Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De huiskamerbijeenkomsten zijn goed van start gegaan.  We waren met 14 personen op de eerste avond.  Voor de drie andere bijeenkomsten (donderdagavond 13 oktober, maandagmiddag 16 januari en donderdagavond 19 januari) hebben zich ook rond de 15 personen opgegeven.  Dat is fijn!  Zo houden we contact met elkaar en heb je het gevoel dat we een hechte gemeenschap zijn. 
De dienst met koor Reborn afgelopen zondag kreeg ook een goede opkomst. Niet verbazend, want het koor zingt prachtig en hun repertoire, waaronder composities van de zangeres Enya, is mooi.  Voor mij is het boeiend om een verband te zoeken tussen teksten van liederen uit de moderne zangcultuur en die van de Bijbel. In een van haar liederen spreekt Enya over de tijd. Haar tekst heeft overeenkomsten met de woorden in Prediker hoofdstuk 3 – “Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.” 
De dienst op 23 oktober zal ook een hele bijzondere zijn met een grote opkomst, hoop ik. Het is de dienst waarin de nieuwe antependia’s (avondmaalstafelkleden en bijhorende kanselkleden) zullen worden onthuld.  Een groep dames heeft er maanden hard aan gewerkt met naaimachines.  Een van de machines vloog op een gegeven moment in brand!  Gelukkig niemand  gewond. Nu is het werk voltooid en zal het worden gepresenteerd.  Het ontwerp van de kleden is van de heer D. Baauw.  De heer Baauw zal in de dienst aanwezig zijn om uitleg over de symboliek van de ontwerpen te geven. Het Koperensemble komt spelen en ons A Capellakoor zingt. Ik hoop dat het een feestelijke dienst zal zijn en dat er veel mensen in de kerk zullen zijn.   
Verder is er nog iets moois in het vooruitzicht:  een dialectdienst op zondag 16 oktober met mw J. Ruiterkamp uit Vorden.  Ik heb dan zelf dienst in het ziekenhuis, dus kan er niet bij zijn.  Maar ik denk dat ik het had kunnen volgen, want ik ben hier inmiddels meer dan twee jaar en heb aardig wat van het Achterhoeks opgepikt.  Soms raak ik wel even de kluts kwijt, als het heel rap gaat.  Maar ik hou van talen en dialecten en doe dus mijn best om de mooie verschillende klanken te onderscheiden.  Ik heb ook een afscheurkalendertje waar ik mee kan oefenen.  Gisteren stond deze tekst erop:  “Een peerd kent heel völ versjes; ze gaot ammaol aover heuj.” Als ik het goed begrijp wil dit zeggen dat een paard veel liedjes kent maar dat die alleen maar over één ding gaan.  Nou, zou ik zeggen, dan hebben paard en dominee veel overeen!  U komt toch zondag, he`?  (Al die dominees die alsmaar maar hetzelfde roepen..)
Agenda: 
Zondag 16 oktober, 10 uur:  Dialectdienst met mw Ruiterkamp uit Vorden
Zondag 23 oktober, 10 uur:  De dienst waarin de nieuwe antependia’s zullen worden gepresenteerd.  Het Koperensemble speelt en ons A Capellakoor zingt.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.