Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op de komende twee zondagen hebben we bijzondere kerkdiensten.  Op 13 november viert ds Ingrid de Zwart het Avondmaal met ons.  Ik verheug me erop.  Ik denk vooral omdat ik het voor een keer niet zelf hoef te doen.  Ik moet bekennen dat ik vaak nogal gespannen ben bij het vieren van het avondmaal.  Je moet aan zoveel dingen denken. Bijvoorbeeld: verhef het brood en de beker op het juiste moment, spreek de juiste woorden uit bij het geven van de schaal, vergeet niet te zeggen dat er druivensap is voor mensen die liever geen alcohol willen.  Nee, ik ben niet op mijn gemak als ik het avondmaal moet vieren.  Een fout kan heel storend zijn. En als ik gespannen ben, maak ik geheid fouten. Ik ben ook blij dat ik de organist niet ben. Stel je voor, alle toetsen moet je goed raken, een kleine fout hoort iedereen.  Ik zou het niet kunnen en bewonder degenen die het doen.  Er is eigenlijk niets mooiers dan rustig zitten in de kerk en niets te hoeven doen.  Nou, vooruit, af en toe een schriftlezing verzorgen, dat zou ik nog wel op me willen nemen, als niets meer hoefde. Maar daar kan je ook fouten in maken. En dat kan je ook heel goed doen. En we hebben goede lectors in Wichmond. Dus dat kan ik ook aan anderen overlaten. Fijn.  Zondag 20 november?  Dan is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan heb ik wel de leiding. Maar gelukkig niet alleen.  Meerderen zijn bij de dienst betrokken. En het waardevolle van de dienst op de laatste zondag van het jaar is ook dat we daarin samen verbonden zijn als een gemeenschap, waarin de scheiding tussen levenden en doden niet bestaat. Jezus zegt in de bijbel:  “Wat betreft de vraag of de doden opgewekt worden: hebt u niet in het boek van Mozes gelezen, in het verhaal over de doornstruik, hoe God tegen hem zei: ‘Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob’? Hij is geen God van doden maar van levenden.”  Voor God is dus niemand dood. Wij vormen een gemeenschap met onze overledenen doordat we de banden met hen in stand houden, door gedachtenis. Zondag 20 november is zo’n gezamenlijk moment van gedachtenis. Mogen we met elkaar er een troostende dienst van maken.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.