Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De kerk in het paars – twee seizoenen De kerk in het paars – twee seizoenen
Er zijn twee tijden waarin de kerk in het paars is getooid – Advent (de dagen voor kerst) en de Veertigdagentijd (in het voorjaar).  Paars is de kleur voor bezinning, en beide perioden hebben dan ook dat doel. Maar eer zijn verschillen. Advent is wat korter dan de veertigdagentijd – nooit langer dan vijf weken – en de beleving van bezinning in Advent is ook wat anders dan die van de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is bij ons meestal een periode van kou en leegte – februari vooral.  Carnaval is de voorafgaande uitspatting.  Daarna is het voor de christen even afgelopen met feesten en alleen maar plezier hebben.  Er is een duidelijke scheiding. Soms (het kerkelijk jaar schuift met de maan) valt Valentijnsdag nog in de Veertigdagentijd en zorgt dat nog voor wat vertier.  Maar vele gelovigen beleven de 40-dagentijd als een lege periode waar ze doorheen moeten – het stelt hun uithoudingsvermogen op de proef, vooral als ze aan vasten doen. Daarentegen is de adventstijd druk met Sinterklaas en feesten. Er wordt veel gezongen, gluhwein gedronken, de straten zijn versierd, de kerstboom komt in huis. De sfeer van Advent voelt anders dan die van de veertigdagentijd. 

Advent en de veertigdagentijd - twee figuren.

Dat verschil van stemming tussen Advent en de Veertigdagentijd wordt verstevigd door de twee Bijbelse figuren die we apart verbinden met deze twee perioden.  De veertigdagentijd herinnert aan Jezus – Zijn verblijf in de woestijn. Hij ging veertig dagen zonder eten en drinken. Hij leed aan honger  en dorst. Hij worstelde met de duivel en wilde dieren.  Hij was eenzaam - engelen moesten hem bijstaan. In Advent zijn we ook in de woestijn, maar dan bij Johannes de Doper. Hij doet niet aan vasten (hij leeft van sprinkhanen en wilde honing) en hij is niet alleen. Deze man heeft het druk.  Er staat een grote schare mensen om hem heen. Hij is niet afgezonderd van de wereld. Hij blijft betrokken. Hij heeft er commentaar op. Met Johannes in de woestijn zijn tijdens Advent is heel anders dan bij Jezus zijn in de veertigdagentijd. In de veertigdagentijd keer je de wereld een tijdlang de rug toe, ben je bezig met jezelf, net als Jezus; in de adventstijd bekijk je de wereld van een afstand, samen met Johannes. En samen met Johannes zie misschien dan drie dingen die van alle tijden zijn:

1. Scheefheid in de economie.
Johannes kijkt naar de maatschappij en ziet de scheefheid in de economische verhoudingen.  Hij roept: “Maak recht!  Wie twee jassen heeft moet er één weggeven, wie genoeg verdiend voor zijn onderhoud moet niet om meer gaan vragen.”   Hij zegt: “Degene die komt moet langs rechte wegen kunnen wandelen.” Als je met Johannes de woestijn ingaat, vooral in een tijd van forse sinterklaas- en kerstuitgaven, dan zie je weer eens hoe scheef de wereld is. Wij met onze luxe, en zoveel armen… Dit wordt dan een impuls om datgene te doen wat wij kunnen, om de wereld recht te zetten. 
 
Johannes zegt:  “Bereid de weg van de Heer” – de Heer waarover Maria zingt: “Hij heeft de armen met goede dingen overladen  en de rijken heeft hij leeg weggestuurd.”   Doen wij mee?  Hoe?  Door onze stem uit te brengen op een bepaalde politieke partij in de verkiezingen volgend jaar? Door ons in te zetten voor een goed doel – bijvoorbeeld meedoen aan de ZWO-wandeling op 4 december (opbrengst is voor de voedselbank)? Door iets anders? 

2.Onrecht in persoonlijk gedrag
Johannes ziet ook onrecht in het persoonlijk gedrag.  Hij durft kritiek te hebben op machthebbers die het slechte voorbeeld geven. Hij zegt tegen de koning dat hij de vrouw van zijn broer niet mag hebben.  Hij belandt ervoor in de gevangenis.  Misschien zijn onze normen en waarden vandaag wat anders, maar kritiek durven hebben op machthebbers die zich misdragen is ook iets van onze tijd.  Durven we het om ertegen te protesteren? Op je werk, of in de kerk, of in een gemeenschap, of waar dan ook? Het vraagt om moed. Denk aan de journalisten in landen als Eritrea en Rusland. Kritiek durven uiten in die landen is een heldendaad.  Wij kunnen ze steunen door een degelijke krant te lezen, door niet genoegen te nemen met een nieuwsverzorging die alleen maar een soort entertainment is, toegespitst op de wensen van de consument en van de  reclamebureaus. We moeten onze ogen openen in Advent. Betrokken blijven, net als Johannes.

3. Jezus
Johannes kijkt en ziet Jezus. Hij wijst Hem ook aan:  “Daar is het lam Gods,” zegt hij. Johannnes heeft oog voor hem. Wij ook?  Zien wij Hem ook, in de huidige wereld?  Is Hij te bespeuren? Laten we ons Hem door Johannes aanwijzen. Johannes ziet Hem en zegt: “Hij moet wassen en ik moet minderen.”  Hij moet wassen, groter worden, en kan dat in mijn bestaan alleen als ik ga minderen, als ik me leeg maak. Waarom moe dat? Omdat Hij goed is en liefdevol en oprecht.  Johannes is als de Boeddha, voor zover ik hem heb begrepen:  maak je leeg, zegt ook hij.  Maak ruimte voor iets moois. Voor ons is dat de Geest van Jezus, de kracht van Jezus, het leven van Jezus.
De bezinningstijd in de Advent is dus anders dan die van de veertigdagentijd. Laten we die bezinningskans niet aan ons voorbij gaan. Laten we naar Johannes uittrekken, in de woestijn,  en met hem kijken, met hem reageren, met hem recht maken, opstaan, voor het goede uitkomen, en Jezus verwelkomen. 
      
T. Wiersum 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.