Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“U weet trouwens hoe laat het is, u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.”  Woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen, een brief geschreven tegen het eind van de jaren vijftig van de eerste eeuw van onze jaartelling, zo’n dertig jaar na Christus. Deze woorden horen we Advent.  Het zijn woorden die mij ieder jaar weer raken. Waarom?  Het heeft iets maken met de manier waarop ik de tijd beleef, denk ik. Voor een christen gaat de tijd ergens naartoe.  Wij geloven niet in reïncarnatie, wij geloven niet in een kringloop. De seizoenen komen weliswaar ieder jaar weer terug en die cirkelgang kennen we wel. Maar we geloven ook in een geschiedenis, een levensloop die ergens heen gaat, die een begin heeft en een eind. Oosterse godsdiensten kennen dit niet.  Die zien meer een eeuwig ronddraaien, totdat je aan dat wiel ontsnapt in het niets. Wij zien een lijn. Je leeft maar een keer en je leven is belangrijk, want je kunt het niet overdoen. Dat maakt de tijd heel kostbaar.  De tijd krijg je niet terug. Klinkt misschien wat somber, maar het heeft ook zijn positieve kant. In een artikel in een krant las ik vorige week dat mensen die weten dat tijd belangrijk voor hen is gelukkiger zijn dan mensen die meer waarde hechten aan geld. Er is onderzoek naar gedaan, in Amerika. 4000 Amerikanen werden gevraagd of ze geld belangrijker vonden dan tijd en ook hoe gelukkig ze waren. 64% vond geld belangrijker dan tijd, maar waren minder gelukkig dan degenen die meer waarde hechtten aan tijd (artikel is te lezen in The Weekly Guardian van 4 november, een Engels blad). Ook al heb je weinig geld, las ik, je zult gelukkiger zijn als voor jou tijd het belangrijkste is. Dit heeft zijn uitwerking in het manier van alledaags leven. Ga je bijvoorbeeld boodschappen doen, is dan jouw prioritiet de laagste prijs zoeken om goedkoper uit te zijn (wat meer tijd kost) of zo snel mogelijk de nodige dingen kopen, zonder al te veel te letten op de prijzen, want er zijn belangrijkere dingen en het leven is kort? Maar wat zijn die belangrijkere dingen dan?  Wat is het waardevolste wat ik kan doen in de tijd die ik heb, die kostbare tijd?  De godsdienst herinnert ons in Advent aan de waarde van het geestelijk leven. “De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.”  Leef als kinderen van de dag.  Het vraagt om een investering van tijd.  Het stelt eisen. Het vraagt om discipline. Maar je krijgt er veel voor terug. Bijvoorbeeld steeds meer inzicht in de waarde van de tijd.  
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.