Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerk en Vluchteling van start Kerk en Vluchteling van start
 Het is u vast niet ontgaan. Het Asiel Zoekers Centrum Zutphen is nu bewoond (sinds september wonen er ong. 650 mensen) en dat betekent dat Kerk  & Vluchteling Zutphen e.o. eindelijk kan doen waarvoor zij in 2014 is opgericht: van betekenis zijn voor de vluchtelingen in Zutphen, voor "De Vreemdeling als Naaste". De eerste actie was de schenking van een piano aan het AZC. en de muziek instrumenten tijdens de ‘open dag’.

Wat was het fijn om eindelijk te beginnen! De lange voorbereidingstijd werpt trouwens wel zijn vruchten af. We kunnen nu snel schakelen omdat de organisatie staat en de werkgroepleden elkaar inmiddels al goed kennen. En het gaat natuurlijk altijd een beetje anders dan we dachten...

 Door een vaste groep van 13 mensen van verschillende kerken in Zutphen, Warnsveld, Eefde, Wichmond, Vierakker,  20 maatjes en een pool van ongeveer 60 vrijwilligers zijn verschillende hulpprojecten van start gegaan.

Er staat een welkomsdienst gepland op 27 november a.s. in de Martinuskerk in Warnsveld en er heeft een welkom plaatsgevonden door de winkeliersvereniging in de Dreiumme. Enkele kerken worden al bezocht door vluchtelingen, die na de dienst een kopje koffie/thee meedrinken,

Elke woensdagmiddag is het mogelijk om met vluchtelingen een kopje koffie/thee te drinken en spelletjes te doen in de Eekschuur in Warnsveld. Al pratend met deze mensen, hopen we te ontdekken waar hun hulpvraag ligt.

Een aantal Maatjes van Kerk & Vluchteling zijn inmiddels aan de slag en de eerste vluchtelingen vinden hun weg naar fietsles, taalles, de inloop in de Eekschuur en binnenkort naar de muziekles. We werken samen met onder andere het COA; 't Gilde; PACT18; gemeente en met stichting Gunfiets.  Andere organisaties zijn ook flink bezig om deze tijdelijke bewoners in Zutphen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat is erg prettig, want als kerken kunnen we best wel wat, maar lang niet alles. Binnenkort hopen we alle partijen in Zutphen weer te treffen aan de Overlegtafel. Hier zoeken we afstemming en samenwerking met elkaar. 

Wekelijks bezoekt Elly een Syrische familie in Zelhem, zij wordt daar zeer hartelijk ontvangen. Praten met handen en voeten en de iPad is een dankbaar hulpmiddel om woorden te vertalen, of om afbeeldingen bij begrippen te zoeken, als we er niet uitkomen. Zo leren zij Nederlands spreken en we praten en leren veel van elkaars cultuur. Misschien kunnen we een keer kinderen uitnodigen voor een spelletjesmiddag met kinderen in Wichmond.

 Mocht u via uw mailbox op de hoogte gehouden willen worden, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van www.geloveninzutphen.nl. Dit is het platform waaronder de werkgroep functioneert. Het zal u niet verbazen dat we mensen nodig hebben voor allerhande activiteiten. We hebben gelukkig een pool met vrijwilligers, maar we merken dat we nog steeds mensen kunnen gebruiken, ook als Maatje. Mailt u ons als we uw naam mogen noteren voor de vrijwilligerspool?  kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl Er kunnen zowel lange en korte klussen voorbijkomen. U bepaalt zelf waar u zich uiteindelijk voor inzet. We zitten ook op Facebook. En als u zelf iets wilt organiseren, of een vraag of idee heeft: schroom dan niet ons te benaderen. Op deze site kunt u ook zien, wat er allemaal gedaan wordt om het moeilijke leven van de vluchtelingen wat te verlichten. 
U kunt ook met onze voorzitter ds Deddie van Alphen contact opnemen: 0575 574 358,
 of met uw contactpersoon Rien Baauw tel. 0575 441744.
 Namens kerk en Vluchteling Wichmond Vierakker, Elly Marijnissen - Rien Baauw 

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.