Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Verslag vrijwilligersavond d.d. 28 oktober 2016 Verslag vrijwilligersavond d.d. 28 oktober 2016
Ben Hiddink opent de avond met het voorlezen van de taken van de diverse groepen vrijwilligers. Tevens wordt door hem gevraagd of er nog op- of aanmerkingen zijn vanuit deze groepen.

De bloemengroep vraagt om aanvulling van de jongere garde; de kosters vragen om wat meer onderlinge communicatie en het rondbrengen van de liturgie kan ook enige verbetering gebruiken.

Na deze mededelingen wordt er koffie geschonken en wordt er even bijgepraat.

Hierna neemt Ineke Hissink-Kapper, bijgestaan door haar man René, ons mee op reis door de geschiedenis van Zutphen.

Zutphen is als Zuid Veen ontstaan op een zandduin tussen de Berkel en de IJssel.   De vroegste bronnen vertellen dat het na 1059 een plaats met versterking was . In dit jaar wordt er ook een “vervalste” melding gemaakt van een kerk in Zutphen; de St. Walburgskerk.

In 1946 zijn er bij opgravingen op het ’s Gravenhof de funderingsresten van een palts (ontvangsthal  van bisschoppen) blootgelegd.  In 1196 gaf Graaf Otto I stadsrechten aan Zutphen.

Verder is er bij opgravingen in de stad ontdekt dat de markten vroeger ronde verdedigingsgrachten met wallen eromheen waren.  Vandaar dat alle straten in de binnenstad rond lopen. In het midden van de 13e eeuw werd door de graaf de Nieuw Stad gesticht, omdat Zutphen binnen de ommuring te klein werd.

Zutphen was tot de Elisabeths vloed in 1421 een echte handelsstad. Men dreef handel met de Baltische staten en Engeland, vooral in staal, hout en pelzen. Via de Berkel werd uit Duitsland met de Berkelzomp hout en ijzer aangevoerd en verhandeld. (Houthandel op de Bult van de heer Ketje).

Na deze tijd werd Zutphen een landbouwstad. Er waren veel boeren en er was grond genoeg buiten de stad, de zo genaamde stadsweiden om er vee te houden. Er ontstonden veel stadsboerderijen en er werden boerenmarkten gehouden in de stad. De paarden werden achter De Pelikaan gestald.  Op de zaadmarkt werd zout verhandeld . Daar de huizen in die tijd van hout werden gebouwd zijn er veel afgebrand in de stad. Later werden er stenen gevels voorgezet. 

In 1500 is de Librije tot stand gekomen in de St. Walburgskerk. De boeken zijn met kettingen vastgelegd. De mensen werden hier voorgelezen ook met het doel  om ze bij de kerk te houden. Er bestaan nu nog 3 van deze oude bibliotheken.

Zutphen is tot 1874 een garnizoensstad geweest. Men heeft zich nooit sterk gemaakt voor industrie in de stad. Tot nu toe is dat nog steeds zo.

De stadsboerderijen moesten na de 2e wereldoorlog de stad uit.  Het vee mocht niet meer midden in de stad gestald worden.

De veemarkten die her en der in stad gehouden werden zijn verdwenen (paardenmarkt, biggenmarkt)  

De ziekenhuizen in de stad  werden ook op nieuwe plaatsen buiten de stad gebouwd. Zo al met al hebben we door middel van het verhaal en de dia’s het Zutphen van nu zien ontstaan.

Ineke heeft het verhaal heel enthousiast verteld, volgens mij heeft iedereen genoten. Tijdens dit verhaal konden we ons tegoed doen aan eten en drinken. De lezing werd beëindigd om 22.15, hierna kon er nog nagepraat worden.  

 Hilly Bakker

 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.