Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Afsluiting ZWO- project 2015-2016 Afsluiting ZWO- project 2015-2016
Tijdens de ZWO en kinderdienst op zondag 6 november  hebben wij ons project voor Het Hospice te Zutphen afgesloten.

Bij onze verkoop tijdens de kerst, de chrysantenactie, de verkoop van kaarten, collectes bij de zwo diensten en een vrije gift hebben wij het mooie  bedrag van € 1362,49 bijeengebracht.

Iedereen die heeft meegegeven of meegeholpen , hartelijk dank hiervoor!

De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en er is € 2750,- overgemaakt naar het Hospice. Op zondag 27 november, de eerste Adventszondag, beginnen we weer met de verkoop van leuke cadeau artikelen voor de kerst en natuurlijk verkopen we ook nieuwjaarsrolletjes. De opbrengst van deze Adventsverkoop is bestemd voor de Voedselbank in Zutphen.

Op 4 december organiseren wij de Midwinterhoornwandeltocht. Na de dienst kan er  gestart  worden vanaf 12.30 uur, waarbij medewerking wordt verleend door de Midwinterhoornblazers d’Olde Roop uit Zelhem en door Camping  Warnstee die tijdens de pauze zorgt voor onder andere soep en koffie.

Philip, Renske, Marieke en Gerrie.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.