Brazilië. De gemeente komt voort uit een Nederlandse nederzetting. Met gekwalificeerd handwerk in de landbouwsector is de gemeente het grootste productiecentrum van bloemen en planten van Latijns-Amerika. Holambra wordt beschouwd als een toeristische trekpleister en organiseert jaarlijks de grootste bloemenexpositie van Latijns-Amerika: de Expoflora.  

In Holambra is in 2001 een kinderhuis opgericht door de Nederlander Paul van Opstal en zijn Amerikaanse vrouw Jill. Het kinderhuis heet Lar Feliz (gelukkig huis) en heeft een christelijke grondslag. Het heeft als visie:  het bieden van een huis aan kinderen van 0-17 uit de streek die anders geen plaats hebben om heen te gaan. De kinderen die in Lar Feliz opgevangen worden zijn vaak thuis in aanraking geweest met misbruik, huiselijk geweld, verslaving van ouders.
Het kan ook dat de kinderen in de steek gelaten zijn door ouders of dat de ouders overleden zijn. Lar Feliz vangt deze kinderen op, zorgt ervoor dat de ze zich zo goed mogelijk thuis kunnen voelen en bereidt de kinderen voor op een zelfstandige toekomst. Soms is terugkeer naar hun ouderlijk huis mogelijk. Door de jaren heen heeft het huis ongeveer 1500 kinderen mogen opvangen. Dit voor een korte of langere tijd.  

Janneke is voor kort verblijf in Lar Feliz om als vrijwilligster hulp te verlenen.
Ze schrijft het volgende:
“Ik ben nu al bijna een week bij Petra (een Nederlandse die in Lar Feliz werkt) op het project Lar Feliz (gelukkig huis) in Holambra. Een project dat kinderen van 0-17 een huis biedt die anders geen plaats hebben om heen te gaan… Petra werkt hier nu 3 jaar en volledig op vrijwillige basis, dus geheel afhankelijk van giften.
Petra is coördinator van het meidenhuis. Mijn taak op het project is extra ondersteuning van de medewerkers. Door met enkele kinderen te gaan sporten, te spelen of lekker uit te gaan naar het park, hebben de medewerkers even de handen vrij van deze kinderen en kunnen ze andere kinderen extra aandacht geven. (Delen van deze tekst zijn overgenomen van http://cms.schildvangeloof.nl/node/25 en van http://www.petraoudman.nl/brazilie/).

 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.